Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Pressemeddelelse. Udsendt tirsdag den 24/5 kl. 8.15

 

Levende Havs kommentar til fødevareministerens tale på Danmarks Fiskeriforenings generalforsamling, lørdag den 21/5.  

 

Når fødevareminister Hans Chr. Schmidt møder fiskerne, så påskønner han, at fiskerne taler lige ud af posen, at der ikke bliver ”pakket noget ind”, som fødevareministeren udtrykte det på Danmarks Fiskeriforenings generalforsamling.

 

I ministerens tale roste og takkede ministeren Danmarks Fiskeriforening for ”det gode og konstruktive samarbejde” med ministeriet. Efter Levende Havs mening, burde ministeren have givet foreningens formand, den politiske opsang/fyring han fortjener. Danmarks Fiskeriforening repræsenterer ikke de danske fiskeres ønsker for fremtidens fiskeri og formanden står ikke vagt om de sikkerhedsregler, der må og skal virke på de store trawlere. Søfartsstyrelsens har nu offentliggjort en rapport som viser, at et forlis sidste år, hvor en fisker mistede livet på et af formandens store trawlere, er en meget alvorlig sag, også for formanden. En sag som fiskeriets minister naturligvis også bør forholde dig til.

 

Den 6. maj sagde formanden for Folketingets Fødevareudvalg til TV2, at fiskernes formand bør gå af. Ministerens tavshed i den sag og ministerens tale på generalforsamlingen, sætter nu et stort spørgsmålstegn ved, om regeringens nye fiskeripolitiske grundlag, står og falder med den nuværende formand for Danmarks Fiskeriforening?  

 

På de offentlige møder med fiskerne, siger ministeren igen og igen ”fiskerne kan få de reguleringer de vil have”. Vil de have individuelle kvoter, så kan de få det, hvis ikke, så kan de blive fri. Men med ministerens uforbeholdne støtte til Danmarks Fiskeriforening og formanden, ser det ud til, at  regeringsgrundlagets afsnit om fiskeri, er bundet op på den siddende formands ønsker for fremtidens fiskeri. I 2005 regeringsgrundlaget kan man læse, at regeringen vil give ”den enkelte fisker bedre mulighed for at erhverve sig kvoter”. På almindelig fiskeridansk betyder det ”individuelle omsættelige fiskekvoter” IOK.

 

IOK er et natur- og kulturødelæggende ikke-liberalt økonomistyret system, som Danmarks Fiskeriforenings formand og hans støtter i hovedbestyrelsen - og deres pengeinstitutter - vil have, og som de kæmper for. Men det er også et system, som et stort flertal af fiskerne, i og uden for Danmarks Fiskeriforening, ikke vil have.

 

Så mens fiskerne pakker sammen, pakker ministeren ind - ministeren fører fiskerne bag lyset.

 

For mens ministeren lover fiskerne den regulering de vil have, tvinger regeringsgrundlag fiskerne til noget de ikke vil have. 

 

For flere oplysninger

 

Telefon 97895455 el. 20487421

www.levendehav.dk

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os