Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

                                                         

 ”Miljømærket” skaldyr

Imod flere danske miljø- og naturorganisationers protester, har WWF Danmark og MSC Marine Stewardship Council netop blåstemplet Vildsund A/S Muslingindustri i Limfjorden, som økologisk bæredygtig.

Men hvordan kan man miljøcertificere skrabning af muslinger i miljøbeskyttede Natura 2000 områder? Svaret er; det kunne MSC fordi fødevareministeriet fik fremstillet de nødvendige rapporter.

Og måske fordi det er så nemt, både at få DTU Aqua til at fremstille de rapporter der er brug for, som at blive MSC certificeret, vil fødevareministeriet nu have hele det danske fiskeri certificeret. Ministeriet betaler via PO og Danmarks Fiskeriforening og MSC ’s konsulentfirmaerne gør ikke ret meget andet end at bruge rapporterne i deres certificerings proces.

Hvorfor ministeriet gør det, hænger sammen med ministeriets umættelige behov for imagepleje i en tid hvor dansk fiskeri er mere på spanden end dansk landbrug tilsat et stigende krav fra forbrugerne til fiskeripolitikken, forvaltningen, fiskeriet og industrien om at fiskeriet bliver mere bæredygtigt og at det foregår så skånsomt mod havbunden og naturen som muligt. Dette legitime og helt forståelige krav fra forbrugerne imødekommer MSC ved at tilbyde alverdens fiskerier, at de kan blive certificeret og forbrugerne kan derefter så købe de miljømærkede fisk, i stedet for de umærkede. 

MSC har bl.a. certificeret flere trawlfiskerier, som beviseligt er naturødelæggende, selv bomtrawlfiskeriet efter tunger er på vej ind i MSC, et helt gennem dokumenteret meget brutalt fiskeri. Alt det kan man selvfølgelig mene om hvad man vil og i sidste ende kan forbrugerne jo også selv vælge til og fra. Faktum er blot at MSC certificerer ubæredygtige fiskerier og forvaltninger. Det næste MSC mærke på vej i Limfjorden bliver linedyrkede muslinger, indlysende noget af det mest biologisk og økologisk bæredygtige man kan tænke sig – og det får nu det samme MSC mærke på deres produkter som muslinger hentet ved skrabning, trawl og bomtrawl. 

Der er som bekendt ikke så meget der er sikkert i denne verden, men det er sikkert at MSC, WWF og fiskeindustrien tjener på det de foretager sig alt imens forbrugerne bliver ladt i stikken.  

For svaret på hvordan den miljøbeviste forbruger kan have tillid til og naturen gavn af en MSC certificering blæser i vinden, ligesom svaret på hvorfor WWF, en tidligere ellers troværdig verdensomspændende natur- og miljøorganisation, kritikløst bakker op om MSC certificeringerne? Måske fordi det økonomisk kan betale sig? Det er nok det nærmeste vi kommer på en god forklaring, for mens WWF for tiden slås med en tom pengekasse, bugner den hos MSC.            

Selv om MSC er registeret som et ”velgørende” og ”ikke-profit” skabende virksomhed, havde MSC ikke desto mindre et overskud i 2008, på over 20 mio. kr. og de har indtil videre blot certificeret ca. 60 fiskerier og mere end dobbelt så mange er på trapperne.

Alle fiskerier kan i princippet få dette mærke, betingelserne er blot, at de betaler og hyrer et af de konsulentfirmaer som MSC har udpeget til formålet og som foretager ekspertundersøgelserne. De undersøgelser foregår ved at konsulentfirmaet indhenter de oplysninger og rapporter der findes på områderne og de bliver samlet til et dokument, som så kommer ud i en offentlig høring, hvor alle kan komme med indsigelser for og imod. Indsigelser i sig selv gør ingen forskel, der skal videnskabelige rapporter til, ellers bliver indsigelserne afvist og certificeringen gennemført. I denne sag blev Danmarks Naturfredningsforenings meget gennemarbejdede og troværdige indsigelser afvist af MSC.

Efter flere års MSC studier, diskussioner og undersøgelser konstaterer jeg blot, at der ikke mere samvittigheds frelse i MSC certifikaterne end i de certifikater der blev solgt i Martin Luthers tid med samme formål og med ordene: Når pengene i kisten klinger, straks sjælen ud af skærsilden springer”.         

Fakta om MSC

I England er MSC www.msc.org registeret som en godgørende organisation der ifølge regnskabet for 2008 modtog 4,8 mio. £ i fondsstøtte og 4,6 mio. £ som licensindtægter, med et overskud på knap 3 mio. £. I 2008 var der 48 ansatte i MSC hvoraf 10 ansatte fik fra 70.000 – 150.000 £ i løn om året.

Kurt Bertelsen Christensen

Levende Hav 24/1/10

  

    

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os