Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Slår formanden for Danmarks Fiskeriforening kolbøtter i MSCs mærkningscirkus?

Ifølge Ritzau 12/4 2008 taler Danmarks Fiskeriforenings formand, Flemming Kristensen nu positivt om den af Verdensnaturfonden og Unilever etablerede mærkningsordning, Marine Stewardship Council – normalt blot benævnt som MSC-mærket.

På et møde i Esbjerg for blot få dage siden heglede han ellers denne mærkningsordning igennem. Det har været et punkt, hvor Levende Hav og Fiskeriforeningen på trods af alt har kunnet være enige, om end ikke med helt samme baggrund.

MSC tager først og fremmest udgangspunkt i, hvorledes bestandene er biologisk forvaltede, dvs. om det er biologisk bæredygtig at fange dem? Men under en kvotepolitik som EU's er det det ikke længere fiskerens ansvar.

Derimod ser MSC ikke så nøje på, om fiskeriet ødelægger havbunden, nedbryder biodiversiteten, lige som energiforbruget i forbindelse med fiskeriet er underordnet. Det er efter vores mening utilgiveligt. Fiskerierhvervet har forpligtelsen til at vælge fiskerimetoder, der kan halvere energiforbrugt i lyset af klimaændringerne. Det betyder bl.a. at intet trawlfiskeri bør kunne godkendes som bæredygtigt.

Men MSC godkender trawl, MSC er blevet en pengemaskine!

Når Danmarks Fiskeriforening nu ændrer holdning, så er det også penge på spil. De vil have et MSC mærke i håbet om at det giver flere penge i kassen. Det har intet med miljø og ressourceforvaltning at gøre og det demonstrerer at MSC-mærkningen er forfejlet og hyklerisk.

Kystfiskerne på Færøerne, Island og Grønland undsiger MSC-mærkningen.

I forbindelse med en konference om havet og klimaet i Nordatlanten i forgangne uge, hvor Levende Hav var inviteret med, mødtes jeg efterfølgende med formanden for de færøske kystfiskere, Audunn Konradsson. På mødet forklarede Audunn, at de færøske, islandske og grønlandske kystfiskere havde besluttet at afvise MSC. Man fandt kriterierne hykleriske. MSC kan tillade tunge trawl, som molesterer havbunden på landsoklen ved landene i Nordatlanten, med ubodelig skade på forudsætningen for den biodiversitet, som er en betingelse for livet i havet og produktive bestande.

Også i denne sag støtter Levende Hav de nordatlantiske kystfiskere. Indtil MSC får alle de førnævnte meget nødvendige kriterier med i mærket, vil vi modarbejdet det mærke.  

Knud Andersen

Formand for Levende Hav

April 2008            

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os