Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Amatørfiskerne må jages hele året  

-         Sportsfiskernes jagt på amatør- og fritidsfiskeriet er ikke noget kønt syn Og nu har sportsfiskerne fået fødevareminister Hans Chr. Schmidt med i jagten. Vi er vidner til en kulturkamp med de magtfulde i angreb mod det stille og rolige folkefærd, der langt hen ad vejen kun ønsker friheden til at være mennesker. Væk skal de, for de truer de livsformer som mestendels er til de store armbevægelser, friværdier, gældssætninger og krigerisk adfærd.  

Indtil jan. 2007 har skiftende ministre haft ansvaret for erhvervsfiskeriet. Men efter at den danske fiskeripolitik har fået fjernet hovedparten af de mindre og mellemstore kuttere, har den siddende regering nu overdraget ansvaret for fisken i havet til Danmarks Fiskeriforening, mod at de tilbageblevne få men store fartøjer til gengæld fik ejendomsretten over kvoterne. (de små tilbageblevne fik også ejerskabet, med for dem var det en hadegave som også fjerner dem fra fiskeriet).  

Og sikkert også fordi lediggang er roden til alt ondt, har fødevareministeren i mangel af andet at tage sig til i fiskeriet, nu kastet sig over amatør- og fritidsfiskerne. I en pressemeddelelse 19/1 skriver ministeren, at han og hans folk nu indleder jagten på de ”skruppelløse piratfiskere” som kan forvente store bøder og hvis det ikke er nok, vil han også frataget dem retten til at bedrive fritidsfiskeri. Dertil har han fremlagt lovforslaget L 109, et forslag som også i al ubemærkethed indeholder forslag til hvorledes de tilbageværende fartøjer og selskaber i dansk erhvervsfiskeri, mere smidig kan fordele kvoterne mellem sig. 

Så efter at have opfyldt de store trawleres største ønsker, er turen nu kommet til at hjælpe sportsfiskerne, som også har bedt ministeren om hjælp. Sportsfiskerne er ligeglad med de store trawlere, de vil have fjernet det kystnære fiskeri, herunder også de amatørfiskere, som har lov til at bruge et par garn i deres fritidsinteresser.  

Amatørfiskerne kan man møde overalt rundt de danske kyster og havne. Det er et hyggeligt folkefærd som har opbygget i hundredvis af små steder rundt de danske kyster og fjorde. Der hygger de sig over kaffen og lidt forfriskninger, alt imens de fortæller historier fra de varme og andre lande. Og da gruppen indeholder mange af de kystfiskere som skiftende regeringer de sidste 20 år har fået fjernet, er der også opbyggelige historier om skolelærere og postbude i spidsen for dansk fiskeri.  

Dette folk skal fjernes, for regeringen bryder sig ikke om folk der passer sig selv og har det godt med det. ”Frihed” er helt tydelig noget vederstyggeligt for den siddende regering. Alle der ikke er til friværdi, gældsætninger og anden krigerisk adfærd skal fjernes.  

Her spiller det selvfølgelig også ind, at amatørfiskernes oaser rundt i havnene er attraktive. Der kan og skal bygges boliger og de der køber de ekstrem dyre boliger med hav og havneudsigt, tåler heller ikke at skulle se på folk som intet har til tilovers for de værdier der følger med skattestop og friværdier og deraf følgende store biler og armbevægelser.  

Sportsfiskerne hører til klassen med de store armbevægelser. Det er ikke længere far og søn med en bambuspind på molen en søndag eftermiddag. De rigtige sportsfiskere er magtfulde bedsteborgere som gerne køber det dyre udstyr til formålet. De rejser også verden rundt for at fiske alle mulige og umulige steder, og alle TV stationer har specielle programmer for sportsfiskeri.

Denne gruppe vil have fjernet amatørfiskerne som kommer i vejen for dem med garn og ruser til fangst af et måltid fisk. De rigtige sportsfiskere bryder sig heller ikke om mennesker der har det med at æde det de selv fanger. Rigtige sportsfiskere er trofæfiskere som hiver store fisk i land for at få fisken kysset og fotograferet hvorefter de så sætter fisken tilbage i havet. Rigtige sportsfiskere spiser også fisk, men kun trawlfanget, eller opdrættet og fragtet til dem over store afstande. Og det er disse rigtige sportsfiskere som sidder i spidsen i de store nationale og internationale sportsfisker organisationer. Og det er borgere som regeringen har sympati for, borgere som også er til skattestop og friværdier.  

Sådan ser det i hvert fald ud. I 2006 kunne landsbytosserne se måbende til, mens tusinder af sportsfisker slagsen, boltrede sig ud for Bornholm i deres udstyrsfyldt speedbåde, indkøbt til priser der får en almindelig erhvervsfisker til at gispe efter vejret. 

Fødevareminister Hans Chr. Schmidt var selvfølgelig på stedet for at uddele præmiere og politisk støtte til de der havde faret rundt på i Østersøen i en uges tid, i jagten på de største laks og ørreder. 

For er det noget Hans Chr. Schmidt falder for er det maksimal udfoldelse af ekstravagance og pengeforbrug. Det ses tydeligst i erhvervsfiskeriet, hvor det blev de store og deres industrier der fik al ministeriel opmærksomhed og penge. Så når de magtfulde og storforbrugende sportsfiskere beder ham om hjælp, får de det selvfølgelig også. Væk med disse amatører der truer regeringens forbrugs- og vækstpolitik. 

Vi husker alle statsministeren der blæste til kamp mod eksperter og smagsdommere. Men vi ved også udmærket godt at de rigtige eksperter og smagsdommers ved hvordan de tilpasser sig nye tider og pengekasser. De var aldrig i fare under det økonomiske-, og politiske- centralistiske styre som den siddende regering og dets støtte Dansk Folkeparti praktiserer.  

Nej det er i virkeligheden det liberale og frisindede, kaldet friheden som er målet for udryddelse under denne regering og Dansk Folkepartis kamp mod alt og alle der sætter spørgsmålstegn ved gældssætning, friværdier og krigerisk adfærd. 

Derfor dette nytårsønske fra mig. Lad os hurtigst muligt få et regeringsskifte efter at vi har taget oppositionen i ed på, at de vil sikre og genopbygge det naturskånsomme erhvervs- og bierhvervs fiskeri, samt og ikke mindst, sikre at vi i Danmark også har friheden, under ansvar forstås, til at vi med fangstredskaber som garn og ruser har lov til at fange os en frisk fisk til os selv og vore naboer.

 Kurt Bertelsen Christensen

Ferring Strand den 23/1 2007

        

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os