Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Debatindlæg. Maj 2004

 

Kontrollen  

 

Landmændene producerer mange ulovlige svin. På Fyn har en landmand produceret 27.000 ulovlige svin, med en gennemsnits vægt på 75 kg svarer det til ca. 2000 tons fødevarer. En undersøgelse har senere vist, at ulovlighederne i landbruget er omfattende. 

 

Det er ikke kontrol med landbruget, men det er der med fiskeriet. Fiskerikontrollen foregår ved at skipper ringer til Fiskeridirektoratet og rapporterer, at nu sejler han på havet. Under sit fiskeri udfylder han fangstjournaler og når han sejler i havn, ringer han til direktoratet og meddeler at det gør han og hvor meget han har fanget. Ved kajen står Fiskerikontrollen for at kontrollere om alt er gået lovligt til. Det er en stor og omfattende indsats som Fiskerikontrollen lægger for dagen og der falder store bøder ved selv den mindste ulovlighed.  

 

Pga. af de lave kvoter og fordi fisken er fanget, forsøger fiskerne selvfølgelig at lande deres fangster på alle tænkelige og utænkelige måder. Men her skal man huske, at de torsk der landes ulovligt, er fanget lovligt sammen med andre arter. Men pga. af kvoterne, skal fiskerne smide de døde torsk tilbage i havet. Modsat landbruget, som producerer ulovligt, forsøger fiskerne at lande de fisk de helt lovligt har fanget. Fiskerne lander den gode spisefisk, fordi fiskeripolitikken ikke fungerer og fordi de ellers vil gå fallit.

 

30 mindre fiskefartøjer skal lande ca. 2000 tons konsumfisk om året. Det giver indtægten til ca. 50 fiskere og deres familier. Denne ene landmand på Fyn, producerer altså ulovlige fødevarer, der svarer til den samme økonomi i fiskeriet, som direkte kan holder 50 familier og indirekte håndværkere, købmænd og ikke mindst Fiskerikontrollen i gang.

 

Ansvaret for landbrugets og fiskeriets ulovligheder ligger i Fødevareministeriet og der ligger landbruget åbenbart godt forankret. For en sag er den økonomiske kriminalitet, noget andet er den naturskadelige og miljøødelæggende virksomhed der følger i kølvandet på landbrugsdriften og dets ulovligheder. Ingen kan længere med fornuften i behold bestride, at kystfiskerne giver op og forlader erhvervet, og at denne afvikling, kan tilskrives landbrugets organiske forurening af vore farvande og Fiskerikontrollens til tider mandsopdækning af de mindre fartøjer.

 

De mindre erhvervsdrivende presses ud og de store bedrifter tager over. Landbrugene vokser og det samme gør fiskefartøjerne, for de store bedrifter kan selvfølgelig komme uden om kontrollen. Dette er et billede af det danske samfund anno 2004. Nej ikke under en socialistisk - under en liberal regering.

 

Kurt Bertelsen Christensen

Formand Levende Hav

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os