Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 
 
Åbent brev til Fødevareministeren. 6/12 2004
 

 

Kære Hans Chr. Schmidt

 

På Fødevareministeriets hjemmeside læser jeg at du skal ud at sejle med SØ 31 ”Anette Heinrich” fra Sønderborg. Det er jo en ny trawler med alle moderne faciliteter som bad, toilet, TV, DVD osv. Bekvemligheder som du fornyelig på et møde i Grenå fremhævede som nødvendige i fremtidens fiskefartøjer. Jeg har intet imod moderne bekvemmeligheder, men jeg har, og uden tvivl sammen med et stort antal fiskere i de indre farvande, meget imod, at trawlfartøjer har lov til at bryde den lov der sætter grænser for, hvor stor en maskinkraft trawlerne må anvende til fiskeri i de indre danske farvande.  

 

Så derfor, når I er kommet godt ud af havnen, så jeg vil jeg opfordre dig til at få skipperen til at sætte hovedmotoren på fuld kraft frem, mens du nøje følger omdrejningstælleren. Kommer den over de ca. 1200 omdrejninger, så husk at minde skipperen om, at det er godt at I kun er ude at sejle en tur - at I ikke har grejer i vandet. For når dette fartøj trawler i de indre farvande, må dets hovedmotor kun anvende de lovpligtige 299 Hk, og det ligger vel omkring de 1200 omdrejninger. Bemærk også, at dette fartøj, blot som hjælpemotorer har 300 Hk.

 - Alt afhængig af turbo og pumpe selvfølgelig kan dette fartøj tage på fiskeri med mindst 800 Hk.

 

Et trawlfartøj af denne størrelse, som også skal forrentes, kan intet stille op med 299 hk – det er et faktum som du kunne tage en snak med skipperen om.

 

I kunne også tage en snak om den offentlige støttepolitik. Jeg kender intet til dette fartøj eller dets skipper og det er heller ikke mit ærinde her at gå efter dette fartøj og skipper. Men nu skulle du jo ud med dette fartøj og det er blot et af mange trawlfartøjer – alle nye store og i brug, ulovlige motorer.

 

Men måske har denne skipper fået ophugning til et ældre fartøj. Hvis det er tilfældet, kunne du jo spørge ham om provenuet, dvs. den nettofortjeneste han fik frigjort til køb af dette nye fartøj. Du kunne også spørge ham om hvor mange offentlige støttekroner han har fået til at sætte dette fartøj i vandet?

 

Og afslutningsvis kunne du spørge ham om han overhovedet ville have bygget sig dette nye fartøj, uden denne samlede offentlige støtte? Det er sikkert tvivlsomt, som det er tilfældet for langt hovedparten af de nye fartøjer der sættes ind i fiskeriet.

 

Kvoterne på torsk, også i de indre farvande og Østersøen falder og falder. Lige nu og her er der ingen der kan opdrive en torsk og situationen og perspektiverne for den kommende sæson er skræmmende. Men det er meget langtfra en situation som var ukendt i 2003, hvor SØ 31 blev sat i vandet.

 

Måske er der en direkte sammenhæng mellem disse nye store trawlere og deres store maskiner og nedgangen i fiskeriet. Måske er der også en meget konkret årsag til, at der er sat begrænsninger på hvor store trawlene må være i de indre danske farvande og andre steder osv. Måske ville de fremsynede politikere, vi engang havde i Folketinget, og som satte disse begrænsninger på motorkraften forhindre, at trawlerne tog livet af alle andre fiskere, ved brug af større og større motorer og ved at udvikle trawl som kunne kravle højere og højere op i stenene, for der at få udryddet de sidste torsk. .

 

Jeg skal blot opfordre til, at I også får drøftet disse spørgsmål, når I kommer ud på bugten.

 

God tur

 

Med venlig hilsen

 

Kurt Bertelsen Christensen

Formand for Levende Hav

 
 
 
 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os