Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Pressemeddelelse udsendt den 22. april 2008

 

Er fiskeriets energiforbrug bæredygtigt?

Mandag den 21. april startede Landsforeningen Levende Havs sejlende Hav og Klimakampagne 2008 med foreningens projektfartøj Miljøkutter Anton, som mandag eftermiddag ankom til Thyborøn.

Fra Thyborøn sættes kursen onsdag 23/4 nordpå til Hanstholm på og på denne tur rundt til fiskeriet på den jyske vestkyst, vil vi tage temperaturen på fiskeriets olieforbrug.

For fiskeriet i 2008 bør gøre meget mere for at få nedbragt energiforbruget.

Trawlfiskeriet er ex. ekstremt olieforbrugende i forhold til den mængde fisk det fanger, i sammenligning med fiskeriet med mere passive redskaber som garn og snurrevod. Og det hænger dårligt sammen med at Danmark skal og har forpligtet sig på at få have nedbragt forbruget af fossile brændstoffer.

Internationalt er det energikrævende og miljøødelæggende trawlfiskeri under stigende pres og flere lande og FN vil have trawlfiskeriet reduceret og det destruktive trawlfiskeri stoppet. Vi mener at Danmark og EU nu også skal i gang med de nødvendige omstillinger i fiskeriet og det kræver politisk handling.

Og tiden er moden til handling. Prisen på dieselolie er nu så høj, at store dele af det danske trawlfiskeri ikke længere kan løbe rundt.

I Thyborøn vil vi se på industrifiskeriet efter tobis som startede den 1.april.

Tobisfiskeriet har i mange år ikke været biologisk bæredygtigt og nu er det måske ikke længere økonomisk bæredygtigt. Hvad er status i tobisfiskeriet en lille måned inde i det fiskeri? Vi ved det ikke for det er blevet meget svære for omverden at følge udviklingen i tobisfiskeriet, fordi de regler fiskeriet foregår under er svært gennemskuelige og fordi erhvervet og biologerne holder kortene tæt inde til kroppen. Vi mistænker dem for at ”styre” fiskeriet således, at omverden og i særlig grad EU og Norge, ikke får et retvisende billede af situationen i tobisfiskeriet.  

Situationen i andre trawlfiskerier er nu også helt styret af prisen på brændstoffet. De store energikrævende trawl og bomtrawl fartøjer bindes til kajen. Og det sker ikke kun i Danmark, men også i de andre EU lande.

Som følge heraf ser vi at EU’s fiskerindustri og fiskeriets organisationer nu lægger et stigende pres på EU kommissionen for at få åbnet for en offentlig støtte til fiskeriets køb af brændstof. Fishing News skriver hver uge om møder mellem industrien og EU kommissær Joe Borg og i denne uge skriver FN at ”Joe Borg har lovet EAPÅ (EU’s producent organisationer) at finde de nødvendige ressourcer til en midlertidig løsning på de stigende oliepriser”.

Hvad dette løfte helt konkret indebærer, står indtil videre hen i det uvisse.

Men vi og andre bør gøre alt hvad der er muligt for at forhindre EU i at åbne for en oliestøtte til fiskeriet. Det vil være en skandale hvis det sker, fordi det forhindrer den  nødvendige omstilling i fiskeriet som oliepriserne nu helt naturligt kræver af fiskeriet.      

Fiskeriet skal ikke have støtte til at kunne fortsætte det på alle områder ubæredygtige trawlfiskeri. Derfor sætter vi nu alle sejl for at få denne sag ud i den offentlige debat.

For flere oplysninger kontakt foreningens formand fhv. fiskeskipper Knud Andersen på Miljøkutter Anton pt. Havnen i Thyborøn

Telefon: 20 48 74 21

Miljøkutter Anton: 51 24 82 20

Projektkoordinator Kurt Bertelsen tef. 60 46 15 64 el. 97 89 55 90.

Mail kbc@levende-hav.dk

Se også foreningens hjemmesider: www.levendehav.dk www.havogklima.dk

Landsforeningen Levende Hav er en almennyttig upolitisk forening som sætter havet og fiskeriet til debat. Foreningen har ansvaret for fiskeriudviklings projekter i udlandet og herhjemme er vi hvert år på farten i de danske farvande med Miljøkutter Anton med udstillinger og aktioner.

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os