Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Dokumentation: Store spisefisk udsmides i store mængder

Den norske kystvagt og norsk TV dokumenterer, at EU’s kvotepolitik medfører et stort udsmid af store spisefisk. Se filmen her: http://www1.nrk.no/nett-tv/distrikt/hordaland/verdi/66569

Det er EU og kvotefiskeriets virkelighed. Og i helt særlig grad når der er tale om ”omsættelige kvoter” dvs. kvoter som fartøjerne og deres selskaber ejer. I dette tilfælde – som kun blev et tilfælde fordi kystvagten var ombord på dette fartøj – udsmides torsk og sej som er under 80 cm. Det er et klokkeklart bevis på at fiskerne som ejer kvoterne ikke vil (læs: har råd til) at ilandbringe de fisk som ikke opnår den største pris.

Torsk på 75 cm. Er store spisefisk på 2-3 kg og de giver en lidt mindre pris på auktionen end de noget større torsk og derfor smides fisken (døde) tilbage i havet.

Det var blot et trawltræk ud af mange hundredetusinde trawltræk som gav et udsmid på de ca. 6 tons fisk.

Nu er det på TV og nu er det en skandale!

Men Levende Hav har i mange år skrevet om problemet. Vi har sendt breve og redegørelser til Folketinget, skiftende regeringer og EU om netop dette problem. Da den danske regering i 2006 overdrog kvoterne til ejendom for fartøjsejerne advarede vi igen og igen mod det store udsmid der med 100 % sikkerhed ville følge lige i kølvandet på en sådan regulering. Men ministeren og hans embedsværk lod hånt om vore advarsler for de advarsler kunne han ikke bruge til noget.

Foregår dette kvote og økonomisk bestemte udsmid i dansk fiskeri? Svaret er et rungende ja. Det kan alle forvisse sig om ved at følge udviklingen på de danske fiskeauktioner. De små sorteringer er forsvundet ud af auktionerne. Der er kun to forklaringer på det: Enten har fiskerne fået udviklet deres grej (først og fremmest trawl) til kun at fange de store sorteringer el. også udsmider de også de mindre fisk.

Enhver der ønsker viden om det kan spørge fiskerne.  Det er kun meget få der lægger skjul på at de udsmider de mindre sorteringer for at få økonomi i fiskeriet.

Det er altså et faktum at store spisefisk i meget store mængder udsmides døde til havet. Ikke fordi fiskerne synes det er sjovt at udsmide de fisk; ikke fordi fiskerne er mere grådige end andre erhvervsfolk, nej ganske enkelt fordi vi i Danmark og EU har en fiskeriforvaltning som bygger på hykleri og løgne.

Den samme forvaltning bruger meget tid på at lave regler og forordninger som skal regulere fiskeriet ned til sidste gram fisk. Alt imens de VED og kender til det helt og på alle områder uacceptable udsmid som deres egen forvaltning af fiskeriet driver fiskerne til.   

Det er politisk hykleri af værste skuffe, når danske borgere må høre på skiftende ministre for fiskeriet der hælder vand ud af øret når det gælder det bæredygtige fiskeri. De taler gerne om fiskernes ansvar og mangel på samme. Men meget lidt om deres eget store ansvar.

Fakta: Når kvoterne ejes af fartøjerne og de selskaber de har oprettet til formålet, og når kvoterne samtidig er lave, og priserne på fisken falder, så udsmider fiskerne de fisk som ikke opnår den højeste pris. Det er, el. burde være logik for alle med lidt forstand på fiskeriet.

Al snak om bæredygtighed i fiskeriet fra de danske og EU myndighedernes side bør forstumme indtil de har fået løst deres udsmids problem, som i parentes bemærket kun vokser og vokser.

Kurt Bertelsen

Levende Hav

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os