Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Ny kurs for det kystnære fiskeri

Pressemeddelelses udsendt af Thorupstrand fiskerne

Der er uro i dansk fiskeri. Uroen er skabt af de voksende økonomiske problemer i fiskeriet og af udviklingen inden for fiskeriet. En udvikling hvor fiskerne på de mindre fartøjer frygter, at dansk fiskeri er på vej mod noget der minder om Islandske tilstande med individuelle kvoter og en eller anden form omsættelighed kvoter. I dette perspektiv risikerer de mindre fartøjer at blive opslugt af de store i fiskeriet.

-         Det kystnære fiskeri er i fare og derfor har fiskerne fra Thorupstrand, sammen med kollegaer fra Lild Strand og Hanstholm, på et møde i Thorup i dag søndag, taget initiativ til et forsvar for det kystnære fiskeri og dets interesser.

Et politisk flertal i Folketinget har opfordret regeringen til at få udarbejdet en mere bæredygtig løsning for kystfiskeriet og dertil har regeringen nedsat et udvalg, som inden midten af 2004 skal komme med forslag til en regulering og en forvaltning, som hovedparten af de danske kystfiskere vil tage imod. Det er Danmarks Fiskeriforening som har påtaget sig de fiskerifaglige interesser i dette udvalg. Men Danmarks Fiskeriforening har samtidigt offentligt tilkendegivet, at foreningen ikke støtter at der indføres regler og forvaltning som tager hensyn til kystfiskernes problemer. (Eksempelvis udgør torskefiskeriet livsgrundlaget for store dele af det danske kystfiskeri, ved Thorup Strand 60-70 %). Kystfiskerne skal have en større part af kvoterne på torsk og de fisk må man nødvendigvis tage fra de større fartøjer, som modsat det kystnære fiskeri, der ikke har noget alternativ, kan fange alle mulige andre fiskearter langt til havs.

Danmarks Fiskeriforening afviser kategorisk en anden fordeling af kvoterne end den der gælder i dag. Derfor opfordrer fiskerne på mødet i Thorup nu deres kollegaer til at indgå i en bredt sammensat ”Initiativgruppe til fremme af det Kystnære Fiskeri”, bestående af kystfiskere fra hele landet. Initiativgruppen skal udarbejde forslag og anbefalinger til en fremtidig regulering og fiskeriforvaltning som kan fremtidssikre og udvikle det kystnære fiskeri fra de mange havne og landingspladser i Danmark.

For flere oplysninger

Niels-Jørgen Olsen

formand for Thorupstrand Fiskeriforening  

Telefon 9822 5572

mobil 3028 0052

el. 4013 0052

 

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os