Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

Udsendt den 14/11 2006  

Til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Folketinget

 

Kommentar til spørgsmål 68 og ministerens svar til Folketinget givet den 6/11 2006

 

Ministeren svarer ikke Folketinget, men vedlægger et svar fra departementet til Levende Hav J.nr.: 3278/241773 dateret den 23/10 2006. Det er et brev som Levende Hav ikke har modtaget og som vi først modtager i kopi fra Folketinget den 6/11 2006.

 

Der står ikke ret meget andet i dette brev end at departementet påstår at alle gør det rigtige og at det vigtigste er at få udnyttet alle kvoter. Men det er ikke noget brev til Levende Hav, det ligner et notat som ministeren har bedt om.

 

På intet sted i dette brev til Folketinget står der som sandt er, dvs. som ministeriet med 100 % sikkerhed viste den 23/10, at der et par dage efter, ville blive indført et totalt stop for fangst af rødspætter, fordi kvoterne er overfiskede. Et totalt stop som vi advarede imod den 13/10 fordi et totalt stop betyder, at fiskerne i nov. og dec. 2006 skal udsmide alle de rødspætter de fanger i de øvrige fiskerier.

 

Det er både en uøkologisk og uøkonomisk forvaltning af ressourcerne og de ansvarlige skal selvfølgelig stilles til ansvar for deres mangel på rettidig omhu. Det skal de fordi der er ikke noget politisk flertal i Folketinget, som pålægger Fødevareministeriet og regeringen, at man med alle midler, herunder også risikoen for et totalt kvotestop, skal udnytte kvoterne til sidste gram.

 

Folketinget vil os bekendt have et større mål af forsigtighed i bestræbelserne på den totale udnyttelse af kvoter - som i øvrigt ikke er biologisk forsvaret, men kun regeringspolitisk.   

 

Svaret til Folketinget er misinformation af Folketinget, både hvad angår brevet fra ministreret som svaret fra ministeren selv, fordi ministeren ikke oplyser Folketinget om, at der faktisk er indført et totalt stop for fangst af rødspætter.

 

Det bør Folketinget selvfølgelig stille ministeren til ansvar for.

 

Med venlig hilsen

 

Kurt Bertelsen Christensen
Formand for Levende Hav
Juelsgaardvej 27, Ferring Strand
DK-7620 Lemvig

Telf. 97895455 mobil 20487421
www.levendehav.dk

Fødevareministeriet

Holbergsgade 2

1057 København K

Rødspætter Nordsøen og Skagerrak

Med kopi til Folketinget og Fiskeridirektoratet

Med kurs mod et rødspættestop  

Kystfiskerne på den jyske vestkyst ser bekymret på rødspætte situationen i Nordsøen. Med den nugældende regulering er der risiko for meget lave rationer og i værste fald et totalt stop for landinger af rødspætter midt i november. Og når vi ser på tallene forstå vi kystfiskerne. Der er fanget 10.557 + x antal endnu ikke registrerede tons. Der er en kvote på 11.384 og et udtag på 230 tons/uge. 11.384 – 10.557 = 827 divideret med 230 = 3½ uge.

Kystfiskerne har grund til bekymring. De har netop oplevet en situation i Skagerrak, hvor situationen, pga. manglende rettidig omhus hos de ansvarlige, hurtigt kom ud af kontrol, med det resultat, at der er i Skagerrak nu er mindre end 200 tons rødspætter tilbage til resten af året. Kystfiskerne må ex. kun lande ca. 500 kg om ugen fra Skagerrak. (Kystfiskerne og andre fiskere kan så i stedet lande deres rødspætter fra Kattegat og Nordsøen hvor stadig er noget nær frit fiskeri. I Nordsøen må hvert fartøj lande 20.000 kg per kalenderuge!!). Gør de det fra Nordsøen så er den lille rest af kvoten hurtig fisket ned.

Det er blevet en klassisk situation. Fiskeridirektoratet lader stå til, indtil der udefra råbes vagt i gevær. Uden modstand fra direktoratet og de øvrige medlemmer af § 6 udvalget, kommer Danmarks Fiskeriforening uden synderlige problemer igennem med kravene om, at få opfisket kvoterne så hurtig som muligt, så deres medlemmer på de store trawlere kan få rigget om til andet fiskeri, så hurtig som muligt. (nu skal de have fanget alle rødspætterne, for at kaste sig over torsken i Østersøen). Der har dette efterår været udsædvanlige store fangster af rødspætter ”de er blevet skovlet ind, til lave priser” lyder der fra havnene.

Tilbage står kystfiskerne med den berømte legemsdel i vandskorpen. De fanger traditionelt rødspætter som bifangster i nov. og dec. Med den nugældende regulering er man på vej ned på helt uacceptable rationsstørrelser, efterfulgt af et totalt stop medio november med det resultat, at de skal smide kostbare rødspætter tilbage i havet.

Hvorfor spørger vi også denne gang? Det er helt urimeligt og uden fælles logik at naturressourcer forvaltes så lemfældig som tilfældet er på fiskeriområdet. Vi skal opfordre fødevareministeren til at få skabt sikkerhed for, at der kan landes rimelige mængder rødspætter fra Nordsøen, året ud.

Gør man ikke det, er det fødevareministeriet og ikke fiskerne som skal stilles til ansvar for dette udsmid af rødspætter, den manglende rettidige omhu medfører.

For Levende Hav

Kurt Bertelsen Christensen, Formand

Ferring Strand den 13/10 2006

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os