Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Nye millioner til fiskeriet

Fødevareministeren indbyder i dag fiskeriet og akvakulturen til at hente 124 mio. ud af en samlet pulje på en kvart mia. Denne indbydelse er sendt efter aftale med Dansk Folkeparti.

Spørgsmålet er så – får vi noget for pengene?

I statsministerens berømte nytårstale fra 2001 gjorde han op med hvad han kaldte det smagsdommer og ekspert tyranni som han mente SR regeringen havde støttet i 90’erne. Og siden har regeringen fået afviklet alle former for støtteordninger rettet mod en mere bæredygtig og grøn udvikling.

Men i samme periode har regeringen, med støtte fra Dansk Folkeparti, foræret mia. til erhvervsorganisationer og foreninger og institutter som støtter op om denne regerings kurs. ”Foræret” fordi den måde regeringen giver penge på, mest af alt minder om at give rigtige gaver. Dvs. gaver man giver af hjertet uden bagtanker og modydelser.

Det bedste eksempel er Lomborg instituttet og Lomborg selv. Ifølge Ekstra Bladet 5/3 har Lomborg kostet samfundet en mindre formue. Mere 80 mio. skatte kroner kostede Lomborg instituttets uden at samfundet fik noget for pengene. Og siden Lomborg blev fjernet fra instituttet har andre Lomborgs projekter og han selv personligt fået millioner fra regeringen. Var Lomborg blot en enlig svale i regeringens lemfældige omgang med vores penge, så kunne man grine ligeså meget af det, som af Lomborgs deroute.

Men statsministeren har ansat ministre der også er gode til det med gave, bl.a. fødevareminister Hans Chr. Schmidt, mest kendt som den miljøminister der personligt gav sine venner en masse penge. Han har fortsat i fødevareministeriet, men nu på et langt højere niveau. Ganske enkelt fordi fødevareministeriet har langt flere penge og kasser at gøre godt med. (de der så TV2 Nord den 8/3 kunne ved selvsyn se fødevareministeren på uanmeldt besøg i Skagen for at give en fiskerivirksomhed deroppe den nette sum af 23 mio. kroner til fortsat drift).   

Her følger en hurtig top 10 liste over støttemodtagere til projekter som forskning og anden drift i regi af branche- og erhvervsorganisationer. De mange hundrede millioner i tilskud til fiskefartøjer, havne og fiskeindustrier er ikke med, da direktoratet ikke offentliggør disse modtagere på deres hjemmeside www.dffe.dk

De følgende støttemodtageres har modtaget deres støtte under denne regering, til alle mulige og umulige projekter.   

1.      Danmarks Fiskeriundersøgelser                                                        80.922.587

2.      Dansk Akvakultur                                                                            44.802.725

3.        Dansk Skaldyrscenter                                                                      44.644.239

4.      Danmarks Fiskeriforening ·                                                              34.450.242

5.      Nordvestjysk Uddannelsescenter                                                     18.638.000

6.      Fiskebranchens Markedsordning                                                     15.607.600

7.      Thyborøn Fiskeriforening                                                                   5.803.978

8.      Pelagisk Fiskeriforening                                                                     5.550.000

9.      WWF                                                                                               5.016.209

10.  Detailfiskehandlen                                                                              4.025.500

A1 DFU er statsfinansieret over finansloven, men ca. halvdelen skal DFU hente via ”eksterne indtægter”. Her har DFU så hentet 80 mio. blot i en af fødevareministeriets pulje til ”pilotprojekter”. Så hvis Folketinget hvert år bevilliger DFU op mod 100 mio. til driften, i sikker forvisning om, at DFU udfører et arbejde som giver dem halvdelen af instituttets indtægter, så er det også en sandhed som bør modificeres.

A2. Støtten til Dansk Akvakultur er vokset eksplosivt under denne regerings gavmildhed. Tidligere støttede man akvakulturen der hvor produktionen af fisken foregik. Dvs. til de ejere af anlæggene som søgte. Under denne regering har branche og erhvervsorganisationen Dansk Akvakultur fået samling omkring denne branche og derefter fået snablen stukket meget dybt ned i Hans Chr. Schmidts kasser til formålet. (Af de 126 mio. der kan hentes er der afsat mange mio. til Dansk Akvakultur). Indtil nu har de hentet 44 mio. og det er rigtig mange penge til en så nyfødt størrelse som Dansk Akvakultur. Hvis vi ser på hvad vi har fået for pengene, ser det sløjt ud. Indtil videre er der ikke sket andet i det ferske dambrugserhverv, som tidligere producerede mellem 30-40.000 tons ørreder, at det er i kraftig tilbagegang og tilbagegangen opvejes endnu ikke af produktionen af ørreder til havs. Priserne på ørreder og rogn har også været støt faldende. Så det eneste vi indtil videre har fået ud af de mange millioner, er flotte foldere og rapporter fyldt med usandheder og propaganda om akvakulturens velsignelser og muligheder. 

A3 Dansk Skaldyrcenter og Morsø Kommune har været halvt så gode som Lomborg til at få pengene op af ministeriets kasser. Men de startede også et par år efter Lomborg. Under skaldyrscenteret innovative ledelse er det kun gået ned af bakke for muslingskrabningen, mens ulovlige østersfiskeri har haft vind i sejlene.

A4. Danmarks Fiskeriforening har derimod aldrig tidligere i historien fået så mange penge til alle mulige og ikke mindst umulige projekter og driftstilskud. Det ser mildest talt uhyggeligt ud. For et par år siden var Danmarks Fiskeriforening på vej ud af dansk fiskeri efter fyringen af størsteparten af deres ansatte. Nu er de igen oppe på dupperne og pengene fosser ind kassen. Nu blot ikke så meget fra fiskerne som fra de offentlige kasser og siden har foreningen da også været så sært  hånd tam.

A5. Til nyt stort fartøj som pt. sejler landet rundt for at hverve nye fiskere til et erhverv som ikke vil have dem i praktik.

A6. 15 mio. til en kogebog og en hjemmeside og usynlige annoncer styret inde fra Danmarks Fiskeriforenings kontor i København og en for-klædt minister på slap line i TV med mindelser tilbage til en statsminister iført en hjelm, der uden tvivl også kunne have bragt ham sikkert ned af Jagtvej på Nørrebro.

A9. Hvad Verdensnaturfonden bruger de 5 mio. til fortæller WWF ikke noget om på deres hjemmeside. En side hvor man ellers både kan støtte organisationens kamp mod over- og sort fiskeri som den globale opvarmning.

Nu sender fødevareministeren 123 mio. ud i den samme verden og endnu 140 mio. står og venter på at blive sendt ud.

Men hvad vi får for alle disse mange penge er der ingen uden for inderkredsen der ved.

Men vi dog, at fiskerne ikke vil have de nye unge, selv om de nu kan få dem gratis. Vi ved, at ministeren også er rundhåndet når det gælder om at få tilbagebetalt de mio. bøder fiskeindustrien har fået for de mange ulovligheder de er involverede i. Og så ved vi nu, at ministeren ikke er god til madlavning.

Det er jo altid noget og noget som Folketinget burde interessere sig lidt mere for.

Kurt Bertelsen Christensen

Ferring Strand den 8/3 2007

 

  

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os