Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Kan De lide østers?

Fødevareministeren har givet Danmarks Fiskeriforenings 34 mio. til rekruttering af nye fiskere. Kampagnen ”bliv fisker nu” som er i gang lokker med rock musik, men ingen oplysninger om, at nye fiskere skal have masser af is i maven, også når det gælder snyd og kreativ bogføring. Et af mange eksempler på denne nødvendighed i dansk fiskeri, finder vi bl.a. i Limfjorden.

I Nissum Bredning er der en betydelig bestand af den eftertragtede europæiske østers. Fra 2000 – 2002, hvor disse østers igen dukkede op i større stil, blev de skrabet op af flere hundrede kilos tunge muslingeskrabere, uden at myndighederne greb ind. Fiskeridirektoratet afviste problemet med, at det kunne bestanden og bredningen sagtens holde til. For det var direktoratet magtpåliggende, at forbeholde de værdifulde østers de muslingeskrabere, som lever af blåmuslinger på Limfjorden.

Hårdt presset måtte direktoratet i 2003 give op og der blev indført nye regler. Herefter måtte østers kun skrabes med lette skrabere og hvert fartøj måtte kun bruge 2 skrabere af gangen, og der blev indført kvoter. Det var en alvorlig økonomisk streg i regningen for muslingefiskerne, for østers var blevet en stigende indtægtskilde pga. tilbagegangen i muslingbestandene.

De lette skrabere åbnede også op for, at mindre fartøjer kunne komme ind og skrabe østers. Derfor indførte man reglen om en historisk tilknytning til fiskeriet på Limfjorden for at få en licens. Det gav andre problemer, som da man indførte noget så romantisk som en erhvervslicens til at indsamle østers med hænderne. Dvs. ved at vade rundt, eller drive rundt i en pram og bruge en stang hvor det var dybt eller også kunne fiskerne dykke ned efter dem.

Således udstyret med alle tænkelige og utænkelige licenser, håbede direktoratet at deres yndlings fiskeri, muslingskaberiet som direktoratet af uransaglige grunde har holdt hånden over og støttet i alle ender og kanter i mange år, kunne opretholde deres monopol på østers.

Men atter engang gjorde direktoratet regning uden vært. For udefra så fiskerne undrende til, at en licens til at vade rundt og opsamle østers, år efter år tillod landinger af flere tons østers og dermed indtægter på op mod halve millioner.    

Så sådan en licens vil andre fiskere, der kunne leve med snyd og kreativ bogføring, også have. Sådanne findes i dansk fiskeri, der bliver faktisk forholdsvis flere og flere af dem, fordi de tusinder af fiskere som ganske enkelt ikke vil ind i en verden af direkte snyd og bedrag, efterhånden er forsvundet blevet ophugget ud af fiskeriet.

Men sådanne helt indlysende ulovligheder, kunne ligesom den meget omfattende brug af ulovligt store motorer i kutterne, selvfølgelig heller ikke holdes skjult.

For de fiskere der havde fået deres licenser på et lovligt eller næsten lovligt grundlag blev sure, for kvoterne blev mindre og mindre, i takt med at flere og flere kom ind i det fiskeri. Og de fiskere som ikke ville snyde sig ind i østersfiskeriet blev mere og mere fortørnede og indædte over, at offentlige myndigheder kan starte og efterfølgende også tillader disse for enhver i erhvervet helt indlysende ulovligheder. Ulovligheder som i parentes bemærket også snart bliver belønnet med et ejerskab over de ulovligt optjente kvoter, dvs. værdier for mange millioner kroner.

Dansk fiskeri anno 2007 er således meget mere end rock musik. Hvis man vil være fisker i dag, så skal man også lære at lyve, snyde og forfalske fangstjournaler, ellers bliver det kort ophold i dansk fiskeri.

Hvad siger Fiskeridirektoratet til disse anklager? De er tavse som østers. I stedet producere de notater i en lind strøm for at få fjernet fokus fra deres ansvar i ulovlighederne.

Siger de noget er det at de laver reglerne og fiskerne skal overholde dem. Det er lige så rigtigt som det er hamrende forkert og derfor er det op til politikerne at tage affære. Men er det noget de ansvarlige politikere ikke gør i fiskeriet, så er det at tage affære overfor myndighederne. Det kan de ikke, både fordi fiskeriet og reglerne er for svære at forstå og fordi regeringen og Dansk Folkeparti nu helt har overalt forvaltningen af fiskeriet til embedsværket og Danmarks Fiskeriforening. Så ulovlighederne fortsætter i den udstrækning det er muligt, eller også knalder Fiskerikontrollen, for et syns skyld, et par fiskere el. to og så er det lagt låg på den sag.

Men hvad med de nye unge fiskere? De har efter min mening krav på al den viden der er nødvendig for at kunne overleve som fisker. Dvs. både sikkerheds- som kursus i hvordan man lyver, snyder kollegaer og forfalsker fangstjournaler. Ellers har nye unge ingen fremtid i fiskeriet, under denne regering og dens fiskeriforvaltning.

Kurt Bertelsen Christensen

Formand for Levende Hav

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os