Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Eritrea Links Støt os   English

 

En Konservativ fiskeripolitik vil ikke være så ringe endda.

I dagene 15/6 – 18/6 2011 er der Folkemøde på Bornholm og der optræder den danske fødevareminister, som også har det øverste ansvar for erhvervsfiskeriet.

Bornholm var engang en ø, som levede af fiskeriet.  Dengang betød fiskeriet næsten ligeså meget som fiskeriet betyder for befolkningerne på Island og Færøerne. Nu er fiskeriet næsten udryddet fra Bornholm og det hænger sammen med den danske fiskeripolitik og ikke mindst de mange skattekroner, vi hvert år forærer fiskeriet, så de kan købe større og større trawlere.

Nu går de Konservative direkte mod partiet Venstre, med et forslag om at skære en halv mia. af støtten til dansk landbrug. God ide det kan kun gå for langsomt og når vi nu er på denne kurs, for at finde flere penge til den slukne statskasse, kan vi uden problemer hente mindst en kvart mia. i fiskeriet. Fiskeriet modtog i 2009 ikke mindre end 370 mio. kroner i offentlig støtte. Og de penge kan man hente, uden at komme i konflikt med Venstre og afgivne løfter til fiskeriet.

For da Hans Chr. Schmidt, som bekendt kommer fra partiet Venstre, var fiskeriminister i 2005, fik han vedtaget en fiskerireform, hvor vi (samfundet) forærede de få fiskeskippere mia. værdier i form af kvoter og fiskerettigheder. I samme overdragelsesforretning lovede ministeren de nye ejere, at så ville det også være slut med den offentlige støtte.

Men når Hans Chr. Schmidt, som miljøminister og nu transportminister lover noget, ved vi at det modsatte bliver tilfældet. Fiskerne fik ejendomsretten over kvoter og rettigheder (som de selvfølgelig med det samme overbelånte), så meget at samfundet siden har måttet give mere offentlig støtte til fiskeriet, end fiskeriet nogensinde tidligere har fået. Men nu er der kommet en ny minister på posten. Han har ikke noget i klemme i fiskeriet overhovedet og må derfor også kunne indfri løfterne til fiskerne og danskerne.

Men hvorfor giver vi fiskeskipperne alle de penge? Først fik de ejendomsretten; så oprettede de kvote-, skuffe- og bytteselskaber; så lånte de en masse penge; hvorefter de købte alle de kvoter og rettigheder de kunne komme i nærheden af. Og der var mange penge der tilbage i 2005 – 2009, indtil finanskrisen satte en stopper for det og kvoteværdierne raslede ned, i samme takt som bankerne gik fallit. For at undgå det store kollaps i fiskeriet; flere krakkede banker og dermed den totale afklædning af VKO’s fiskerireform, har regeringen siden måtte spytte i kassen. Som nævnt med de største beløb til dansk fiskeri nogensinde. Og det vel at mærke efter at fiskeriet er blevet reduceret til meget få, men meget store fartøjer. Vi giver altså vore skattekroner til fiskerskipperne for at redde en VKO fiskeri "reform" som aldrig skulle have set dagens lys.

Men det ændrer ikke ved fakta: Regeringen tager ikke tage noget fra nogen, hvis de holder op med at støtte fiskeriet, tværtimod vil regeringen opfylde sine løfter til fiskeriet og den danske befolkning. Skulle det være nogle trawlere og nogle selskaber og et par banker (mere) som kommer i klemme ved det, er det vel også til at leve med, ligesom alle vi andre må leve med nedskæringer. Ex må folkeskolerne betale og siden finanskrisen slog igennem har 3000 lærere måtte betale prisen. Så selvfølgelig kan vi også leve med, at et fiskere og deres långivere (måske) kommer i klemme.

Der er ca. 600 aktive fartøjer tilbage i dansk fiskeri, hvoraf over halvdelen hører til helt store. De har allerede smidt de danske besætninger i land og hyret udenlandske besætninger fra Østeuropa, som de kan få til halvpris. Det har de gjort for at få økonomien til at hænge sammen i det økonomisk meget elendige fiskeri, der kom ud af Hans Chr. Schmidts fiskeri ”reform”.

Så det kan kun gå for langsomt for VK regering. Stop udbetalingerne til dansk fiskeri. For 370 mio. kroner kan vi få mere end 1000 lærere tilbage i folkeskolen og det er heller ikke så ringe endda.

     

Kurt Bertelsen Christensen

Juni 2011

Sitemap Miljødebat Søg på denne hjemmeside Kystfiskeri Fiskeri i den 3. verden og EU Kontakt os