Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Fiskeripolitik Pressemeddelelse udsendt onsdag den 19/10 2005

 

 

Dansk fiskeri i dyb krise

 

Regeringen presser hårdt på for at få en økonomisk reform af fiskeriet gennem Folketinget. En reform hvorunder fartøjsejerne skal gives ejendomsretten over kvoterne. Hensigten er klar - at reducere antallet af fiskefartøjer, uden omkostninger for statskassen. Kvoterne overdrages de enkelte fartøjer, alt efter hvor mange fisk de har fanget de sidste 5 år. De som har fanget de store mængder, får ejerskabet over de største kvoter. Og det vil efter planen ske uden kriterier for bæredygtighed, eller reduktioner for de omfattende ulovligheder i fiskeriet, der har fundet sted de seneste år.  

 

Fiskere i alle havne er i oprør, fordi dene reform vil smadre dansk fiskeri, tilbagebliver kun et fåtal af de store trawlere. De er i oprør over denne reform, fordi den tilgodeser de fartøjsejere og de fiskeriformer, som er hele årsagen til at dansk fiskeri er ude i den værste krise nogensinde. De er i oprør over at regeringen bygger fremtidens fiskeri på fortidens ødelæggelser og at regeringen nu vil belønne de fiskere som beviseligt (og det er mange) har snydt på vægten, som har været kreative, som ikke har haft skrupler ved at omgå lovgivningen.

 

Landsforeningen Levende Hav kæmper imod reformen, fordi den er destruktiv, da den forbedre forholdene og fremtiden for det natur- og ressourceødelæggende fiskeri og fordi den lægger låg over de meget omfattende ulovligheder der er bygget op i fiskeriet over flere år. Ex. kan det meget energikrævende trawlfiskeri, ikke engang overleve på denne reform, de kræver samtidig statstilskud til det dyre brændstof. Det hænger overhovedet ikke sammen, og derfor bør Folketinget afvise reformen som det den er – en plan uden fremtid.

 

Denne økonomiske reform er nu kun en del af fiskernes akutte og store problemer, et andet er manglen på fisk i havet.

 

Fredag den 21/10 offentliggør biologerne i ICES deres anbefalinger for 2006 fiskeriet, herunder anbefaler de bl.a. et stop for fiskeriet efter torsk i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat og tobis i alle farvande, to af de vigtigste fiskearter for dansk fiskeri. (For et par år siden, udgjorde fiskeriet af tobis og torsk mere end 30 % af økonomien i dansk fiskeri)

 

Ressourcer og økonomi hænger nøje sammen i fiskeriet. Regeringens plan skal forbedre økonomien i fiskeriet, ved at de ressourcekrævende fartøjer opkøber det mere skånsomme fiskeri, men den plan løser kun regeringen, bankerne og de konkurstruede trawleres her og nu problemer, og den forstærker og udbygger ressourceproblemerne.

 

Derfor bør Folketinget afvise regeringens og fødevareministeriets plan som ubrugelig. Det gør alle partier i Folketinget, herunder også mange medlemmer af regeringspartierne, men regeringen har nu lagt hele presset på Dansk Folkeparti, og der står sagen pt.

 

Fiskere over hele landet kæmper imod og Levende Hav tager nu til København for i kamp mod Fødevareministeriet at kæmpe for havet og dets ressourcer. 

 

Levende Havs projektfartøj M/S Anton ankommer til København torsdag morgen, hvor Levende Havs fiskeripolitiske aktive besætning, torsdag og fredag, også vil søge at få og skabt større klarhed over den politiske situation.

 

 

Dertil ligger M/S Anton klar til kamp i Havnegade, tæt ved Knippelsbro, for enden af Niels Juels Gade, blot to min. fra Fødevareministeriet

 

 

Alle er velkomne ombord til debat og diskussion om fremtidens fiskeri

 

Kontakt telefoner: M/S Anton 5124 8220 og 2048 7421

 

For flere oplysninger besøg Levende Havs hjemmesider www.levendehav.dk www.kystfisker.net www.aralsk.net

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os