Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Stor optimisme i dansk fiskeri! - og hvis dette er optimisme, så er dansk fiskeri for altid befriet for pessimismen 

Jyllands Posten har en journalist ved navn Jesper Olsen som skriver om erhvervsfiskeriet. Jeg husker ikke hvor mange år han har gjort det, men det er mange og kendetegnende for Jesper Olsen artikler er altid optimisme på erhvervets vegne. Jesper Olsen er mere optimist end den nuværende minister på området og tro det eller lade være, men det skete også under den nu fhv. minister Hans Chr. Schmidt, at Jesper Olsen overstrålede denne minister i optimisme på erhvervsfiskeriets vegne.

I artiklen ”Fiskere på rette kurs – rent økonomisk” beskriver Olsen den lyse fremtid for dansk fiskeri og han citerer ministeren for at være lige-så-glad og tilfreds. Det er en fremtid fyldt med håb, for kvoterne for 2009 giver dansk fiskeri en merindtægt på ”40 mio. kr. i 2009” hvis fiskerne vel at mærke ”opfisker alle kvoterne og priserne på fisken ikke falder”. Det står sort på hvidt og det er skrevet af Jesper Olsen fra JP, altså ikke en første års opgave (stopprøven) for vordende journalister, men en journalist som har skrevet om erhvervet i rigtig mange år.

En merindtægt på 40 mio. svarer i procenter til en stigning i indtjeningen på 1,2 % og det er da bedre end en ”rap af en kæp” men mere er det vel ikke. Og hvis forudsætningerne skal opfyldes dvs. at priserne holder og kvoterne bliver opfisket, så er det ligeså sikkert som amen i kirken ingen grund til optimisme. For fiskerne kunne meget langtfra opfiske kvoterne i 2008 og priserne faldt og brændstoffet steg.

De 40 mio. og deres forudsætninger er noget vrøvl. Og Jesper Olsen skal da også kun bruge vrøvlet i forsvaret for sin overskrift – at det som altid går godt i dansk fiskeri.

Sandheden er, at det går af hekkenfeldt til i dansk fiskeri og den kurs har fiskeriet været på siden 2002. 2008 blev et møg år målt på dybden af det økonomiske underskud i fiskeriet og det hang direkte og indirekte sammen med oliepriser og faldende priser på fisk. Indirekte fordi de høje oliepriser betød at fiskerne (trawlerne) kun kunne tillade sig at fiske når der var mange fisk i farvandet. Og det fik bl.a. den betydning, at kvoterne meget langtfra blev fisket op. Og når fiskerne ikke har råd til at slæbe rundt med deres trawl for at lede efter fisken, så finder de den heller ikke. Og det er selvfølgeligt godt målt på naturen ressourcerne og klimaet. Men målt på fiskeriet selv, er det alt andet end godt.  

Men er der ingen grund til optimisme på erhvervsfiskeriets økonomiske vegne?

Jo det er det, men det har meget lidt med de 40 mio. at gøre, et beløb som alene svarer til at fiskerne i 2009 kan fange 30 % flere torsk og dem fanger de sikkert også. Men det beløb modsvares af færre indtægter fra ex. sild, så forbedring af økonomien vha. af de ”større kvoter i 2009” kan sagtens vise sig at være - ja netop en død sild.

Det er altså meget usikkert, hvorimod det nu er overvejende sandsynligt, at oliepriserne bliver meget lavere i 2009 end de var i 2008.Ud af fiskeriets driftsomkostninger går de 40 % til brændstof i gennemsnit på de danske fiskefartøjer og for trawlernes vedkommende er det over 50 %.

I 2008 betalte fiskerne mere end 5 kr. pr. liter, her i 2009 koster olien mellem 2-3 kr. Dvs. en besparelse på nær ved 50 %. Fiskeriet omsætter for ca. 2,5 mia. og hvis priserne holder det lave niveau i 2009 vil der være en direkte besparelse på 500 mio. kr. og indirekte medfører de lave priser et mere aktivt fiskeri og dermed flere fangede fisk end i 2008. Priserne ser ikke ud til at falde mere end de allerede har gjort siden medio 2008 i 2009. Så en seriøs prognose, dvs. det modsatte af vrøvl, vil her i starten af 2009 ender op med en sandsynlig forbedring i fiskeriets økonom i 2009, på 500 mio. kroner.

Men selv om fiskeriet i 2009 vil få en bedre økonomi pga. af de lavere priser på olie, ændrer det ikke en tøddel ved, at dansk erhvervsfiskeri målt under et, er på røven. Gælden vokser og vokser og prisen på olie og fisk svinger meget år for år. Og fiskeriets struktur med større og større enheder, bliver de enkelte fartøjer og bedrifter mere og mere sårbare. Priserne på kvoterne falder og det giver manglende sikkerhed for de store lån der blev optaget til køb af kvoter.

Men disse meget konkrete virkeligheder i fiskeriet gør de ansvarlige fra ministeren og nedad i systemet alt hvad de kan for at skjule. For virkeligheden er nu at alt skal være godt, fordi hvis alt ikke er godt, falder værdierne på kvoter, tonnage, rettigheder osv. Og dermed vokser problemet for der er ingen uden for fiskeriet som kan værdisætte fiskeriet, dvs. købe fartøjer, rettigheder, kvoter etc. det kan kun fiskeriet selv. Så alle i denne branche gør alt hvad de kan for kun at bringe de positive historier og her har de en god ven i journalisten Jesper Olsen. Prøv at Google fiskeriet alt er kun er såre godt. I helt særlig grad er ministeren glad for fiskeriets fremtid. Alt tegner lyserødt for hende, hun kommer hjem fra EU med store aftaler; hun fortæller EU hvordan hele EU skal gribe fiskeriet an osv. Også i Nordjyske i går var det stor optimisme fra ministeren på fiskeriets vegne.

Der bliver bygget nye skibe og alt er godt, mens vi glemmer, at det er vores skattekroner, dvs. den store offentlige økonomiske støtte som forklarer det meste. Der er så få enheder tilbage i dansk fiskeri i dag, at man i 2007 og 2008 måtte sætte støtten op til hele 40 % for støtte til ombygninger, vedligehold, udstyr, grej og meget andet, for at få brugt pengene. Målt på de enkelte fartøjer har den offentlige støtte til fiskeriet aldrig været større når man ser bort fra de mia. vi har brugt på ophugningen.

Da den fhv. minister for fiskeriet privatiserede fiskeriet i oktober 2005 med støtte fra Dansk Folkeparti, var et af ministerens mange løfter for fremtidens fiskeri at med hans hjælp var fiskeriet blevet økonomisk bæredygtigt, nu ville der ikke længere være brug for de mange mia. til støtte i fiskeriet. Det gik som altid med den minister og hans løfter i den modsatte retning.

Dansk landbrug har i dag en gæld på 350 mia. kroner og det erhverv har overalt røde tal på bundlinen. Bortset fra gældens størrelse er det samme tilfældet i dansk fiskeri.

Så hvis dansk fiskeri er på en økonomisk kurs i dag er det i hvert fald ikke den rette. For de få store tilbageværende fartøjer og selskaber i fiskeriet er alt for sårbare overfor de markeder de skal sælge til og købe fra.   

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os