Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Manipulerende overskift i muslingfiskeriet

Den 24. oktober refererer www.fiskerforum.dk P4 Midt & Vest for en lille artikel med følgende overskrift: ”Spis muslinger med god samvittighed”.

Man referer en forsker fra Ålborg Universitet, Mikkel Thrane, for at have undersøgt energiforbruget i muslingfiskeriet i Limfjorden pr. kg. fanget musling. Energiforbruget er lavt, kun 12 milliliter diesel. Det er sandelig ikke meget, og særlig ikke, hvis man sammenligner med hummerfiskeriet, hvor forbruget pr. kg. fanget jomfruhummer skulle være 500 gange så stort.

Der er stor modstand – også fra Levende Havs side – mod muslingefiskeri. Men det er af andre og mange gode grunde. Vi har ikke argumenteret med energiforbruget i relation til muslingfiskeriet. Det har vi derimod gjort, når det gælder andre bundslæbende fiskerier.

Valget af overskrift er groft misvisende og vi efterlyser faktisk, at Radio Midt & Vest kommer frem med en overskrift, som kunne lyde: ”Spis jomfruhummer med dårlig samvittighed” eller ”Spis torsk og rødspætter fanget med trawl med dårlig samvittighed”. Her ville der ikke være tale om manipulerende overskrifter, fordi her er energiforbruget et af disse fiskeriers store problem.

Vi skal gentage, at Landsforeningen Levende Hav forlanger, at trawlfiskeriet i Danmark skal udfases. Fiskeriformen er ødelæggende for biodiversiteten i havet. Men værst af alt: Bundslæbende trawlfiskeri må betragtes som det rene energifrås, som er årsag til et uansvarligt CO2-udslip. Vi går ind for passive og lidet energiforbrugende fiskerimetoder, som fiskeri med traditionelt snurrevod, garn og kroge, m.v..

At pengeinstitutter udlåner penge til nybygning af trawlere, anser vi som nok et udslag af den kortsigtede, ukloge og uansvarlige holdning, som er den samme, som er årsagen til den øjeblikkelige finanskrise også kaldet ”grådighedskrisen”. 

Knud Andersen

Formand

Levende Hav

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os