Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Mail til Fødevareminister Hans Chr. Schmidt den 2/2 2007

Med svar fra fødevareministeren den 28/2 nederst på siden

Kære Hans Chr. Schmidt

Jeg må bede dig om at tage Danmarks Fiskeriforening i skole, i hvert fald Thyborøn Fiskeriforenings formand Ole Toft. Han har udtalt til Fiskeri Tidende den 1/2, at fiskerne på de mindre øer ikke må få særbehandling.

Her mener jeg, at Ole Toft på udtrykker det de fleste er enige om, nemlig at de store og toppen i dansk fiskeri aldrig, aldrig får nok. Det er småligt af Ole Toft og det sætter spørgsmålstegn ved om de mindre kuttere, som tager chancen under FKA modellen, også har nogen fremtid, med Danmarks Fiskeriforening ved roret?

Som jeg skriver i min kommentar til Fiskeri Tidende Og De Bergske bør du få Danmarks Fiskeriforening til klart at give udtryk for at de selvfølgelig vil hjælpe og støtte de fiskere som kom i klemme under FKA'en

God weekend

Med venlig hilsen

Kurt Bertelsen Christensen
Formand for Levende Hav
Juelsgaardvej 27, Ferring Strand
DK-7620 Lemvig Telf. 97895455 mobil 20487421
www.levendehav.dk

Spark ikke til dem der ligger ned

-         En kommentar til udvikling i dansk fiskeri i 2007 hvor kvoterne er blevet privatiserede og hvor de mindre kuttere og fiskeriet i de indre farvande er ude i store vanskeligheder.

Formand for Thyborøn Fiskeriforening Ole Toft mener ikke, at småfiskerne på øerne skal have lidt ekstra kvoter, for som han siger til Fiskeri Tidende den 1. feb. At ”FKA-fordeling bør være lige for alle” og ”alle er vi hårdt ramt, alle har vi fået for lidt”.

Ole Toft er en af de store i Danmarks Fiskeriforening og tvivlen melder sig - er Ole Tofts holdning lig med Danmarks Fiskeriforenings holdning?

I Danmarks Fiskeriforening har Ole Toft kæmpet for en privatisering af kvoterne, dvs. FKA modellen. Han og foreningen vandt kampen mod de mange der ikke ønskede omsættelige kvoter og rettigheder. De vandt kampen med støtte fra regeringen og Dansk Folkeparti, det politiske flertal, derfor var det måske ikke overraskende at de vandt. Så nu ligger ansvaret for fremtidens fiskeri, genopbygningen og forsoningen hos de der sejrede, de skal vinde freden.

Men i stedet for fred og forsoning sparker Ole Toft til på dem der ligger ned og det må bekymre alle i og uden for dansk fiskeri. For det var jo ikke alene fiskerne på øerne som tabte, det gjorde de mindre kuttere i dansk fiskeri over en kam. Og de mange fiskere der tabte, kan i sagens natur kun håbe på at vinderne i sejrens rus, ikke vil dem til livs, sparket ud af fiskeriet.    

Med udgangspunkt i Ole Tofts udtalelser, opfordrer Levende Hav i dag fødevareministeren til at imødegå Ole Tofts modstand, ved at kræve en udtalelse fra Danmarks Fiskeriforening, som uden forbehold gør krystalklart, at Danmarks Fiskeriforening også vil hjælpe og støtte de fiskere som tabte i kampen mod privatiseringen af kvoterne. Vægrer ministeren og Danmarks Fiskeriforening ved det, går opfordringen videre til Dansk Folkeparti som står bag regeringens fiskeripolitik.

Påtager ingen af ovennævnte ansvarlige deres ansvar, vil vi anmode oppositionen i Folketinget om, så hurtig som muligt, at få anmeldt en fiskeripolitisk forespørgselsdebat, hvor fødevareministeren og Dansk Folkeparti må forklare sig.

For de tilbageblevne mindre kuttere i dansk fiskeri kan ikke leve med den usikkerhed som Ole Toft stiller dem i udsigt. For det er hævet over enhver tvivl, at FKA – fordelingen ikke blev lige for alle. Det dokumenterer de mere end 800 af godt 1000 fartøjer, som søgte status som ”atypiske fartøjer” med baggrund i at de kom ud i større og mindre vanskeligheder gennem denne privatisering af kvoterne. Så fra første færd var man klar over, at FKA modellen ville ramme skævt og uretfærdigt.

Ole Toft siger også at ”han har fuld forståelse for dem der fik for lidt fisk”. Det er en god start for Ole Toft og Danmarks Fiskeriforening til at få rettet op på nogle af de helt indlysende skævheder som privatiseringen af kvoterne førte med sig.

Kurt Bertelsen Christensen

Formand for Levende Hav

 

LLH@LEVENDE-HAV.DK 

 

København, den 28. februar 2007

Sagsnr.: 367/ 270358

Kære Kurt Bertelsen Christensen,

Tak for din venlige henstilling til mig om, at tage Danmarks Fiskeriforening i skole. Jeg forstår at Du mener det må være en oplagt opgave for mig som tidligere skolelærer.

Men det ligger faktisk ikke til mig, at tage andre mennesker i skole, i hver fald ikke med mindre de taler imod bedre vidende. Jeg har ikke noget problem med de udtalelser der er faldet fra Thyborøn Fiskeriforenings formand, og jeg må bedrøve dig med at jeg hverken kan eller vil fortælle ham hvad han skal mene om fiskerne på de mindre øer.

Jeg har imidlertid selv en klar holdning til kystfiskeriet og fiskeriet fra små øerne. Dette fiskeri er en berigelse for det danske samfund og de mange store og små havne, og jeg opfatter det som et fiskeri der i høj grad er konkurrencedygtigt i forhold til det øvrige danske fiskeri. For en række små øer med særlige bosætnings og erhvervsproblemer har jeg imidlertid fundet, at en særlig tildeling af fisk kunne bidrage til den generelle udvikling på disse øer. Det er baggrunden for den særlige tildeling til små øernes fiskeri. En tildeling jeg naturligvis står ved.

Med venlig hilsen 

Hans Chr. Schmidt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os