Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

                                                         

Blåstempling af muslingskrab skader miljømærkes troværdighed

Danmarks Naturfredningsforening (DN) træder ud af en klagesag om MSC-certificering af blåmuslingefiskeriet i Limfjorden. Hele certificeringsforløbet vækker harme hos miljøorganisationer, der bebuder modtiltag, hvis certificeringen gennemføres.

DN har blandt andet stoppet sin deltagelse i klagesagen, fordi det koster op mod 125.000 kr. at få afgjort klagen i det private MSC-system.

- Vi har brugt mange ressourcer på at pege på fejl og mangler i både grundlaget og selve processen, men må konstatere, at uanset, hvor tungtvejende vidnesbyrd vi har lagt frem, vælger certificeringsinstituttet at se bort fra dem. Den erfaring gør, at vi ikke kan forsvare at bruge foreningens penge til få en tvivlsom afgørelse, siger biolog Henning Mørk Jørgensen fra Danmarks Naturfredningsforening.

Det spiller naturligvis også ind, at til dato, er kun ét fiskeri blevet afvist på grund af klager, til trods for at certificering af mange fiskerier verden over har resulteret i store protester fra miljøorganisationer”. (http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6908997.ece)

Også hos Greenpeace vækker den mudrede proces vrede.

- Denne proces slår i den grad endnu en stor revne i MSC’s troværdighed. Det betyder at man må sætte spørgsmålstegn ved bæredygtigheden af samtlige MSC certificerede produkter, når selv så veldokumenterede klager ikke medtages i den samlede vurdering af et fiskeris bæredygtighed, siger Hanne Lyng Winter fra Greenpeace havkampagne.

Miljøorganisationerne er enige om, at gennemtrumfes blåstemplingen af blåmuslingeskrabning, vil de se det som deres opgave at oplyse og informere om, at miljømærkningen er stærkt misvisende.

- De nyeste vurderinger af Limfjorden konkluderer entydigt, at god status ikke kan opnås for bunddyr og bundplanter, hvor der skrabes muslinger. Derfor er et bæredygtighedsmærke til fiskeriet absurd, fastslår de tre miljøorganisationer.

Kontakt:

Danmarks Naturfredningsforening, Henning Mørk Jørgensen  3917 4018, mobil 2889 5787  hmj@dn.dk

Greenpeace, Hanne Lyng Winter 3337 6393, mobil 2810 9059 hanne.winter@greenpeace.org

Landsforeningen Levende Hav, Knud Andersen, 2048 7421 knud@levende-hav.dk 

Fakta:

MSC (Marine Stewardship Council) er et privat bæredygtighedsmærke for fiskeri. Vilsund Muslingeindustri prøver at få blåmuslingefiskeriet i Limfjorden MSC certificeret. Det har Danmarks Naturfredningsforening klaget over i 2009, støttet af Greenpeace. DN har i forvejen en verserende sag i EU om netop det skadelige danske muslingefiskeri, der bruger bundskrabende redskaber for at høste muslingerne, men samtidig ødelægger andet liv på havbunden. Det foregår også i Natura 2000 områder, der ellers skulle nyde beskyttelse.

Læs hele begrundelsen for at trække klagen her

Læs om bæredygtigt versus ubæredygtigt muslingefiskeri her

   

 

  

    

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os