Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

E 230 Merkurs sidste rejse.

Klik på billederne de viser alle E 230 Merkur på den sidste rejse og under fangsten af denne kutters sidste kasse fisk.

Dette er billeder fra snurrevodskutter E 230 af Esbjerg sidste rejse til Grenå for at blive ophugget. Billederne er taget af Thyge Jensen fra Ribe.

Mandag den 13. januar 2003 sejlede E 230 Merkur ud fra Århus Havn med kurs mod Grenå hvor kutteren skulle ophugges. Skipper og formand for Landsforeningen Levende Hav Gunnar Jacobsen købte Merkur i 1966 og siden har han fisket med snurrevod efter rødspætter i Nordsøen og lidt vinterfiskeri i Kattegat.

E 230 Merkur er bygget i 1944 og fik navnet "Christian Harbo". Med skipper Ingvard Harbo ved roret, fiskede kutteren med snurrevod i  Nordsøen og med laksekroge i Østersøen om vinteren. I vinteren 1949 strander kutteren på Godtland og det svenske bjerningsselskab sælger kutteren til svensk fiskeri. I 1956 købes kutteren tilbage til Esbjerg og får nu navnet Merkur og nummer E 230. Skipper Tage Houborg fisker med snurrevod i Nordsøen og i 1963 mønstre en ung fisker Gunnar Jacobsen. Han går på skipperskole og efter at have sejlet med 2 fartøjer som skipper køber han E 230 Merkur i 1966. I Merkur ligger der en Hundested motor og den udskifter Gunnar i 1971 med en anden Hundested, for så i 1979 at lægge den 8 cyl. Gardner Diesel som også lå i Merkur på kutterens sidste rejse. 

På spørgsmålet om Gunnar er tilfreds med nu at få ophugget Merkur svarer han "Lige nu er jeg lettet, også fordi vore værste anelser til fiskeriregulering for 2003, holdt stik". "Jeg vil ikke have en chance med blot 13 dages fiskeri om måneden". Og Gunnar fortsætter "Men når det er sagt, så havde jeg planlagt at skulle fiske til 2006, så ville jeg nemlig kunne fejre mit 40 års jubilæum som fisker, men sådan skulle det desværre ikke gå". "Jeg tog imod denne ophugningspræmie fordi jeg reelt ikke havde noget andet valg". "Merkur var en gammel kutter og derfor er der et forholdsvist stort fradrag for alder i de penge jeg får udbetalt, så jeg kommer lige ud af det, men jeg må også tage et mindre lån i mit hus for at få afsluttet mit fiskeri". "Dertil kan man måske sige at jeg også har fået betalt mit hus via mit fiskeri, men alligevel er det utilfredsstillende, at man efter et langt arbejdsliv må sætte sig i gæld for at få afviklet sit erhverv". "Men jeg skal jo også være taknemmelig, for der er mange fiskere i min situation, som ikke kan tage imod ophugning, simpelthen fordi deres økonomi ikke tillader det".

Efterskrift: Det blev så kutter E 230 Merkurs tur til at blive skrottet. Efter at kutteren er afleveret i Grenå og Gunnar har fået sine 15.000 kroner (skriver femten tusinder) af det firma som skrotter fiskekuttere (indtil i 2003 op mod 800 fartøjer, fra dette ene firma) så går der et par dage, og så vil E 230 Merkur være forsvundet fra havets overflade. Der vil stå endnu en motor og et letmetals styrehus i den uendelige række af motorer og styrehus som efterhånden fylder det meste af havnen i Grenå. E 230 Merkur blev et af de sidste af de fartøjer, som dansk fiskeri er bygget op omkring. Snurrevodsfiskeriet, dette helt igennem fornemme og naturskånsomme fiskeri, som tidligere bestod af op mod 1000 fartøjer (nu er der langt under 100 tilbage) er nu ved at være udryddet af bomtrawl og andet trawlfiskeri. Snurrevodsfiskeriet blev offer for en fiskeripolitik som støttede udviklingen og opbygningen af et brutalt og på alle måder naturødelæggende fiskeri, et fiskeri som i sig selv også bærer dets egen undergang, Men med sig i, denne for dansk fiskeri så destruktive dødskamp som foregår i disse år, tager dette natur- og ressourceødelæggende fiskeri, alt andet med sig i dybet.

 - Vågner i snart op derinde på Christiansborg? Eller er I ikke tilfredse før I har fået taget livet af det danske fiskeri. Før I ligesom Nordsø-olien har foræret Nordsø-fisken til den kapital og de mennesker, som kun tænker på sig selv, og lader hånt om andre menneskers traditioner og værdier i de mange fiskerihavne?

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os