Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Lovlig svindel og humbug

Endnu et fiskeripolitisk bedrag. Artikler fra dagspressen juni 2009. Klippet fra Jyllands Posten den 13/6 2009

Kurt Bertelsen Christensen, Landsforeningen Levende Hav

Advarsel til sejlerne: Hvis I observerer noget, der minder jer om fartøjerne fra ”Pirates of the Caribbean”, så frygt ikke, for det er blot udtjente danske fiskerfartøjer, de såkaldte ”spøgelsesfartøjer”, som er sendt til søs i en hæsblæsende jagt på nye EU millioner.

De fartøjer lå blot og ventede på, at ejerne fik dem sendt til ophugning.

Men så fik de et yderst favorabelt tilbud stillet i udsigt. Hvis de oplagte fartøjer kunne dokumentere, at de siden midten af 2007 har været på havet i samlet 120 dage, kunne et fartøj på f.eks. 500 tons få op mod 12 mio. kr. i ophugningspræmie. Det er mange penge, for alternativet var de få hundredtusinde kr., som fartøjet var værd som skrot (i mange tilfælde dækker skrotprisen ikke engang ophugningsprisen).

Hvordan kunne det pludselig lade sige gøre? Ganske enkelt ved, at myndighederne og fiskeriets konsulenter og advokater fandt en kattelem i et nyt EU-oliestøtteprogram. Hensigten med netop dette EU-program er at yde støtte til fiskeriet i omstillingen til et fiskeri, som bruger mindre brændstof, f.eks. fra trawl til vod, garn og kroge.

Men trawlerne og deres selskaber har ikke brug for sådanne omstillinger; de har brug for millionerne til nye fartøjer, effektiviseringer og nyt grej. Og dertil har myndighederne og fiskeriet fået strikket ordningen sådan sammen, at den også dækker det behov.

Når man måler på hensigten

Ved brug af en kreativ bogføring kommer EU og den danske stat til at betale for ophugningen af udtjente fartøjer, som fiskerne sammen med privatiseringen af kvoter og rettigheder i 2006 ellers havde ansvaret for at ophugge.

Det er muligvis lovligt. Men det er svindel og humbug målt på hensigterne med EU's program og med hensigten med ny regulering. 50 pct. af omkostningerne betales af den danske stat, resten fra EU's Fiskerifond. Penge, som skulle støtte og udvikle i de udkantsområder, hvor fiskeriet er forsvundet pga. af regeringens privatisering af kvoterne.

De penge bruges nu direkte imod formålet i EU's Fiskerifond til nybygninger og effektiviseringer i fiskeriet.

I de somaliske farvande er fiskerne blevet pirater i jagten på de store penge til stor forargelse for os alle. Men hvor er forargelsen over EU-fiskerne og deres bagmænd i ministerier og direktorater, som uden skrupler og ved brug af en udbredt kreativ bogføring nu igen franarrer de offentlige kasser mange millioner kroner til større og større og mere og mere effektive fiskefartøjer og grej?

Spørgsmålet er: Findes der mon en grænse for, hvad Danmarks Fiskeriforening, regeringen og Dansk Folkeparti vil tillade i forsøget på at redde deres fejlslagne fiskeripolitik?
 

http://jp.dk/opinion/breve/article1723605.ece

Fødevareministerens kommentar fra JP den 23/6: http://jp.dk/opinion/breve/article1733000.ece

Bertelsen ser spøgelser

Eva Kjer Hansen fødevareminister (V)

Kurt Bertelsen har i et læserbrev i Jyllands-Posten 13/6 kritiseret en ordning, der skal fremme omstruktureringen mod større energieffektivitet i fiskeriet. Kurt Bertelsen kritiserer ordningen for at være indrettet, så den reelt er en skjult ophugningsstøtte.

Jeg kan selvfølgelig ikke udelukke, at der er nogle få, som forsøger at spekulere i ordningen, men jeg er overbevist om, at det er et minimum, da ordningen er indrettet, så det er de seriøse projekter med størst mulig effekt, der får støtte.

Formålet med ordningen er at fremskynde, at vi får en mindre, men mere effektiv fiskerflåde - en udvikling, som allerede er i gang. Under ordningen ydes tilskud til investeringer, som har en markant effekt på energieffektiviteten - f.eks. kan fartøjer, som hidtil har brugt mindst 30 pct. af deres omkostninger på brændstof, hugges op.

Kurt Bertelsen mener, at ophugningspengene går til de såkaldte ”spøgelsesfartøjer”, som har ligget hen i havnene gennem adskillige år. Fænomenet er opstået i kølvandet på EU's havdageregulering fra 2003 og fartøjskvoteordningen fra 2006. Disse fartøjer er blevet fastholdt i flåden, for at deres ejere kunne beholde retten til havdage og fartøjskvoteandele. Spøgelsesfartøjerne er nu på vej ud, men det er ikke meningen, at de skal ud med ophugningsstøtte. En af betingelserne for tilskud er derfor, at fartøjet skal have været driftsklart 31/7 2008, og det skal have fisket i mindst 120 dage inden for de seneste to år. Det kan disse fartøjer ikke leve op til.

Det ser ud til, at der er stor interesse for ordningen, og som følge heraf bliver det de ansøgere, som kan dokumentere den største effekt på energiforbruget, der vil få del i midlerne.

Fra De Bergske Blade den 11/6 2009

v/Kurt Bertelsen Christensen

Den kreative bogføring for fuld skrue

Dansk fiskeri bruger et økonomisk støtteprogram til energieffektiviseringer i fiskeriet, til støtte for fartøjer som allerede er taget ud af fiskeret.       

Til Lemvig Folkeblad lørdag den 6/6 siger fiskerikonsulent Bent Bro fra Thyborøn Fiskeriforening, at han og ”hyrede ekstra advokater” er sat på ”overarbejde” for at få at et større puslespil til at nå sammen, således at fiskerne kan udnytte den ”kattelem” som man har fundet og tænkt sig at udnytte i EU’s nye mia. støtte til fiskeriet - en helt igennem speget sag.

Hensigten med olieprogrammet er støtte til fiskeriet i en omstilling til et fiskeri som bruger mindre brændstof.  På papiret en fornuftig støtteordning til brug for en omstilling fra et energislugende trawl, som kom i klemme med de høje oliepriser i 2008 til ex. vod, garn og kroge. Men trawlerne har ikke så meget brug for sådanne omstillinger, som de har brug for penge til støtte for ophugningen af deres inaktive fartøjer og støtte til nye fartøjer, effektiviseringer og nyt grej. Og dertil har de danske myndigheder og fiskeriet få strikket ordningen sammen, så den dækker det behov. Ved brug af den kreative bogføring skal EU og den danske stat nu betale for ophugningen af deres ”spøgelsesfartøjer”. Fartøjer som ligger og rådner ved kajen som resultat af ny regulering fra 2006, hvor fiskerne fik foræret ejendomsretten over kvoterne, med det meget klare politiske formål, at sammen med ejendomsretten fik fiskerne også overdraget hele ansvaret for, at ophugge de fartøjer de fik med i købet.

Nu sidder fiskeriets konsulenter og advokater og samler et puslespil som ender op med at det bliver EU og den danske stat som betaler for ophugningen af spøgelsesfartøjerne. Det der foregår pt. omkring dette olieprogram er måske ikke svindel på papiret. Men det er svindel og humbug målt på hensigterne med dette program og ikke mindst hensigten med ny regulering. Og 50 % af omkostningerne betales af den danske stat og pengene tages fra EU’s Fiskerifond. Penge som skulle støtte og udvikle hvor fiskeriet er gået i står pga. af regeringens privatisering af fiskeriet, bruges nu til nybygninger og effektiviseringer i fiskeriet.  

Det er svært at finde ord som dækker over den harme som sådan en sag udløser og spørgsmålet er helt enkelt – er der overhovedet ingen grænser for hvad regeringen og Dansk Folkeparti tillader i forsøget på at redde deres helt igennem fejlslagen fiskeripolitik? Tilsyneladende ikke.

Fødevareministerens svar den 20/6 i Århus Stiftstidende og De Bergske http://stiften.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090620/DHS/530869879/-1/net

Kurt Bertelsen ser spøgelser

Jeg kan selvfølgelig ikke udelukke, at der er nogle få, som forsøger at spekulere i ordningen, men jeg er overbevist om, at det er et minimum.

Læserbrev: Kurt Bertelsen har i et læserbrev i Dagbladet Holstebro-Struer den 11. juni kritiseret en ordning, der skal fremme omstruktureringen mod større energieffektivitet i fiskeriet. Kurt Bertelsen kritiserer ordningen for at være indrettet, så den reelt er en skjult ophugningsstøtte.

Jeg kan selvfølgelig ikke udelukke, at der er nogle få, som forsøger at spekulere i ordningen, men jeg er overbevist om, at det er et minimum, da ordningen er indrettet, så det er de seriøse projekter med størst mulig effekt, der får støtte.

Formålet med ordningen er at fremskynde, at vi får en mindre, men mere effektiv fiskerflåde – en udvikling, som allerede er i gang. Det gøres dels ved at yde tilskud til investeringer, som har en markant effekt på energieffektiviteten. Det andet element er en omstruktureringsordning, som er rettet imod de mest energiforbrugende fartøjer. Her kan man få tilskud til at hugge et eller flere fartøjer op, når det indgår i et omstruktureringsprojekt med en energibesparelse på 30 %. Der er dog flere krav, som skal opfyldes. Blandt andet kan kun fartøjer, der hidtil har brugt mindst 30 procent af deres omkostninger til brændstof, hugges op. Og så skal tilskuddet bruges på investeringer, som kan sikre, at fiskeriet drives videre med et lavere energiforbrug.

Kurt Bertelsen mener, at ophugningspengene går til de såkaldte »spøgelsesfartøjer«, som har ligget hen i havnene gennem adskillige år. Spøgelsesfartøjsfænomenet er opstået i kølvandet på EU’s havdageregulering fra 2003 og fartøjskvoteordningen fra 2006. De såkaldte spøgelsesfartøjer har ejerne fastholdt i flåden, for at beholde retten til havdage og fartøjskvoteandele. Spøgelsesfartøjerne er nu på vej ud efter ændringer i reguleringssystemet, men det er ikke meningen, de skal ud med ophugningsstøtte. En af betingelserne for tilskud er derfor, at fartøjet skal have været driftsklart den 31. juli 2008 og det skal have fisket i mindst 120 dage inden for de seneste to år. De krav kan spøgelsesfartøjerne ikke leve op til.

Den erstatning, ejerne får, svarer til tidligere ophugningsordninger. Den er muligvis attraktiv i forhold til de helt aktuelle handelspriser, som jo er trykket af en negativ udvikling i priser på fisk, omkostninger og den finansielle krise. I forhold til værdien set over en periode og i forhold til, at der er krav om geninvestering så fiskeriet kan fortsætte, mener jeg nu ikke, at niveauet er urimeligt. Hvis man kun skulle give den pris, der kan opnås her og nu, ville det svare til at ekspropriere fast ejendom til de priser man kan få ved et hurtigt salg og i mange tilfælde ville en sådan pris ikke kunne dække gælden, som er optaget på et tidspunkt med højere priser.

Det ser ud til at der er stor interesse for ordningen og som følge heraf bliver det de ansøgere, som kan dokumentere den største effekt på energiforbruget, der vil få del i midlerne.

Kommentar fra Kurt Bertelsen Christensen til De Bergske den 23/6 2009

Fiskeripolitisk bedrag

Fødevareminister Eva Kjer Hansen skriver den 20/6 her i avisen at jeg ser ”spøgelser”, men hun vil da ikke udelukke at der kan være ”nogle få, som forsøger at spekulere i ordningen”. Men denne sag handler ikke om fiskere, men om en regering der snyder på vægten.

Dette program giver støtte til ”energibesparelser” uden garanti for et mindre olieforbrug. For det er ”omkostningerne til brændstof” som bliver målestokken, hvor man i stedet skulle have brugt en reduktion i mængder af brændstof. En sådan besparelse ville have været direkte målbar i forhold til bl.a. CO2. Den økonomiske målestok følger prisudviklingen og da olieprisen var ekstrem høj i 2007/2008 og nu koster det halve, tillader denne støtte også en stigning i olieforbruget på 20 %.

Det er tvivlsomt om Danmark kan bruge EU midler til ophugning, som den danske fiskeripolitik er skruet sammen i dag. For nu fjerne man ikke længere kapacitet sammen med fartøjet. Kapaciteten i dansk fiskeri, målt på havdage, kvoter og rettigheder etc., er omsættelige, dvs. solgt el. overført til andre fartøjer.

Regeringen får også et fiskeripolitisk problem i denne sag. De mange millioner de bruger på ophugning er administrativt besluttet uden om Folketinget, selv om Folketinget i forbindelse med fiskerireformen 2005 blev garanteret, at fiskerne selv skulle finansiere ophugninger som modydelse for de mia. værdier de fik overdraget i form af ejendomsretten over kvoter og fiskerettigheder.

Der er altså ingen garantier for oliebesparelser i programmet og dermed en reduktion af fiskeriets udslip af CO2. Og alligevel bruger ministeriet mange millioner på ophugning af fiskefartøjer og de mange millioner skal bruges til køb af nye og mere effektive fartøjer. Det er måske ikke ulovligt, det må eksperterne afgøre, men det et fiskeripolitisk bedrag.


 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os