Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Pressemeddelelse udsendt den 19/12 2008

Fiskeriforhandlingerne i EU er slut – men hvor blev de store grønne af?

Efter usædvanlige korte forhandlinger har EU’s ministerråd vedtaget TAC, kvoter og regler for fiskeri for 2009.

Tidligere års forhandlinger tog ofte flere dage, bl.a. fordi kommissionen og ministerrådet altid har været under pres af store natur- og miljøorganisationer som bl.a. Greenpeace og WWF Verdensnaturfonden. Men de to organisationer har været tavse og fraværende i forbindelse med dette års forhandlinger i Bruxelles.  

Er det så et udtryk for, at de to organisationer er tilfredse med aftalen, eller har de blot mistet interessen for fiskeripolitikken?  

Hvis Greenpeace og WWF er tilfredse med resultatet, så burde de efter Levende Havs mening nu også give udtryk for det. F.eks. kunne de udtrykke tilfredshed med, at kvoterne på torsk hæves med 30 % og dermed støtte op om de fornuftige argumenter der hæver kvoterne. Det er de samme argumenter som Levende Hav har fremført i flere år, samtidig med at Greenpeace og WWF kæmpede for et totalt stop for landinger af torsk. Levende Havs argument for større kvoter på torsk var helt enkelt at torsken bliver fanget under alle omstændigheder, så i stedet for at udsmide de mange torsk, burde de landes. Fra 2009 kan de landes lovligt.  Og det er tale om mere end 6000 tons torsk i Nordsøen, til en værdi af ca. 150 – 200 mio. kr.

Greenpeace og WWF modstand mod at hæve kvoterne på torsk, fik katastrofale følger for kystfiskeriet omkring Nordsøen. Til alle tider har torskefiskeriet på vore breddegrader udgjort det økonomiske grundlag for kystfiskeriet. Dette faktum har Greenpeace og WWF ladet hånt om i deres politiske kamp mod EU’s fiskeripolitik. Kystfiskeriet er nu næsten udryddet af de historisk lave kvoter på torsk. Det er i sig selv en skandale og det understreges af Greenpeace og WWF’s tavshed i år. Nu accepterer de to organisationer tilsyneladende argumenterne, men havde de udvist rettidig omhu i denne sag, ville de også kunne have forhindret, at så mange kystfiskere blev tvunget ud af fiskeriet. For det er uomtvistelig, at Greenpeace og WWF har spillet en stor rolle i denne sag.

Så også derfor bør Greenpeace og WWF nu på banen. De bør anstændigvis gøre omverden klart hvor de står i denne sag? Er det OK at kvoterne er blevet hævet? Hvis ja – hvorfor er det så det?

Landsforeningen Levende Hav har en lang historie i fiskeripolitikken og vi har altid kæmpet med åben pande, til tider også mod vore venner og allierede i miljøorganisationerne. Vi har været og er fortsat langt mere enige med Greenpeace og WWF, end med den europæiske fiskeriindustri og dets politiske bagland, når det gælder fiskeripolitikken og det bæredygtige fiskeri. Men der er områder hvor vi er lodret uenige og sagen om torsken i Nordsøen, er en af de helt store uenigheder.

Derfor ønsker vi efter denne aftale nu en afklaring i denne sag. Mener Greenpeace og WWF, at det er i orden at kvoterne på torsk i Nordsøen er blevet hævet med 30 % i 2009?  

Følgende blev også en del af aftalen:

-          Aftalen indfører et udsmidsforbud i EU’s fiskeri og det starter helt konkret i norsk zone i 2009. Et område hvor danske trawlere henter fisk for ½ mia. kroner om året.  Det bliver spændende at følge hvorledes Norge og Danmark får styr på denne del af aftalen for 2009

-          Aftalen indfører kW timer til afløsning af havdage og det kan blive vigtigt når fiskeriindustrien skal i gang med at nedbringe deres alt for store CO2 bidrag.

-          Aftalen indfører et forbud mod det økonomisk bestemte udsmid. Den praksis hvor man på havet udsmider fangster der lovligt kan landes, men hvor priserne ikke er så høje. Der er allerede et forbud i dansk fiskeri for det, men det har aldrig nogensinde virket. Nu bliver det spændende om EU vil følge på sagen for det kan man ved at sandsynliggøre at dette og hint redskab med de masker i de farvande, normalt vil fange fisk i de størrelser sammen med de større fisk. Og når det sandsynliggøres så kan man sende observatører på havet på de fartøjer man mistænker for denne praksis.

-          Og forvaltningen råder over disse data for det er nu også vedtaget at fartøjer der har x antal tons kvoter til en målart som ex. jomfruhummer fanget med trawl i bestemte farvande fra 2009 også skal råde over de kvoter der kan dække de nødvendige bifangster.

-          Og så starter denne aftale en forvaltning hvor man kan lukke bestemte områder hvis der f.eks. fanges for mange små fisk. Men denne del af aftalen åbner op for mange forskellige former for lukkede områder i korte el. længere perioder.

 

For flere oplysninger kontakt Levende Havs formand Knud Andersen

På tlf. 21 48 74 21 // 97 89 54 55

Landsforeningen Levende Hav  

Hemmedvej 57, Hemmed

8585 Glesborg

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os