Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Et stort tillykke til Norge og norsk fiskeri efter valget til Stortinget 12/9 2005

De rød/grønne partier Arbejderpartiet, Socialistisk Venstre og Senterpartiet har vundet regeringsmagten i Norge. Det er godt for Norge, og det er meget godt for norsk fiskeri.

Arbejderpartiets to nødvendige støtte- og eller regeringspartier, har meldt klart ud hvad angår Norges fremtidige fiskeripolitik. Privatiseringen af kvoterne skal stoppes og kvoter skal tilbageføres til kystfiskeriet. Der er ingen vaklen hos disse to partier. Mht. Arbejderpartiet er sagen mere grumset, men partiets fiskeripolitiske ordfører Bendiks Harald Arnesen har dog givet væsentlige indrømmelser, bl.a. at betydelige procenter af kvoterne skal tilhøre, om nødvendigt tilbageføres til kystfiskeriet.

I valgkampen har Fiskerlaget i Norge som svarer til Danmarks Fiskeriforening i Danmark, sammen med fiskeindustrien advaret mod ovenstående udvikling. De har nu tabt og det er også rigtig godt for norsk fiskeri.

Arbejderpartiet fik 61 mandater en fremgang på 18. Partiets fiskeripolitik gør ikke radikalt op med omsættelige kvoter, men partiet ønsker en større lokal og regional indflydelse på fiskeripolitikken og reguleringen. Men partiet bliver nu mere eller mindre tvunget til at komme de to støtte eller regeringspartier i møde, også på fiskeripolitikken og deres politik er som nævnt meget profileret i forhold til et stop for omsættelige kvoter. En vælgerundersøgelse blandt fiskerne i Fiskelaget under valgkampen viste at 39 % af fiskerne tror det bliver bedre under Arbejderpartiet, 19 % tror det bliver værre og 38 % tror ikke på de store forandringer.

Socialistisk Venstre fik 15 mandater en tilbagegang på 8. Partiets fiskeripolitik er meget miljø og ressource orienteret. Partiet vil af med omsættelige kvoter og f.eks. skal 75 % af hvidfisken i første omgang, tilbage til kystflåden. 

Senterpartiet fik 11 mandater en fremgang på et mandat. Partiets fiskeripolitik modsætter sig omsættelige kvoter og fiskerirettigheder. Ligesom partiet vil give positiv særbehandling til brugen af de mere passive redskaber som langline, garn osv.  

Kystpartiets ene mandat i Stortinget blev ikke fornyet. De kommer ikke ind, sikkert pga. intern ballade og mystiske hændelser i partiet.

Set ud fra et dansk perspektiv, bliver det også spændende at følge norsk fiskeripolitik i de kommende måneder. I Danmark er regeringen jo ved at lægge sidste hånd på den fremtidige fiskeripolitik, som Norge har praktiseret i flere år, og som den nye regering nu skal i gang med at få pillet fra hinanden.

Kurt Bertelsen Christensen

Ferring Strand

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os