Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Pressemeddelelse udsendt den 27/5 2008

Fiskeriets energikrise kan blive fiskeriets fremtid

De høje oliepriser rammer det energitunge trawlfiskeri og EU’s fjernfiskeri ved Afrikas kyster og i Stillehavet. Det er samtidig også de fiskerier og former for fiskeri som er hele årsagen til de store problemer med bæredygtigheden i fiskeriet.  

Franske, spanske og snart engelske fiskere blokerer nu havne og protesterer højlydt og voldsomt i byerne for at få økonomisk støtte til det dyre brændstof. De danske trawlfiskere melder ud, at de ikke ønsker støtte til brændstof, de vil have hævet EU’s mindstepriser på fisk og de vil have en olieskat på fiskeprodukterne. Forbrugerne skal betale for de høje oliepriser.

Men vil forbrugerne betale mere for fisken? Intet tyder på det, i 2008 har priskurven kun haft en retning og det er nedad. Hvis højere mindstepriser skal kompenserer de store tab fiskerne lider, vil det derfor betyde gigantiske udtag af fisk. Hvis fiskerne skal hente blot 20 % af udgifterne (ca. 250 mio. kr.) på oliekontoen, skal der destrueres god spisefisk svarende til de samlede danske kvoter på rødspætter (20.000 tons). Det vil befolkningen ikke acceptere. Forslaget er ligeså vanvittig som det lyder. Det samme er tilfældet med en olieskat på fisk. Hvorfor i alverden skulle en dansk regering, uanset farve og skattestop, lægge skat og afgifter på fisken? Begge disse danske forslag har ingen gang på jord.

Danmarks Fiskeriforenings hensigt med forslagene er heller ikke så meget at få dem gennemført, som det er at fastholde presset på regeringen og EU. Alt imens de håber, at deres aggressive og mere hårdtslående kolleger i syd får held med deres aktioner, dvs. få åbnet for alle mulige EU sanktionerede støtteordninger, herunder støtte til olien. For det energitunge trawlfiskeri, hvor brændstoffet nu udgør 50 % af de samlede omkostninger, har brug for rigtig mange penge for at kunne holde skruen i vandet.

Levende Hav opfordrer igen politikerne til at stå fast, ikke at give efter over for presset fra de store trawlere. Som trawlfiskeriet har udviklet sig har det fremtiden bag sig, det kan ikke reddes. Og vi gør opmærksom på, at de i ufattelige mange mia. EU har givet fiskeriet over årene, alle har været givet med baggrund i EU’s interne problemer i den fælles fiskeripolitik. Som kvoter, ophugninger, genopretningsplaner, moderniseringer osv.

Nu står det energislugende trawlfiskeri midt i den globale økonomiske virkelighed. Faldende verdensmarkedspriser og stigende priser på olien. Det er en ny situation som kræver en ny fiskeripolitik. Fiskerne siger de har brug for mere tid til omstillingen mod et fiskeri som ikke bruger så meget brændstof. Men de økonomiske realiteter siger noget andet. Investeringerne og gælden i det store trawlfiskeri er i dag så stor, at det er utopisk at forestille sig en økonomisk bæredygtig omstilling i store dele af dette fiskeri til et mere energivenligt og dermed fangstmæssigt meget mindre fiskeri.

Det store energislugende trawlfiskeri som er hele årsagen til det ubæredygtige fiskeri vi har i dag, ser ud til at være kommet til vejs ende. Det er tvunget i havn, det er bundet til kajen og der bør det blive indtil de hugges op.  Og hvis politikerne også indser den sandhed, og samtidig sætter fokus på de andre former for fiskeri som burde plejes og støttes, så kan alle begynde at se fremad og komme i gang med at få genrejst fiskeriet på det fundament et naturgivet erhverv som fiskeriet skal bygges på - det biologiske og dermed også det økonomiske bæredygtige grundlag.

For flere oplysninger kontakt Levende Havs formand Knud Andersen

Telefon 20 48 74 21

Mail knud@levende-hav.dk

Landsforeningen Levende Hav er en almennyttig forening som arbejder med havmiljø og fiskeri på et frivilligt grundlag. Efter Danmarks Fiskeriforening herhjemme er det Levende Hav som besidder den største viden om fiskeri og fiskeripolitik i og uden for Danmark.

Landsforeningen Levende Hav

Hemmedvej 59, Hemmed

8585 Glesborg

Telefon 97895455

www.levendehav.dk

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os