Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Hvad sker der for tiden i dansk fiskeri?

Kort sagt af erhvervsfisker: ”Det går af helvede til”.

Og tallene viser tydeligt det samme. Siden FKA (*Fartøjskvoteandele) blev indført i 2006 er det kun gået en vej, nedad på alle områder. Dog lige med undtagelse af oliepriserne, som kun er gået op ad.

De seneste officielle tal fra fiskeriet for 1. Halvdel af 2008 er dyster læsning. Konsumfiskeriet har godt nok landet lidt flere fisk end i 2007, men de har tjent mindre og gennemsnitspriserne er faldet med mere end 10 %. Industrifiskeriet (som ellers lovpriste årets tobisfiskeri) har også landet mere end sidste år 17 % mere, men de har tjent 15 % mindre for gennemsnitspriserne på industrifisken er faldet med 26 %.

Siden FKA modellen, som overdrog kvoterne (ikke til ”fiskerne” som det ellers siges af de ansvarlige) men til ejendom for fartøjsejerne, er det gået nedad med indtjeningen i dansk fiskeri.

Tallene taler deres tydelige sprog.

I 1996 landede danske fiskere 1,6 mil. Tons fisk til en samlet værdi af 3,4 mio. kr. I de følgende 7 år frem til 2003 holdt de tal sig nogenlunde konstant, når det gælder indtjeningen, men med et svagt men synligt fald i de årlige landinger. I 2003 indtraf katastrofeåret over alle katastrofer i dansk fiskeri. Tobisfiskeriet, dansk erhvervsfiskeris stolthed kollapsede og 2003 blev året hvor danske fiskere landede lige omkring 1 mio. tons fisk og tjente 2,8 mia. kr. Et fald i indtjeningen på 1 mia. på blot et år. Og landingerne på den ene mio. tons skal ses i sammenhæng med, at dansk fiskeri da det var på toppen var oppe og runde de 2 mio. tons fisk landet på et år.

Hele omsætningen for 2008, målt på 1. Halvdels resultater og prognoserne som de tegner sig, ser ud til at blive ca. 2,5 mia. kr. og mængderne ca. 0,6 mio. tons.  

Derfor kan det igen konkluderes at dansk fiskeri intet fornuftigt har fået ud af FKA ordningen som regeringen med Dansk Folkeparti vedtog i efteråret 2005. Derimod kan det nu slås fast, at fiskerne med FKA gik fra asken og ind i ilden, målt på rentabiliteten i fiskeriet. Den har vel aldrig nogensinde været ringere målt på overskuddet i fiskeriet. De stigende priser på brændstoffet medvirker i den konklusion.

Der var ellers ingen grænser for de lovord og lovprisninger som fulgte i kølvandet på FKA gaven til fiskeriet. Nu ville alt blive godt sagde den da siddende og hovedansvarlige fiskeriminister Hans Chr. Schmidt. ”Dansk fiskeri går en god fremtid i møde” ”Vi har sikret dansk fiskeris fremtid” og meget mere af samme skuffe. Men også her skal det slås fast at de stigende priser på olie under ingen omstændigheder bør kunne komme bag på den danske regering i 2006. Hvis så har regeringen sovet i timen.

Fakta: Alt er gået i den modsatte retning af hvad Hans Chr. Schmidt lovede os ved årsskiftet 2005/06.

Ejerne af fartøjerne fik ejerskabet over kvoterne som de kunne sælge og belåne, og mange (flere hundrede) af de mindre og mest økonomisk solide fartøjer solgte til de store og deres nyoprettede selskaber. Vi så allerede meget klart i eftersommeren 2005, hvor vej vinden blæste, fordi allerede dengang, flere måneder før regeringen og Dansk Folkeparti blev officielt enige, havde toppen i Danmarks Fiskeriforening taget forskud på glæderne og var gået i gang med at købe op for at få fartøjerne og deres kvoteandele så billige som mulig. Jo der var en livlig handel på forventet indkomst.

Og allerede sidste år stod det krystalklart, at eventyret ville udeblive og at de der blev tilbage i dansk fiskeri efter 2005 og som havde købt kvoter, de ville få det meget svært. For mere end 80 % af de danske fisk fanges med trawl, dvs. under et meget stort olieforbrug. Ingen ved i dag hvor meget kvoterne reelt er værd, men vi kan alle se at kvoterne ikke fanges. Og det faktum hænger ikke sammen med at kvoterne er overfiskede, for det er kvoterne ikke længere, men direkte sammen med de høje priser på brændstoffet; kapitaliseringen af kvoterne som betyder at de mindre sorteringer af fisk ikke længere bliver landet og så det faktum, at dansk fiskeri med FKA mistede flere hundrede af de gode og dygtigste fiskere.   

*Fra 2003 gik det kun gået tilbage med de landede tons, hvert år mindre og mindre. I 2007 0,6 mio. tons til en samlet pris på 2,7 mia. kr. Alle disse dårlige år, alle under VK regeringen, satte gang i overvejelserne og de politiske beslutninger om at få overdraget kvoterne til erhvervet. For kun derigennem kunne regeringen gøre sig håb om, at fiskerne selv kunne klare de store økonomiske omstillinger der var nødvendige.

Problemet med FKA set udefra, ex. herfra Levende Hav var meget klart, at industrifiskeriet som reelt kollapsede i 2003, ikke måtte hive det bæredygtige mindre traditionelle og kystfiskeriet med sig i faldet. Men det skete for regeringen og Dansk Folkeparti var ligeglade med fiskeriet som sådan. De indførte FKA for at erhvervet, samlet set, kunne få tilført de værdier på papiret som kunne skabe sikkerhed for de mia. bankerne nu skulle ryste op med til dansk fiskeri.

Og selvfølgelig var de første der lod sig opkøbe de mindre, de mere bæredygtige og ikke mindst de mere økonomisk velstillede fiskere. De kunne komme ud af fiskeriet med en pæn pose penge. De store der blev tilbage i dansk fiskeri var de der ganske enkelt ikke kunne forlade fiskeriet, uden at gå fallit.  

Kurt Bertelsen

Levende Hav, aug. 2008

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os