Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Pressemeddelelse udsendt den 30/5 2008

Ikke mere støtte til trawlfiskeriet

Franske fiskere blokerer havne og protesterer højlydt og voldsomt i byerne for at få økonomisk støtte til den dyre dieselolie og faldende priser på fisk og protesterne breder sig til andre EU lande. De høje oliepriser rammer også det danske trawlfiskeri og Danmarks Fiskeriforening vil hæve EU’s mindstepriser og lægge olieafgifter på fisken.

Men hvis høje mindstepriser skal kompenserer de tab fiskerne lider, vil det give et gigantisk udtag af fisk. Tusinder af tons god spisefisk skal destrueres, det er uacceptabelt lige som det er helt uacceptabelt at lægge afgifter på fisken. Danmark og EU bruger mio. af offentlige kroner på at få os til at spise mere fisk og vi betaler rigeligt for fisken i dag. Og vi betaler denne høje pris for fisk, fordi mere ned 80 % af fiskeriet foregår med det energislugende trawl, hvor 50 % af driftsudgifterne nu går til dieselolie.

Fiskeriet skal omstilles til andre redskaber end bomtrawl, trawl og andet brændstofkrævende fiskeri. Når det koster 6-9 liter diesel for at fange et kg jomfruhummer bliver det os forbrugere en dyr fisk. Bomtrawl bruger 3-4 liter diesel for at fange et kg. rødspætte, et snurrevod kan giver os en meget flottere rødspætte, for mindre end en liter dieselolie.

EU har nu afsat 36 mia. kroner til udvikling i fiskeriet frem til 2013. Trawlerne fra alle sider presser på for at få de penge i nødhjælp. EU kommissionen og regeringen i Frankrig og Spanien vakler, de er ved at bøje sig for presset. Så nu må den danske regering stå fast med lande som bl.a. Portugal, for de penge skal ikke bruges på støtte til et trawlfiskeri uden fremtid. De skal bruges på en ægte omstilling og ophugning af de trawlere der ikke kan omstilles. Det bliver meget dyrt men det er en investering i fremtidens fiskeri.

For vi vil ikke betale mere for fisken og vi vil ikke støtte trawlfiskeriet.

For flere oplysninger kontakt Levende Havs formand Knud Andersen

Telefon 20 48 74 21

Mail knud@levende-hav.dk

Landsforeningen Levende Hav er en almennyttig forening som arbejder med havmiljø og fiskeri på et frivilligt grundlag. Efter Danmarks Fiskeriforening herhjemme er det Levende Hav som besidder den største viden om fiskeri og fiskeripolitik i og uden for Danmark.

Landsforeningen Levende Hav

Hemmedvej 59, Hemmed

8585 Glesborg

Telefon 97895455

www.levendehav.dk

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os