Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Miljømærket fisk nov. 2006

Siden 1995 har Levende Hav været aktiv i kampen for om et miljømærke for det naturskånsomme økologisk bæredygtige fiskeri. Det er en sej kamp i Danmark, hvor den tidligere regering og et flertal i Folketinget og fiskeriets organisationer kæmper imod miljømærket fisk.

Udenfor Danmark er der ingen tvivl, der er miljømærket fisk højt på dagsorden. Men meget af det der foregår uden for Danmark foregår på et overordnet plan som ex. det engelske MSC www.msc.org mærke som er opfundet af Unilever, i et efter Levende Havs mening, uskøn og kritisabelt samarbejde med WWF Verdensnaturfonden.

MSC mærket er et kostbart system, som certificerer hele fiskerier på kriterier som har  fundamentet i det biologiske, dvs. om en givet bestand er biologisk bæredygtigt.

Men det er kriterier som de internationale og nationale fiskerimyndigheder har det fulde ansvar. Dette biologisk ansvar er taget helt ud af hænderne på den enkelte fisker og kan og bør derfor heller ikke lægges i et privat miljømærke.

Derimod vil vi have et miljømærke som den enkelte fisker kan leve op til. Ligesom det ex. gælder for den økologiske landmand. Han pålægges ikke ansvaret for om der samlet set dyrkes for mange svin i Danmark, men han skal tage ansvaret for hvordan han dyrker jorden og og behandler sine dyr, og det er på de områder hvor den økologiske landmand står til ansvar overfor de der køber hans svin.

Vi vil have et mærke som fortæller forbrugeren hvad fiskeren har gjort for havet og fiskebestandene. Dvs. et mærke hvorunder fiskeren forpligter sig på et meget konkret sæt regler som han også kan leve op til og derfor stå inde for

Sådan et sæt regler, er der ikke i dag de store udefra kommende kommercielle interesser i. Men det er også en af de store gevinster ved Levende Havs mærke op mod MSC mærket, som i dag ikke ville være noget mærke uden de kommercielle gevinster.

Den 22/11 diskuterer Folketinget igen et miljømærke for fisk fanget af et naturskånsomt kystfiskeri. Vi har sendt det følgende til denne debat, med forventningen om, at Folketinget nu må være klar til at lovgive til fordel for det naturskånsomme kystfiskeri og dette fiskeris interesser i et miljømærke for deres fisk. .

Fødevareudvalget

Folketinget, Christiansborg

1240 København K

vedr. B5 Miljømærkning af fisk

Den 5. juni 2006 blev denne sag rejst i Folketinget og de fødevarepolitiske ordfører var generelt positive. Fødevareministeren var også positiv, men han foreslog, at sagen afventede en EU beslutning om miljømærket fisk.

Levende Hav sendte efterfølgende et brev til EU kommissionen og de svarede tilbage, at dette efterår ville der blive indkaldt til et større møde i Bruxelles om sagen, og at de også håbede at Levende Hav ville deltage i det møde.

Der er intet sket og den hjemmeside som kommissionen åbnede i forbindelse med Levende Havs henvendelse i juni 2006, er ikke blevet opdateret siden den 22.juni 2006. http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market_policy/ecolabel/definition_en.htm

Den 22/11 2006 er sagen til 1. behandling i Folketinget.

Med baggrund i den positive modtagelse forslaget fik i juni og den frist flere ordfører gav regeringen og EU til at komme sagen i møde, skal vi opfordre Folketingets fødevarepolitiske ordfører til at støtte forslaget.

En støtte til forslaget er også en politisk opbakning til de danske kystfiskere, som endnu ikke har afhændet deres fartøjer i forbindelse med privatiseringen af kvoterne. Mange har solgt deres fartøjer med kvoter og som situationen ser lige nu, er der mange som overvejer at stoppe, fordi de kvoter de får overdraget er så små, at de bliver nødt til at købe flere kvoter for at få det til at hænge sammen. Og en større gældssætning er ikke løsningen for de fleste kystfiskere, dertil er deres fiskeri alt for ekstensivt og sårbart overfor naturens luner. De store trawlere har f.eks. mange flere strenge at spille på, og derfor opkøber de fartøjer og kvoter også fra kystfiskerne.

En støtte til lovforslag B5 er derfor en vigtig politisk støtte og opbakning til et dansk kystfiskeri, som her i slutningen af 2006, er kommet meget i tvivl om de skal fortsætte fiskeriet, eller de skal sælge deres fartøj og kvoter til de store trawlere og selskaber oprettet til formålet.

Med venlig hilsen

For Levende Hav

Kurt Bertelsen Christensen

Ferring Strand 20/11 2006

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os