Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Pressemeddelelse udsendt den onsdag den 16. marts 2005
 

 

Kvotemillionærer

 

Folketinget har vedtaget en 5 års forsøgsordning med omsættelige fiskekvoter (IOK) i fiskeriet efter sild og makrel og forsøget slutter i 2007. Forsøget skal afgøre, om denne form for regulering af fiskeriet skal fortsættes, gøres permanent eller stoppes. Siden forsøget blev lanceret, har der i fiskeriet været en udbredt mistanke om, at regeringen har spillet med fordækte kort. At dette ikke var noget forsøg, men derimod blot starten på en privatisering af alle fiskekvoter.

 

En håndfuld nye kvotemillionærer fra Esbjerg bekræfter denne mistanke. En fisker fra Esbjerg siger selv at han har tjent 40-50 mil kroner på salget af de kvoter han har fået af regeringen. Esbjerg fiskernes egen formand Hans Aa, har kæmpet for IOK, han har nu også solgt sine kvoter. 

 

Esbjerg fiskerihavn og tilhørende fiskerivirksomheder er ude i store vanskeligheder pga. denne privatiseringsbølge. Men Esbjerg, engang Danmarks største fiskerihavn, bliver kun den første havn, som må lukke som følge af IOK. Mange vil følge efter, hvis ikke Folketinget får det stoppet denne privatisering af vore fælles naturressourcer. Og det bliver Folketingets ansvar, for regeringen vil åbenbart have privatiseret alt - også fiskekvoter - og lykkes det, så betyder det et farvel til rigtig mange fiskere, havne og landingspladser. Samtidig med at flere millionærer fra fiskeriet kan tage ophold på Solkysten og der nyde tilværelsen, mens de som betaler regningen, kan ligge tilbage med den nederste del i vandskorpen. 

 

Folketinget bør nu stille spørgsmålet: Har regeringen vildledt og misinformeret Folketinget i de forslag, der er fremlagt, og i de spørgsmål, der er stillet, i kølvandet på denne forsøgsordning med omsættelige kvoter i det pelagiske fiskeri?

 

Meget tyder på det. For kvotemillionærerne er jo et resultat af de store lån, som bankerne og statens egen bank, Fiskeribanken, har ydet med sikkerhed i kvoterne. F.eks. kan en kvote på 2000 tons sild og 500 tons makrel udløse et lån på mere end 20 mil kroner, og så mange penge kan ingen fiskere - med de priser de får for sild og makrel - tilbagebetale over et par år. Långiverne må, på en eller anden måde, have fået sikkerhed for, at IOK er kommet for at blive.

 

Folketinget bør nedsætte en fiskerikommission, som kan kulegrave denne og andre sager i fiskeriet, for derigennem også at få afklaret, om privatiseringen af fiskekvoterne er til gavn for det danske fiskeri som helhed og dermed også for det danske samfund.

 

For flere oplysninger

Formand Kurt Bertelsen Christensen

Levende Hav

Telefon 9789 5455 mobil 2048 7421

 
 
 
 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os