Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Eritrea Links Støt os   English

 

Tobisens millionærer

I 1983 da dansk fiskeri blev en del af den fælles fiskeripolitik i EF, fik Danmark alle rettigheder til fangsten af industrifisken tobis. Tobisen bruges til fremstilling af fiskemel og fiskeolie og den fanges i forårs- og de tidlige sommermåneder. Danmark fik rettighederne til tobisfiskeriet, fordi dansk fiskeri, som det eneste i Europa i de år, havde fået opbygget det ”industrifiskeriet”. Et af gode grunde meget udskældt fiskeri.

Det danske industrifiskeri er bygget op fangsten af sild og da sildebestandene pga. af dette rovfiskeri kollapsede i 70’erne, måtte industrien satse på andre arter og tobisfiskeriet voksede nærmest eksplosivt.

I starten af 90’erne fangede man op til tæt på 1 mio. tons, men siden fangsterne faldet år for år, for endelig helt at kollapse 10 år senere, med fangster på under 200.000 tons. Siden 2007, hvor fiskeriet nåede et historisk lavpunkt på under 150.000 tons, er det dog begyndt at gå lidt fremad igen. I dag kan de få store fartøjer som fisker tobis, fange en last tobis på få dage, ligesom i starten af fiskeriet. Tobisfiskeriet er igen ved at være bæredygtigt målt på tobisbestandene.

Men, for der jo altid et ”men”.

I dag fanges tobisen af ca. 40 store fartøjer som nu også ejer tobiskvoterne. Da tobis fiskeriet var på sit højeste, var der op mod 1000 fartøjer (og besætninger) som levede af det fiskeri. Direkte og som et supplement til et års fiskeri på mange arter. Hvor fiskeriet tidligere gav beskæftigelse til flere tusinde fiskere og deres familier, give det nu blot beskæftigelse til et par hundrede. Der er dog stadig ca. 100 mindre fartøjer som fisker ”lidt” tobis. ”Lidt” for til de 100 fartøjer er det kun blevet 16.000 tons tilovers til et rationsfiskeri. Så det stopper næsten inden det for begyndt de 16.000 tons blev hurtigt fisket op.

I dag er der enkelt store fartøjer som ejer 10 % af tobiskvoten og det betyder med de gode priser der er tobis i disse år, at disse fartøjer kan fiske for op mod 40 mio. kr. i det lille kvartal hvor der kan fanges tobis. Dvs. at et eneste fartøj i dansk fiskeri, med en besætning på 5-6 mand, omsætter på et kvartal, dobbelt så meget som 100 mindre fartøjer og de 2-300 mand omsætter i tobisfiskeriet. Alene kvoteværdien på de 10 % af tobiskvoten ligger i dag på omkrig 100 mio. kroner. Men det er altså kun et af årets fire kvartaler, de andre kvartaler fiskes der sild, makrel, blåhvilling etc.     

I 2005, da regeringen med Dansk Folkepartis støtte ”reformerede” dansk fiskeri og forærede kvoter og rettigheder til de store fartøjer og deres selskaber, smadrede man samtidig eksistensgrundlaget for flere tusinde fiskere og dertil kommer flere tusinde ansatte i fiskeindustrien og fiskeriets følgeerhverv. Alle naturlige arbejdspladser i de danske udkantsområder.  

Tobisfiskeriet er måske biologisk bæredygtigt i dag, men det er der ikke andre end millionærerne i dansk fiskeri som har glæde af. 

 Kurt Bertelsen Christensen

Maj 2011

Sitemap Miljødebat Søg på denne hjemmeside Kystfiskeri Fiskeri i den 3. verden og EU Kontakt os