Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Pressemeddelelse.

Udsendt onsdag den 18/8 2004

 

Sugefisk.

 

Nu har forskerne regnet ud at det danske erhvervsfiskeri er på vej mod et økonomisk kollaps. Forskerne siger, at kvotesystemet har spillet fallit og nu foreslår de afgifter eller omsættelige kvoter på fisken, med andre ord, forskerne anbefaler en kapitalisering af fisken i havet til sikring af et mere bæredygtigt fiskeri.

 

I dag og i morgen afholder forskerne konference i Esbjerg www.fishnet.dk hvor de efter 4 års forskning og forbruget af mere end 40 mil gode skattekroner kan dokumentere, at det førhen så stolte danske erhvervsfiskeri er på fallittens rand. Erhvervsfiskeriet har nedfisket fiskebestandene til et niveau, hvor det ikke længere er muligt at få økonomi i fiskeriet og til løsning af de alvorlige problemer, anbefaler forskerne flere økonomiske virkemidler i fiskeriet.

 

At fiskebestandene og havets økosystem er smadret af de økonomisk stærkeste fiskerier (trawlerne), godt hjulpet på vej af mia. af offentlige støttekroner, anfægter ikke forskerne. Tværtimod skal der nu opbygges nye økonomiske systemer i fiskeriet, så de sidste mere naturskånsomme og selektive fiskerier, helt kan fjernes fra havets overflade.

 

Denne forskning og anbefaling får støtte fra embedsværket: Forskerne kan i dag give mere præcise svar på vigtige spørgsmål om vores fiskebestand- fx om faldet i fiskeribestanden skyldes overfiskeri eller blot er et udtryk for naturlige udsving. Fiskeriforskningen fik nemlig et markant løft, da netværket Fishnet.dk blev dannet i 2000” skriver vicedirektør Morten Lautrup- Larsen, og han fortsætter ” Fishnet har vist sig at være et vigtigt skridt i retning af at få bedre styr på bestandene, så vi kan sikre bæredygtige bestande og et fornuftigt erhvervsgrundlag”.

Vicedirektør Morten Lautrup-Larsen, er ikke en hr. hvem som helst. Han er fhv. hovedansvarlig for erhvervsfiskeriet i Fødevareministeriet, under 3 tidligere ministre. Sammen med fiskeriforskningen bærer Lautrup-Larsen det største ansvar for, at erhvervsfiskeriet forsvinder fra Danmarkskortet. Det er Lautrup-Larsen som har haft ansvaret for en fiskeripolitik, som med den ene hånd brugte mia. af skattekroner på støtte til ophugningen af den del af den danske fiskeflåde som der ikke var problemer med, og mia. af offentlige støtte til nybygning og modernisering af den trawlerflåde som i dag fanger 80 % af de danske fiskeressourcer, samtidig med at den samme flåde smadrer havbunden og de for havet og fiskeriet, livsvigtige økosystemer.

Nu vil de have omsættelige kvoter og afgifter. Men det vil kun være til gavn for de kapital- og gældstunge trawlfartøjer, hvor bankerne vil stå mere end parat med de nødvendige lån for opkøb af kvoter og rettigheder. Gennemfører man denne politik, som også støttes af Danmarks Fiskeriforening, forsvinder, ikke alene det bæredygtige fiskeri langt ud i horisonten, men også det på mange områder samfundsgavnlige fiskeri, som foregår fra de mange havne rundt Danmark.

Der er kun en sikker kurs mod det mere bæredygtigt fiskeri og det er at få fjernet det natur- og ressourceødelæggende erhvervsfiskeri. Denne kurs er sikker for havet, fiskeressourcerne og fiskeriet, mens den helt tydeligt er mere usikker for de mange hundrede ja tusinder af forskere og andre som i dag lever fedt og godt af erhvervsfiskeriets alvorlige problemer.

For flere oplysninger 

Landsforeningen Levende Hav

v/formanden Kurt Bertelsen Christensen

telefon 9789 5455 el 2048 7421

www.levende-hav.dk

Sugefisk = de mange små fisk som lever af hajer, rokker og andre store fisks parasitproblemer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os