Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Sløringstaktik

 ”Hvis politikerne f.eks. begynder at tale om, at de vil have styrket en offentlig debat, så pas på, for så vil de ligeså sikkert som amen i kirken, have lagt et låg på den offentlige debat” (Biolog Jan G. Larsen)

Og der er noget om den sandhed i den følgende sag.

Det har altid været meget vanskeligt at få indsigt og viden om EU's fiskeripolitik, men med informationssamfund og Internet er det ikke blevet bedre. De ansvarlige taler om ”regionale råd” om større input fra fiskerne osv. Men hvordan kan det lade sig gøre, når fiskeriets ansvarlige, politikere, myndigheder og faglige organisationer i EU og i Danmark, ikke tager deres ansvar for formidlingen af fiskeripolitikken. 

I dag er det desværre kun muligt, at få den aktuelle viden om hvad der foregår i Ministerrådet og kommissionen, via EU's hjemmeside for fiskeri http://europa.eu.int/comm/fisheries/policy_en.htm . Herhjemme fra er der ikke meget nyt at hente. Følgende skal jeg forsøge med en beskrivelse af hvorledes borgerne kan få viden om udviklingen inden for det europæiske fiskeri.

Først skal det dog stå krystalklart: Det er udenfor enhver tvivl, at politikerne og bureaukratiet i EU, gør alt hvad det er dem muligt, for at vanskeliggøre borgernes indsigt i hvad der foregår i EU. Der er simpelthen ikke andre logiske forklaringer på, at borgerne skal være eksperter i brugen af Internettet, for blot at komme i nærheden af de oplysninger som vedrører de aktuelle begivenheder inden for et fagområde, som f.eks. fiskeriet.

Ovenstående faktum, blokerer for udviklingen af det europæiske fiskeri. For seriøse oplysninger om fiskeriet, diskussioner og forslag til vedtagelser og de endelige vedtagelser, skal inden for en rimelig tid, ligge nemt tilgængelig for interesser som f.eks. Levende Hav. Vi skal og må ikke opleve, at man forholder os nogen viden, og det oplever vi hver dag, når vi skal hente viden på Internettet.  

-         Og det dur ikke. For interesseorganisationer som Levende Hav er nødvendige for den politiske debat i medlemslandene. Vi skal have oplysningerne så hurtig som overhovedet muligt, så vi gennem vores bearbejdelse af regler og love, på fiskeriområdet, kan sætte spørgsmålene til offentlig debat i Danmark og i Europa.

Her vil jeg demonstrere hvorledes EU ”formidler” fra det seneste ministermøde den 27 og 28. jan.  

Først finder men hjemmesiden for fiskeri http://europa.eu.int/comm/fisheries/policy_da.htm den findes også i en dansksproget udgave. Derfra trykker man sig ind til de områder man ønsker viden om. Den aktuelle viden finder man som regel under pressemeddelelser og der udsender kommissionen regelmæssigt, men så afgjort ikke efter nogen fast regel, de nyheder som borgerne og fiskerne kan komme videre med.

Og det er herfra de store vanskeligheder begynder. Det kræver tålmodighed og gode engelsk kundskaber for at komme frem til de punkter som man leder efter og som naturligvis også har været baggrunden for at nyheden er sat op. Hovedproblemet med at finde nyheden er uden tvivl, at nyheden drukner i gammel tekst. I stedet for at fremhæve det forslag eller de vedtagelser som ministeråret netop er blevet enige om, skal man igennem den samme uhyggelig lange tekst som var til diskussion i 2002. 

Det er klart utilfredsstillende og det afskærer borgerne (fiskerne) fra at øve indflydelse på deres egen virksomhed. De opgiver inden de er kommet blot i nærheden af det spørgsmål som de gerne vil have svar på. Og de danske myndigheder gør intet for at give os alle en mulighed for at få viden om det der foregår i EU og i fiskeriet. Det er også dybt utilfredsstillende i og med at de danske ministre, embedsmænd og kvinder deltager i møderne i Bruxelles og andre steder.

Denne vej kan man forsøge at få syn for sagen i en sag i EU: Man starter her http://europa.eu.int/comm/fisheries/policy_da.htm og derfra kommer man til http://europa.eu.int/comm/fisheries/news_corner/corner_da.htm og derfra går det meste over i det engelske sprog http://europa.eu.int/comm/fisheries/news_corner/press/com03_en.htm

Den side som vi søgte og som skal give oplysninger om hvad der blev diskuteret og hvad der blev vedtaget på Ministerrådsmødet for landbrug og fiskeri den 27 og 28. jan. er ude på nettet 3 dage efter at mødet er afsluttet.

-         Det er alt for lang tid og her kunne kommissionen bruge Nettet til løbende informationer op til, under og umiddelbart efter mødet.

Efter 3 dage kan man så forsøge at finde ud af hvad der blev diskuteret og hvad der blev vedtaget.

Outcome of the Fisheries Council of 27/28 January 2003” hedder den side hvorfra oplysninger skal findes. Den findes kun på engelsk. Det sker at den også findes på fransk. Alt efter kommissionens skøn, kan dele af nyhederne oversættes til andre sprog, også dansk, men sådanne oversættelser er sporadiske og de kommer først på nettet, lang tid efter at love og regel er vedtaget.

Alt afhængig af den offentlige interesse, udsender kommissær Franz Fischler en pressemeddelelse sammen med en sådan beskrivelse af hvad der kom ud af ministerrådsmødet. Det har han ikke gjort i dette tilfælde, så den offentlige interesse er faldet siden slutningen af 2002.

Det græske formandskab informerer, ligesom det danske formandskab, om sagen på http://www.eu2003.gr/en/cat/0/  Her er der ingen direkte indgang til nyheder på fiskeriområdet, men der er en søgefunktion hvor man f.eks. kan skrive ”fishery” og så kommer der nogle få dokumenter, men ikke nogen med indhold i forhold til mødet den 27 og 28. jan

Men via kommissionens hjemmeside skal borgerne denne vej: For at blive opdateret mht. mødets diskussion må man først herind: REFORM OF THE COMMON FISHERIES POLICY (CFP) derfra er der et utal af links og forhindringer. Her er der noget på dansk og man vil også kunne finde en smule på Fødevareministeriets hjemmeside http://www.fvm.dk/

Vil man f.eks. have viden om EU’s fiskeripolitik i forhold til miljø og ressourcer kan man prøve denne vej basic CFP Regulation og der finder man også oplysninger, men igen det er et meget stort arbejde at få klarhed over det seneste vedtagne. Og sådan kan man via denne side http://europa.eu.int/comm/fisheries/news_corner/press/inf03_03_en.htm få oplysninger om det der er diskuteret og det der er blevet vedtaget.

Men efter at have brugt lang tid på at komme igennem al denne brødtekst står det efterhånden klar for en, at man ikke ønsker at informerer om det der i virkeligheden er foregået på dette 2 dages møde. Man får simpelthen intet at vide, ikke mere end det man viste i forvejen og hvad værre er, dette studie har dræbt borgerens (fiskerens) interesse for at deltage i udviklingen af love og regler.

Men når denne alvor er understreget, så rejser der sig et alvorligt spørgsmål for en forening som Levende Hav der bruger ressourcer på at følge med i den politisk og fiskerifaglige udvikling i EU.

Vi ved med 100 % sikkerhed, at ministerrådet og kommissionen har diskuteret de meget omtalte regler til genopbygning af torsk- og kulmulebestandene. Vi ved at de har talt om havdage, maskestørrelser osv. Men her er der ingen andre oplysninger proposal end de der blev aftalt før jul.

-         Under dette for offentligheden og fiskerne meget vigtige punkt burde ministerrådet og kommissionen inddrage offentligheden og fiskerne i en debat der skal fører frem til vedtagelsen af de mere bindende regler for genopbygning af fiskebestande som forventes at skulle træde i kraft i juli i år.

Men det gør man ikke, hverken i kommissionen eller i Fødevareministeriet og denne til himmelen råbende mangel, skal ses i lyst af, at man har vedtaget, at der bør være en større offentlig debat om EU’s fiskeripolitik og dertil vil man oprette regionale råd.

Endnu engang lever politikerne og myndighederne op til den sandhed som havbiologen i Levende Havs ofte minder os om. ”Hvis politikerne f.eks. begynder at tale om at de vil have styrket en offentlig debat, så pas på, for så vil de ligeså sikkert som amen i kirken have lagt et låg på den offentlige debat”.

Kurt Bertelsen Christensen

Ferring Strand den 1.2.2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os