Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Rejefisker: ”Jeg troede ikke mine egne øjne”

-         Samtale med dansk fisker efter at han var gået i land fra en hollandsk rejetrawler

Et resume af en samtale med en fisker som har været på rejefiskeri med en hollandsk bomtrawler i den sydlige del af Nordsøen. Han var kun med i en uge så gik han i land, for som han sagde ”det ville jeg ikke være med til”. ”Jeg troede ikke troede mine egne øjne, da jeg så de store bifangster af små søtunger i rejefiskeriet”.

Han var rystet da jeg talte med ham og selv om det var en udmærket god hyre (løn), så gik han i land for de bifangster ville han ikke være med til. Han var rystet også, fordi han havde troet, at denne form for fiskeri lå mere end 30 år tilbage i tiden. ”Hvordan kan det lade sig gøre i 2007 hvor der er så meget kontrol” spurgte han flere gange.

Han havde taget hyre på en af de flere hundrede bomtrawlere der fanger rejer i Nordsøen. Fiskeriet med bomtrawl efter rejer er traditionelt et fiskeri i den sydlige del af Nordsøen. Det er ikke særlig brutalt da det kan foregå med relativt små motorer og så foregår det på sandbund som godt kan tåle lidt slæbende aktiviteter. Men det er det kendte danske rejefiskeri som det foregår fra Rømø og Esbjerg. Mange nye store fartøjer er kommet til fra Holland og de fiskerne længere til havs og sikkert også på nye pladser.

Det er muligt, at denne gruppe af trawlere som han var med i netop den uge, havde været så uheldig at trawle i områder hvor der også er store mængder af yngel. Det er muligt, men da han spurgte om det var et særtilfælde, fik han at vide, at de bifangster var helt normale. Hvis det er tilfældet så har, eller burde rejefiskeriet få store problemer.

”I hvert slæb med 300 kg rejer var der samtidig 150 kg tungeyngel” beretter fiskeren. ”Vi fangede ca. 7000 kg rejer. ”Der hvor vi fiskede, 12 mil ude for Hvide Sande, talte jeg over 20 rejetrawlere og hvis de gør det samme og det er normalt, så er det ikke noget at sige til, at der ikke længere er voksne tunger op langs den jyske vestkyst”.  

Jeg har efterfølgende talt med Esbjerg fiskernes formand Jesper Juul Larsen, som også er rejefisker, for at få hans kommentarer til sagen. ”Det lyder utroligt, det du fortæller”. ”Det har jeg aldrig selv oplevet, men vi fisker heller ikke så langt ude”. ”Vi kan godt have yngel, men mest hvilling, og slet ikke i den målestok”. ”Hvis det var mig der var kommet ind i så meget yngel, så havde jeg stoppet med fiskeri i det område”. ”Alle danske rejetrawlere (28 fartøjer) bruger sorterings net i trawlet, så det ville være helt umuligt for os at fange så meget yngel”. ”Jeg ved godt at det gør de hollandske trawlere ikke som en generel regel”. ”Jeg kan kun anbefale at man indstiller fiskeriet hvis der er for meget yngel og at alle får monteret sorterings net i trawlet”.

Jesper Juul Larsen fortæller, at de bruger meget vand når de sorterer fangsterne og han mener at meget yngel genudsættes i live. Fiskeren fortæller at der ikke blev brugt vand og at det frasorterede blev opsamlet i kurve for at blive sorteret en gang mere for at få de større rejer som ikke sorteres fra i første grov sortering. Sådan en metode efterlader ingen tvivl, om at bifangsterne er døde når de ryger tilbage i havet.

Det er ingen tvivl om, at det fiskeren har været vidne til er helt uacceptabelt og at sagen også bør undersøges for at få afdækket hvad der foregår i dette fiskeri. Det er også et af mange eksempler på trawlfiskeriet efter skaldyr er en snavset affære som fortjener meget større politisk opmærksomhed end det får i dag.  

Kurt Bertelsen Christensen

Ferring Strand den 30/1 2007 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os