Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Skandalestyrelser

Fødevarestyrelsen er ude i et alvorligt stormvejr pga. manglende tilsyn med vore fødevarer. Alle er meget forargede over, at forbrugerne risikerer at sætte tænderne i gammelt kød og rejer, efter at de har betalt op mod 20-30 kroner kiloet. Det er en skandale og forbrugerministerens taburet vakler.

Men hvis Fødevarestyrelsen er ude i et stormvejr i den sag, så burde Søfartsstyrelsen være ude i en orkan. For hvis Fødevarestyrelsen ”lukker øjnene” fordi de er skåret helt ind til benet, så er Søfartsstyrelsen både blinde og døve. De tillader fartøjsejere i erhvervsfiskeriet, at overtræder reglerne for motorkraft. Flere hundrede ejere installere maskiner der er neddroslet til under 1/3 af den motorkraft de kan yde. Og efter at de har fået det blå stempel fra Søfartsstyrelsen, fjerner de selvfølgelig plomberingerne, så de kan yder fuld kraft under fiskeri.

Det er en skandale for Søfartsstyrelsen. Ligesom det er en skandale, at en beruset skipper (med mere end 2 promille i blodet) og som oven i købet lever af at sejle med passagerer slipper for straf fordi styrelsens regler åbenbart ikke forbyder skippere at være stang berusede. Det er man så nu gået i gang med at få lavet om på.

Den seneste skandale kom den 28/3, da der faldt dom i sagen efter et skibsforlis for 18 måneder siden, efter en kollision mellem et fragtfartøj og en bomtrawler. Fiskernes formand Flemming Kristensen, fik en dom for, som partshaver og ansvarlig redder, ikke at have overholdt reglerne om skibes besætning.

Ritzau skriver, at efter ”indstilling fra Søfartsstyrelsen” endte sagen med bøde på 10.000 kr. til Flemming Kristensen som ansvarlig redder og 10.000 kr. til hver af de 2 andre partshavere.

Det er en skandaløs afslutning på en meget tragisk sag. Strafferammen i denne sag var fængsel i op til 1 år. Dommen på en bøde på 10.000 kr. svarer til den samme bøde som en fisker skal betale for at lande 2 kasser ulovlige torsk. Så denne dom er krænkende for den almindelige retsfølelse, og det af flere grunde:   

-         Ingen af den 4 mands store besætning havde de nødvendige uddannelse til på en fuldt forsvarlig måde, at kunne føre dette store skib. Om den manglende uddannelse har spillet en rolle i forbindelse med kollisionen, ved ingen. For det  grusomme skete, at den mand der sad på vagten den nat trawleren kolliderede med fragtskibet, satte livet til i den forbindelse.

-         Vi har at gøre med et stort fiskefartøj, en bomtrawler som bl.a. er kendetegnet ved at det sejler meget hurtigt, også under fiskeri. En normal trawler sejler med en hastighed på ca. 3 sømil i timen med grejer i havet, en bomtrawler kan i bedste fald komme op på 7 sømil i timen, svarende til den fart mange fiskefartøjer sejler uden grejer i havet. Så styrmanden på det russiske fragtskib, der kolliderede med trawleren, kan godt have ret i hans søforklaring. Det kan blot ikke længere bevises, fordi rorgængeren så tragisk satte livet til.

-         Sagen foregår inden for det samlede fiskerierhverv, et erhverv hvor bøder er blevet en almindelig del af erhvervet. En bøde på 10.000 kr. svarer i størrelsen til den bøde en fisker får, efter at have landet 2 kasser torsk mere end hans kvote berettiger ham til.

-         Formanden har flere gange udtalt, at han var uvidende om at hans besætning ikke havde den nødvendige uddannelse. Derfor er han måske nok juridisk skyldig, men fremstår som et noget nær moralsk offer (hvordan kunne denne besætning dog gøre dette imod mig?). Det er selvfølgelig retten der skal bevise at formanden lyver, hvis han lyver. Men det forekommer som en mulighed, da skipperen på trawleren har været skipper på dette fartøj i flere år.

-         Retsfølelsen har det bestemt heller ikke godt med, at det ikke er en hr. hvem som helst, men selveste formanden for alle danske udøvende og fremtidige fiskere. Altså en offentlig person med et meget stort ansvar og derfor skal der selvfølgelig altid stå respekt om fiskernes formand. Han er tillige formand for bestyrelsen for de næsten samlede fiskeriuddannelser, dvs. en rollemodel for de nye unge fiskere der skal ud i dansk fiskeri. 

Så det hænger ganske enkelt ikke sammen. Afstanden fra de 2 kasser fisk til et års fængsel er uden for fornuft. Så enten holder Søfartsstyrelsen, ligesom vi oplever at Fiskeridirektoratet ofte gør det, hånden over de store i dansk fiskeri, ellers må lovgiverne på banen. Søfartsstyrelsen kan holde hånden over nogen, for det er et vanskeligt område. De kan f.eks. uden de store problemer lægge hele skylden på det russiske fragtskib, hvad de også har gjort. Men det er en ansvars placering som kan og bør diskuteres.

Men, og det skal understrges, hvis der overhovedet ikke er noget at komme efter hos Søfartsstyrelsen, så bør der ny lovgivning til. 

For hvem i denne verden kan acceptere, at skippere og reddere, der har det store ansvar for store flere hundrede tons hurtigsejlende bomtrawlere (de fartøjer og fiskerityper i Nordsøen, som er skyld i lagt de fleste ulykker til havs) kan slippe af krogen i en sådan alvorlig, blot ved at betale 10.000 kr. og så er alt tilgivet og glemt.

Det er sagt før, men det skal siges igen. Denne sag er for så vidt og desværre et ganske dækkende billede på, hvad man i dag helt åbenbart kan slippe af sted med og godt fra, inden for, og omkring dansk fiskeri. 

Kurt Bertelsen Christensen

Ferring Strand den 30/3 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os