Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Fiskeridirektoratet

Nyropsgade 30

1780 København V

Vedr. Østersfiskeri

-       Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om østersfiskeri i Limfjorden.

Levende Hav har kommenteret østersfiskeriet og dets forvaltning siden 2002 gennem flere skrivelser til direktoratet, regering og folketing. Efter den nye FKA regulering trådte i kraft, besluttede vi på foreningens seneste generalforsamling, at drosle ned på vores forslag og kommentarer til fiskeriforvaltningen, for at koncentrere os andre områder. Men bliver vi opfordret til at lave en konkret indsigelse, gør vi det som i denne sag. 

Med den nye bekendtgørelse for østersfiskeri i Limfjorden, som træder i kraft i denne måned, tvinger man nu fiskerne til at udvide deres ulovligheder ved ex. *brejling for at få en licens til skrabning.  § 6 er også affattet således, at nu kan større fartøjer få licens efter direktoratets skøn. Efter os oplyst, er denne mulighed kommet med for at give store sildetrawlere, som er på vej ind i Limfjordsfiskeriet, en licens til østers. (sildetrawlere som i øvrigt også skal have direktoratets tilladelse en motorkraft 3 gange mere end det tilladte, hvis de skal være lovlige på Limfjorden)

Østersfiskeriet i Limfjorden er et Klondike for fiskere med mod på det ulovlige fiskeri og den kreative bogføring. Og hvad være er – Fiskeridirektoratet er klar over de ulovligheder der foregår. Så når direktoratet ikke tager tyrene ved hornene, dvs. få udformet regelsættet således at ulovlighederne bringes til ophør, så er man som myndighed skyldig i det der foregår.

Når man ex. i § 3 stk. 4 udformer sanktionerne som man har gjort det, skal ulovlighederne vokse, det er simpel logik. Nu skal man præstere en indtægt på mindst 200.000 kommende fra Limfjorden for at få licens. Det får kun den betydning, at omskrivningerne fra Nordsøen til Limfjorden vil vokse, og det betyder at de der har brejling licenser skal skrabe flere østers end de gør i dag. Det betyder i det hele taget, at omskrivninger og nattefiskeriet vil vokse. (fiskeriet om natten blev indført den 24/9 2007, da man efter den dato skulle melde sig til og fra fiskeriet).

Hvorfor udarbejder Fiskeridirektoratet ikke et logisk regelsæt, der kan stoppe ulovlighederne?

Værdien af de konfiskerede østers, dvs. når en brejling licenshaver bliver taget i skrabefiskeriet, kan naturligvis ikke indgå i opbyggelse af den økonomiske historik. Det forstår alle. Men ingen forstår, at regelsættet ikke sætter en effektiv stopper for opbyggelsen af den ulovlige økonomiske historik. Hvad er mere logisk end følgende:

1. gang man bliver taget i ex. at skrabe østers med en brejling licens til får man første advarsel og en betydelig bøde, hvis værdi fratrækkes den økonomiske historik man er i gang med at opbygge.

2. gang dobbelt så stor en bøde og anden advarsel.

3. gang mister man retten til via en licens til brejling, at få en licens til skrabning af østers.

Derved stopper man effektivt de ulovligheder der fulgte med licens til håndbrejling.

I dag er der eksempel på at en brejling licens der 3 gange er blevet stoppet i et ulovligt fiskeri alligevel har fået en licens til at gøre det han gjorde før, nemlig at skrabe østers.

Alle inden for denne branche, dvs. de der taler om det her, er helt på det rene med, at har man en licens til østers, kan man blive millionær. Det kan man hvis licenserne bliver omsættelige og det forventer man at de gør. Og når man ser de forslag der stilles af Danmarks Fiskeriforening på området, så har man også noget at have sine forventninger i.

Sker det bliver licenserne millioner værd, der tales om mere end 2 mio. Det rejser helt naturligt spørgsmålet om borgernes retsbevidsthed. Kan offentlige myndigheder virkelig tillade, at man kan blive millionær gennem en ulovlig virksomhed? Det skulle man ikke tro var muligt i Danmark, men det er allerede muligt med FKA systemet og hvis licenserne til østers gøres omsættelige, så bliver det også resultatet i det fiskeri.

Det vil sige, at Fiskeridirektoratet med denne skrivelse bliver nødt til at tage til efterretning, at Levende Hav, en lovlig forening i Danmark, en NGO dvs. et medlem af det danske civilsamfund, uden tøven anklager Fiskeridirektoratet for at aktivt at medvirke til ulovlighederne ved at udforme regelsættet således, at det er uden for enhver tvivl fremmer det ulovlige fiskeri.

Og vi imødeser og forventer endnu engang, at Fiskeridirektoratet med disse anklager nu får sig taget sammen og indgivet en politianmeldelse mod Levende Hav for ”helt uretmæssigt” at anklage og beskylde Fiskeridirektoratet for at tilskynde og se igennem fingrene med omfattende ulovligheder i østersfiskeriet i Limfjorden.

Vi vil ikke anmelde fiskerne, som Fiskeridirektoratet ellers altid opfordrer os og andre til at gøre, når vi står overfor ulovlighederne. For det er ikke fiskerne der er de skyldige. Det er Fiskeridirektoratet som laver regler og bekendtgørelser, som de VED fører til et ulovligt fiskeri.

Forvaltningsloven pålægger ikke direkte den offentlige forvaltning at ”udøve god forvaltningsskik” men det forudsættes og det forventer borgerne. God forvaltning tilstræber at hjælpe borgerne i dagligdagen herunder tilskynde dem til at blive på rette kurs i forhold regler og love.  

De målsætninger opfylder Fiskeriforvaltningen ikke.

Med venlig hilsen

Knud Andersen

Formand for Levende Hav

v/Kurt Bertelsen

Projektkoordinator    

16.01.2008

*

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os