Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

Sakset fra www.information.dk 3/11 2008

Miljømærke smadrer verdens kystfiskerier

Billedet: Det lille blå miljømærke fra Marine Stewardship Council (MSC) på denne pakke fisk udgør en alvorlig trussel for kystfiskere livsform og eksistens. Foto: Søren Bidstrup/Scanpix

MSC miljømærket fisk smadrer verdens kystfiskerier

Marine Stewardship Council (MSC) miljøcertificerer fiskerier overalt på kloden, men verdens kystfiskere ser MSC mærket som en alvorlig trussel mod deres livsform og eksistens.

Det blev kystfiskeriets repræsentanter fra 70 lande enige om på en stor international konference i Bangkok, arrangeret af FAO (FN’s fødevareprogram) 11/10 – 17/11. Kravet fra kystfiskerne til MSC er klart - skal det mærke gavne kystfiskeriet skal der nye kriterier til. Mærket skal indeholde energikriterier som støtter at fisken er fanget, behandlet og transporteret under hensyntagen til CO2 og global opvarmning. Det betyder at mærket favoriserer lokalt fangede fisk som er fanget med alt andet end trawl. Det skal også indeholde sociale kriterier, som sikrer småfiskerne mod at blive overtaget af de store når de enkelte lande privatiserer deres fiskerier.

En pengemaskine

I dag hænger MSC mærket for tæt sammen med privatiseringen og deraf følgende kapitalisering af fiskeriet. Omsættelige kvoter og rettigheder til fiskeri støtter de store fartøjer og industriens behov for kapital og profit og den udvikling smadrer kystfiskeriet. Med ejerskabet over kvoterne kan det privatiserede fiskeri tiltrække mere kapital og det er blevet livsnødvendigt, for de store har fisket verdens fiskebestande ned til langt under hvad det er biologisk og økonomisk bæredygtigt. De skal købe mere udstyr, større trawl, større motorer og mere brændstof og ikke mindst skal de kunne fortsætte med at hente de store offentlige stilskud. Også derfor har dette fiskeri brug for en miljøcertificering.

MSC forsvarede sig i Bangkok med at ”de med tiden også vil løse problemerne for kystfiskerne”. Men det er løfter uden indhold for med tiden vil der ikke længere være nogen kystfiskere at tage sig af. De vil være opslugt af de store og deres selskaber og industrier og den udvikling støtter MSC med deres miljømærke.   

De der kommer i tvivl om rigtigheden i ovenstående bør være opmærksom på, at MSC allerede har miljøcertificeret noget så energislugende natur- og miljøødelæggende som fiskeri med bomtrawl. Ligesom MSC miljøcertificerer fisk der er fløjet til vore markeder fra de anden side af kloden.

MSC er ikke en miljøorganisation, men en ”pengemaskine” lød det fra kystfiskerne i Bangkok.

Kurt Bertelsen Christensen, Levende Hav

Deltager i FAO konferencen

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os