Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

1. februar 2003. Nu er det ved at samle sig et flertal i Folketinget for at der oprettes en fiskeri kommission med det formål at få endevendt det danske fiskeri så der forhåbentlig kan sættes en mere bæredygtig kurs for fiskeriet. I 2000 gav vi følgende anbefaling til Folketinget og Fødevareministeren:

Opret et kriseråd

November 2000


 "De gode tider er godt på vej tilbage i dansk fiskeri. Indtjeningen har de seneste år været stigende. Aktiviteterne i fiskeriet udvikler sig positivt for såvel flåden som mandskabet. Den gode udvikling betyder, at der ikke længere er nødvendigt at bruge kræfter på bare at overleve. Alle steder i branchen vidner investeringer i nye fartøjer og nyt udstyr om tro på fremtiden".

Sagt og skrevet i 1999 af fiskeriets minister, Henrik Dam Kristensen. (forordet til Fiskeri Årbogen 1999).

Selv om også nutidens politiske chefer ikke ved mere om deres virksomhed, end de får oplyst af de ansatte, så er det alligevel end en skandale. Det er en skandale at den nu fhv. politiske chef og hans hird, af højt betalte mænd og kvinder, i forvaltningens mange ansvarsområder fra Hav – Bord, ikke har et større begreb om fiskerierhvervet og dets udvikling.

Nu har fiskeriet fået en chef og tillykke med det. Men i det lys bør vi huske, at hun betjener sig af det embedsværk som betjente den forrige minister, og som bl.a. skrev det vrøvl i 1999 Årbogen.

Derfor vil jeg opfordre alle, i og uden for Folketinget og landets partier, til at lægge et vedholdende og kontant pres på ministeren, ministeriet og de mange embedsmænd og kvinder for at få forvaltet det danske fiskeri i forhold til de faktiske forhold, realiteter og perspektiver der knytter sig til havet, ressourcerne og fiskeriet.

Dertil kunne og burde Folketinget, hurtigst muligt, nedsætter et kriseråd. Og dette råd skal selvfølgelig være uafhængig, dvs. uden deltagelse af de økonomiske interesseorganisationer, som også har ansvaret for en fiskerifaglig rådgivning, der har ødelagt dansk fiskeri.

Kurt Bertelsen Christensen,  Hovervej 105, Hover, 6971 Spjald

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os