Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

MSC (Marine Stewardship Council) er slået ned på den danske fiskeriindustri. 

Amanda Seafoods A/S markedsfører MSC certificerede fisk og fiskeprodukter (det er det nu 45 danske fiskeindustrier der gør). MSC certificerede fisk betyder at produktet (fisk) samt produktionen er miljø- og bæredygtigt i orden. Mærket får man, dvs. det køber man, for det er ret dyrt.

Virksomheden skriver, at nu sælger de torskerogn på dåse ”Guld Rogn” kalder de den og mon ikke ”Guldmakrel” i tomat bliver det næste i hvert fald er MSC ved at certificere den danske industri som fanger sild og makrel.

Men hvad er det så vi som forbruger får for pengene når vi køber disse MSC produkter?

Mht. denne torskerogn kan man læse på Amandas hjemmeside at rognen er klar og den er MSC certificeret – og det er alt. Så kan man downloade et eksemplar af dette certifikat og det er da flot. Men det er sikkert også betalt. Jeg har hørt, at det certifikat som MSC er ved at udstede til de danske sildefiskere vil koste dem i omegnen af 1 mio. kroner – så det er jo ikke bare pjat det her.

Men hvad det så er i virkeligheden hvad det er for nogle råvarer der bliver puttet på de dåser med torskerogn det står der intet om. Og det ville jo være meget enkelt at skrive f.eks. hvor den rogn kommer fra og hvem der har fanget den. Også fordi de fiskere der har leveret rognen er MSC certificeret.

Igennem udelukkelsesmetoden kan vi slå fast, at det ikke er danske fiskere der levere råvaren for ingen af dem har det mærke. Vi kan også slå fast, at rognen ikke kommer fra danske farvande som ex. Østersøen, Kattegat, Skagerrak og Nordsøen for i de farvande kan torsken ikke bliver certificeret, al den stund WWF, Greenpeace og andre store grønne, har de torsk på deres røde lister.

Hvad gør man så for at finde ud af hvad der i de dåser? Ja man kan jo forsøge via MSC egen hjemmeside. Og det er også et job for viderekomne, dvs. noget bøvl.

Først forsøger jeg at finde ud af hvordan det står til med certificeret torskerogn, det findes kun en engelsk hjemmeside så jeg søger på ”cod roe”, intet resultat, det findes ikke i rækken. Så søger jeg på ”Amanda Seefoods” og det giver resultat. Der er en link som oplyser at virksomheden blev certificeret den 22/9 2008 og den udløber 22/9 2011. Men her står at virksomheden er certificeret til at fremstille og forhandle ”hoki Macruronus novaezelandiae en dybhavs fisk fra New Zealand og makrel fra det nordøstlige Atlanterhav, men kun de makrel der købes fra ”SPSG” området i den vestlige del af det hav.   

Vha. en mail fra Amanda Seefoods får jeg at vide at den certificerede rogn ”Guld rogn” ikke kommer fra en torsk vi kender en torsk, men fra denne New Zealandske hoki fisk. Og så søger jeg igen på MSC og på ordet ”roe” får jeg et link til et firma i New Zealand som netop forhandler den rogn fra hoki – så skulle det være på plads. Der er tale om en certificeret rogn fra et certificeret fiskeri og forhandlet, forarbejdet og solgt fra certificerede virksomheder.

Ingen ko på isen i den sag, kæden er ubrudt. Tilbagestår spørgsmålene om man kan kalde hoki rogn for torskerogn og spørgsmålet om bæredygtigheden i orden. Det er den jo al den stund at MSC har certificeret den fisk og de produkter.

Men MSC står faktisk meget alene med påstanden om at hoki fiskeriet med trawl i de meget dybe vande ved New Zealand skulle være bæredygtigt. Der er meget bred kritik af den certificering og den kommer fra alle grønne ligesom fra de videnskabelige kredse. Men igen – det må stå for de grønnes og de videnskabelige kredses egen regning, for MSC fastholder certificeringen.

Svaret på om MSC gør det fordi de har ret og alle vi andre uret el. de gør det fordi de jo har certificeret og derfor ikke kan trække i land blæser i vinden, ligesom svaret på om man med kan kalde rogn taget fra en dybhavsfisk, der mere ligner en skolæst end torsk, for miljøcertificeret ”torskerogn”?

Kurt Bertelsen Christensen

Marts 2009   

 PS. I en mail fra Amanda Seefoods A/S skriver de som svar på mine spørgsmål den 24/3:  

Du har ret, det er ikke torskerogn og det har vi selvfølgelig også taget konsekvensen af, hvorfor der ikke står torskerogn på dåsen men blot ”rogn”. Ligeledes er der under varedeklarationen angivet at det er en HOKI. Vi har valgt løsningen for at signalere herfra, at vi stræber efter MSC certificeret fiskeri og vi glæder os også til at vi kan præsentere MSC certificeret Torskerogn. Vi arbejder også på teksten til vores hjemmeside”

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os