Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Eritrea Links Støt os   English

 

Levende Hav siger Danmark tillykke med det nye folketingsflertal!

I Levende Hav vil vi ikke holde os tilbage med at udtrykke vore positive forventninger til en ny politik og vi vil gerne give det nye politiske flertal nogle anvisninger på, hvad der er absolut påkrævet, når det gælder vor forenings virkeområder, i relation til at bibeholde et levende hav.

-         Det gælder klimapolitikken, det gælder miljøpolitikken i øvrigt, det gælder fiskeripolitikken – både den danske og den globale, det gælder det fortsatte liv i udkantsområderne og det gælder i alle højeste grad viljen til at se disse politikområder i en sammenhæng.

Det politiske flertal, som sad på magten i 10 år, har nedlagt det naturskånsomme fiskeri, tømt de mindre fiskerihavne for liv og aktivitet og i stedet favoriseret det brutale, energitunge og naturødelæggende trawlfiskeri. Ved den fiskerireform, som den afgående regering gennemførte, har man gjort det danske folks fiskeresurser til spekulationsobjekter, ved at forære fiskerettighederne væk og gøre dem omsættelige.

Levende Hav opfordrer til, at fiskeripolitikken nu og fremover samtænkes med klima- og miljøpolitikken, også for at bevare liv og arbejdspladser i Danmarks og verdens kystområder. Vi opfordrer på det kraftigste til, at det nye folketingsflertal afvikler de omsættelige fiskerettigheder og på ny giver mulighed for, at et naturskånsomt kyst- og havfiskeri kan udvikle sig. Vi forlanger simpelthen, at fiskeriet betaler energiafgifter som øvrige erhverv, lige som alle subsidier til fiskerierhvervet ophæves, bortset fra konkret støtte til sikkerhed til søs og uddannelse.

Til januar skal Danmark have formandskabet i EU og skal i den forbindelse, stå for de afgørende forhandlinger om reformeringen af EU´s fiskeripolitik, for det kommende 10 år.

Danske embedsmænd, har sammen med toppen i det kapitaliserede danske fiskeri, drevet en kraftigt lobbyarbejde for at udbrede det danske FKA system i hele EU – det system, som gør fiskeresurserne til slagmark for finansieringssektoren, uden hensyn til den naturlige og på alle måder bæredygtige beskæftigelse, med et naturskånsomt fiskeri i kystnære områder.

Det er af historisk vigtighed, at Danmark nu ændrer signaler som vært for og leder af de meget vigtige fiskeriforhandlinger under det kommende formandskab.

Vi skal derfor anmode den kommende minister for fiskeriets område om at se med meget kritiske øjne på ministeriets topembedsmænd. De har i alt for mange år fået lov til at køre deres egen agenda sammen med en snæver inderkreds i den danske fiskesektor, en inderkreds som har ønsket en kapitalisering og koncentration af rettighederne til det danske folks fiskeresurser.

Det er efter Levende Havs klare opfattelse, ikke i overensstemmelse med det, den almindelige danske befolkning ønsker. Den ønsker liv også i de små og mellemstore fiskerihavne med mindre og lidt større fartøjer, som driver et fiskeri med naturskånsomme redskaber i pagt med naturen.

Vi lykønsker det nye folketingsflertal med valgsejren og vi tilbyder herved vor alternative rådgivning på de havvendte områder, hvor vi har vores kompetence.

Norddjursland den 16. september 2011.

Knud Andersen

formand

Landsforeningen Levende Hav

 

Sitemap Miljødebat Søg på denne hjemmeside Kystfiskeri Fiskeri i den 3. verden og EU Kontakt os