Tilbage til forsiden


................Folketingsvalget 2007

og det mener vi i Levende Hav

 

Stigende oliepriser er et gode

De stigende priser på olie og de prognoser der nu ligger for oliepriserne i 2008, er sød musik i vore ører. For høje priser på olie vil styrke indsatsen for den vedvarende energi.

Meget konkret og her og nu styrker de høje oliepriser også det naturskånsomme fiskeri som har et forholdsvist lavt olieforbrug pr. fanget kg. fisk. Ex. bruger en bomtrawler ca. 4 l. pr kg hvor snurrevod og garn ligger på ca. 1 l.

Det betyder rigtig meget. For fiskeriet er begrænset af kvoter og nu også af de omsættelige kvoter. De omsættelige kvoter og høje oliepriser er gift for det energitunge fiskeri, og det er godt, meget godt endda. Fordi fremtidens fiskeri, dvs. det bæredygtige fiskeri er ene og alene afhængig af at trawl bliver udfaset og det helst så hurtig som muligt.

Men allerede nu med de priser vi har, ser vi at det tunge trawl er ude i store vanskeligheder, de tager simpelthen ikke på havet fordi der ikke er økonomi i deres fiskeri.

Det ses tydeligt i dette regnestykke: En trawler skal bruge ca. 4 l. olie pr fanget kg. rødspætte. Et kg trawlfanget rødspætte koster max. 15 kr. 4 liter olie koster noget nær det samme, så selv om der fanges andre fisk, altså bifangster, så er der ganske enkelt ikke økonomi i det danske trawlfiskeri efter rødspætter. I Holland som har lagt de fleste bomtrawlere fisker man søtunger som vigtigste fisk og rødspætter som bifangst. Det koster betydeligt mere olie 6 l pr kg søtunge, men prisen på søtunger ligger omkring og over de 100 kr.

Det mere naturskånsomme fiskeri med snurrevod og garn bruger ca. 1 l. Det er ikke så effektivt målt i kg, men alligevel er der en økonomi i dette fiskeri efter rødspætter.

De stigende oliepriser har også stor betydning i fiskeriet efter skidtfisk. Det er jo et paradoks at det danske industrifiskeri hele året har råbt og skreget på flere skidtfisk og at det var ved at gå neden om oh hjem. Oliemøllen i Esbjerg er netop lukket osv. Nu er brisling sæsonen ved at ebbe ud og fiskerne har kun fanget ca. 1/3 af deres i forvejen beskårede kvoter på brisling. Det hænger (heldigvis for havet og fisken i det) ganske enkelt ikke sammen længere. De høje og stigende oliepriser spiller en afgørende rolle også i det forsvindende industrifiskeri efter fisk til fiskemel og olie.

Så midt i dansk fiskeris elendighed med omsættelige kvoter og rettigheder, som et spinkelt VKO flertal i Folketinget pressede igennem sidste år, kan vi nu i det mindste øjne et lys for enden af tunnelen.

De stigende priser på brændstof er sød musik i de ører der kæmper for fremtidens fiskeri uden trawl og andre naturødelæggende fiskerier.