Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Pressemeddelelse udsendt tirsdag den 24/8 2004

 

 

Så er Bent Rulle igen på krigsstien. 

 

Fiskernes fhv. formand Bent Rulle er ude i et frontalt angreb mod sine gamle kollegaer i toppen af dansk fiskeri. I et forsøg på at redde ”Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Fiskeris” hovedsæde og formue i København, anklager han som bestyrelsesformand, et flertal af forbundets bestyrelse for at være inhabile og han opfordrer i et brev til alle danske fiskere, fiskene om at de udtrykker deres mistillid til hovedbestyrelsen i Danmarks Fiskeriforening og deres strukturplaner.

 

Sagen

Ved lov skal alle danske fiskere været forsikret mod arbejdsulykker. ”Ulykkesforsikringsforbundet for dansk fiskeri” havde indtil sidste år monopol på at forsikre fiskerne, og det gjorde forbundet under mottoet ”en for alle og alle for en”. Og gennem dette monopol har forsikringsforbundet fået samlet sig en større formue (350 mil bundet kapital og en formue på 50 mil).

 

Økonomien i dansk fiskeri er dårlig og Danmarks Fiskeriforenings DF, skraber nu også bunden. Modsat forsikringsforbundet, har DF og deres lokale foreninger fået formøblet formuerne, og den dårlige økonomi i DF er bl.a. årsagen til, at foreningen i år blev tvunget til at skille sig af med 22 ud af 36 medarbejdere.

 

Til at få rettet op på skuden, nedsatte DF sidste år en kommission som skulle finde ud af, hvorledes DF kunne holde skruen i vandet, økonomisk og politisk. Udover at fiskerne skal betale et større beløb til DF, foreslog den såkaldte ”Iversen kommission” at der oprettes en organisation med navnet ”Danske Fiskere” bestående af et fælles sekretariat i Taulov for Danmarks Fiskeriforening, Danske Fiskeres Producent Organisation og Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Fiskeri.

 

Iversen kommissionen var sammensat af lederskabet i dansk fiskeri, dvs. de samme mennesker som sidder i de 3 forbunds bestyrelser, så kommissionens anbefalinger kunne også vedtages uden problemer og sammenlægningen i Taulov er gået i gang.

 

Men i sidste uge modtog fiskerne så et brev fra deres ulykkesforsikringsforbund, hvis formanden Bent Rulle i stærke vendinger opfordrede forbundets medlemmer til at gå imod denne Iversen plan. Vedlagt brevet var der også en afstemningsseddel, hvor medlemmerne blev opfordret til at deltage i en urafstemning, hvor de blev bedt om at svare på 3 spørgsmål:

  1. Er du medlem af Danmarks Fiskeriforening?
  2. Ønsker du at de 3 forbund skal lægges sammen?
  3. Ønsker du direkte valg til bestyrelsen i Ulykkesforsikringsforbundet?

I brevet skriver Bent Rulle, at Ulykkesforsikringsforbundets bestyrelse sidder på en dispensation fra reglerne om at bestyrelsen skal være nedsat af medlemmerne. Den dispensation er ikke gyldig længere, mener Bent Rulle i og med at flertallet af Ulykkesforsikringsforbundets medlemmer, ikke længere er medlemmer af Danmarks Fiskeriforening som stadig har magten i forsikringsforbundet. 

 

Tirsdag den 24/8 modtog fiskerne så et nyt brev fra 4 af i alt 6 bestyrelsesmedlemmer i Ulykkesforsikringsforbundet, hvor de annullerer formandens brev og afstemning, og alle modtagne stemmesedler vil blive ”makuleret” skriver dette bestyrelsesflertal, bestående af fiskeriforeningsformændene Thorkild Førby, Hans Aa, Peter Frost og Jørgen Christensen.

 

Ser man bort fra underholdningsværdien i sagen og kikker lidt under overfladen, så er sagen et udmærket og for fiskeriet tragikomisk eksempel på de mafialignende forhold der styrer erhvervsfiskeriet. Toppen i dansk fiskeri nedsætter kommissioner og udvalg, bestående af de samme personer som sidder i toppen af de forbund, hvorfra de formøbler fiskernes formuer, samtidig med at de er gået i gang med at få privatiseret fisken i havet, gennem individuelle kvoter IOK, til uoprettelig skade for det mindre fiskeri.

 

Når Bent Rulle nu vil have denne urafstemning, så er det bl.a. for at få dokumenteret, at Danmarks Fiskeriforening ikke længere repræsenterer et flertal af de danske fiskere. Og i denne sag, som handler om magten over de sidste rester af fiskernes tidligere ret så betydelige formuer, er Bent Rulle ude i et forsvar for de mange fiskere, mod de erhvervs- og industriinteresser i fiskeriet, som har taget magten over hele fiskeriet og som også er gået i gang med at tilrane sig ejendomsretten over fisken i havet.

 

”En for alle og alle for en” gælder dog stadig i Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Fiskeri, her indbetaler alle det samme beløb, her er alle lige. Sådan var det også for få år siden i Danmarks Fiskeriforening, men sådan er det ikke længere. De store har taget magten i fiskeriforeningen og de små, som ikke tømmer havet for fisk, eller de som kritiserer Danmarks Fiskeriforening, bliver smidt ud af den fiskeriforening som de har været med til at bygge op og som de har været medlemmer af siden de begyndte at fiske.

 

”Når fanden bliver gammel, så går han i kloster” siges der.

 

Bent Rulles frontale angreb mod toppen i Danmarks Fiskeriforening, tyder på at der stadig er liv i den gamle formand.

 

For flere oplysninger

 

Kurt Bertelsen Christensen
Formand for Landsforeningen Levende Hav
Juelsgårdvej 27, Ferring Strand
7620 Lemvig
Telefon 97 89 54 55
Fax 97 89 54 55
Mail
kbc@levende-hav.dk
www.levendehav.dk
 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os