Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 
 
Pressemeddelelse udsendt den 25/4 2006 kl. 15.45
 

 

Landsforeningen Levende Hav:

 - Fødevareministeren er ikke alene mod bomtrawl

 

Fødevareminister Hans Chr. Schmidt frygter, at han er den eneste i EU der kæmper mod bomtrawl. Men han har intet gjort for at begrænse det destruktive natur- og ressourceødelæggende fiskeri.

 

Fødevareministeren er ikke alene i kampen mod bomtrawlsfiskeri. Over halvdelen af EU-landene har ingen interesser i bomtrawl og talt imod det. ”Hvis fødevareministeren ikke kan finde støtter til sin kamp mod bomtrawl, er det fordi han ikke har spurgt” siger Kurt Bertelsen, formand for Levende Hav.

 

Ingen interesse i bomtrawl

For fødevareministeren burde det være let at samle flertal mod bomtrawl i EU. En lang række lande i EU bestående af Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen, Polen, Tyskland, Luxembourg, Østrig, Tjekkiet, Slovenien, Ungarn, Slovakiet, Malta og Grækenland har ingen interesser i bomtrawl. Heraf er flere direkte imod. ”Hvis det er lykkes de to store bomtrawler-nationer Holland og Belgien at vinde disse landes stemmer for bomtrawl, er det fordi de to lande har bedt dem om det” vurderer Kurt Bertelsen ” - Hvis fødevareministeren gjorde et stykke lobbyarbejde for at samle modstand mod bomtrawl ville det ikke være umuligt.”

 

Halvhjertet indsats

Den virkelige grund til ministerens pessimisme bunder nærmere i hans egen manglende vilje. Også Danmark benytter i stort omfang bomtrawl til at fange landets kvoter af rødspætter. Ikke mindst er Flemming Kristensen - formand for Danmarks Fiskeriforening ejer af flere bomtrawlere. ” - Hvis der er to der holder sammen i dansk fiskeri er det fødevareministeren og Danmarks Fiskeriforening. Aldrig tidligere i dansk fiskeripolitik har vi set et så tæt parløb mellem fiskeriets minister og fiskernes formand.” siger Kurt Bertelsen. Ifølge formanden for Levende Hav er Hans Chr. Schmidt ude i et mediespin som skal skjule, at han ikke har tænkt sig at foretage sig noget.

 

Bomtrawl ødelægger Nordsøen

Der er ellers god mening i at afskaffe bomtrawl i fiskeriet. ”Bomtrawl er meget ødelæggende. Ikke nok med at det smadrer havets liv, det knuser også stenrev og koraler. Det ødelægger fiskenes levesteder” forklarer Kurt Bertelsen. Med en 18 meter bred og tonstung jernslæde og jerntæppe under nettet knuses alt liv på havbunden. De knuste skaldyr og fisk der ligger tilbage tiltrækker flere fisk, som bomtrawleren fanger ved et efterfølgende træk. Efter et døgns fiskeri er alt liv i området fanget eller knust.

 

Oliesvineri

Det koster store mængder olie at trække et bomtrawl over havbunden. Det betyder at bomtrawlere brænder enorme brændstofmængder af mens de ødelægger havet. En uges fiskeri med bomtrawl bruger samme mængde energi som bruges på at opvarme 50 parcelhuse i et år. De høje energipriser gør bomtrawl urentabelt hvis der ikke gives brændstoftilskud.

 

Også derfor er der god grund til at afvikle bomtrawlet til fordel for mindre destruktive trawltyper og ikke mindst give nogle flere kvoter til kystfiskeriet. Herved får vi et bedre havmiljø og en højere fiskekvalitet.

 

For yderligere information kontakt formand Kurt Bertelsen 97895455 el. 20487421 eller besøg hjemmesiden www.levendehav.dk

 

 
Fakta om bomtrawl: Bomtrawlet konkurrerer med to andre fiskeriredskaber, flyshuting og bobbinstrawlet, om at være det mest destruktive og brutale fiskeriredskab vi har i dansk fiskeri. Bomtrawl forgår ved brug af relativt store fartøjer med stor maskinkraft og under brug af store mængder brændstof. (på en uge bruger en mellemstor bomtrawler en mængde fyringsolie der bruges til at opvarme 50 parcelhuse på et år).

 

Al denne energi bruges til at slæbe 2 stk. bomtrawl bestående af en 18 meter en flere tonstung bred jernslæde, hvorpå der monteres kraftige net og under nettet 15-20 tons jerntæpper bestående af jernkæder. Bomtrawlet slæbes med en hastighed på 7 mil i timen (et normalt trawl trawler med en hastighed på max. 3 mil i timen). Pga. af slæderne og kæderne kan bomtrawl kommer over meget hård bund og sten. Bomtrawl knuser koraller og sten rev. Det liv trawlet ikke tager ombord, ligger knust tilbage i trawlsporet. Og det er en af hensigterne med bomtrawl, at smadre skaldyrs livet på havbunden, således at føden bliver hurtig tilgængelig for nye fisk som tiltrækkes, for så at blive fanget i trækket efter. Efter et døgns fiskeri i et afgrænset område er det også slut, så er stedets evne til at tiltrække nye fisk taget af og man går i gang i et nyt område.

Billede 

 

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os