Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Klippet fra De Bergske Debat den 24/1 2007

En skandale! skriver skipper Ole S. Jensen, Thorsminde som kommentar til regeringen og Dansk Folkepartis fiskeripolitiske aftale om kapitaliseringen af kvoterne.

Fra 2007 skal fiskerne fiske efter, hvad de fangede i 2003-2005. Man låser altså fiskeriet fast. De fiskere, der har haft et godt og varieret fiskeri skal fortsætte med det, og de fiskere, der har haft et svigtende eller et "forkert" fiskeri i forhold til fiskeriet i dag, skal i fremtiden bindes her. Eller som en kollega sagde: "Jeg er nede i skidtet, og der skal jeg blive".

Men det bliver værre endnu. Mange mindre både fra østkysten har haft tradition for at sejle på vestkysten om foråret for at fange rødspætter og tunger, ligesom en del både fra vestkysten i perioder har fisket i Kattegat og Østersøen, men dette er i praksis slut. Du skal blive der, hvor du er, uanset om du kan fange noget eller ej.

Hvordan er det kommet så vidt? Det er det, fordi en mindre gruppe af fiskere, nærmest en junta, der repræsenterer det voldsomme og brutale fiskeri, har taget magten i Danmarks Fiskeriforeninger. De repræsenterer ikke længere hovedparten af fiskerne i Danmark. De repræsenterer kun sig selv og deres nærmeste kumpaner.

Mange mindre fiskere føler i disse dage, at de er ramt direkte på deres retfærdighedssans, det er Davids kamp mod Goliat.

Når ministeriet og Danmarks Fiskeriforeninger har så meget magt, så har de også et ansvar. Resurserne i havet skal vel udnyttes, så det giver vækst og optimisme i alle havne og ikke blot hos nogle få.

Ministeren var sidste år på rundrejse i mange fiskerihavne, hvor han fastslog, at der var for mange fiskere til for få fisk - de er nu svært indsigtsfulde de venstreministre. Dengang burde der ikke have været nogen tvivl om, at det var den type fiskeri, som formand Flemming Kristensen repræsenterer, der skulle have været hugget op.

Men sådan kom det ikke til at gå.

Den nye regulering medfører, at nogle få fiskere opkøber alle fiskeresurserne og får et "bæredygtigt" fiskeri. Det er da en syg udvikling! Ministeren har hele tiden kommet med den udmærkede vision, at fiskeriet skal være bæredygtigt, men det er vel ikke kun i økonomisk forstand. Stakkels minister, du er blevet forført af en flok trusseredere, pengemænd og kajfiskere. Det store flertal med gummistøvlerne på, dem har du ikke lyttet til. Det skånsomme fiskeri, som du vil fremme, det gør du ikke. Men det brutale natur ødelæggende fiskeri, som du ikke vil, det gør du.

Når man en sen aften står på klitten og ser formand Flemming Kristensen ved stranden på vej hjem til sin daglige løbetræning, kan man ikke lade være med at tænke på, at denne mand er til direkte fare for havets resurser. Men måske er han mest til fare for sig selv.

-    Jeg ER mere, jo mere jeg HAR! Men naturens resurser er begrænsede og i sidse ende kan de blive udtømt, og naturen hævner sig på menneskets griskhed. Dansk fiskeri vil i fremtiden blive kørt efter visen "bare du har tegnedrengen i orden, kan du få det som du vil."

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os