Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Islandsk fiskeri på rette kurs: Island nationaliserer fiskeriet - hvornår kommer turen til dansk fiskeri?

Islands økonomi er bygget op på fisk og kvoter. Den islandske fiskeriforvaltning gennemførte IOK (Individuelle Omsættelige Kvoter) for mere end 20 år siden og siden er kvoterne blevet koncentreret på ganske få hænder, med det resultat at fisken nu fanges af få store fartøjer og selskaber.

Den islandske økonomi ligger i ruiner og Islands nye statsminister har givet sig selv 80 dage til at få lavet en plan for fremtidens Island og denne plan indeholder en genopretning af det islandske fiskeri, herunder forhåbentlig en tilbageføring af kvoter til fælles ejendom, således at den islandske befolkning igen kan få gavn og nytte af fisken i hele processen fra hav
til marked. Dertil vil forfatningen skulle ændres. Det bliver meget svært, men jeg håber så inderligt det vil lykkes.

For et par år siden privatiserede Fogh regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti de danske kvoter og rettigheder. Og siden er det kun gået nedad og tilbage i dansk fiskeri. 2008 bliv det værste år for dansk fiskeri, siden vi i 1983 tiltrådte EU's fælles fiskeripolitik.

Da regeringen og Dansk Folkeparti indgik aftalen var det med store ord og forventninger til det privatiserede fiskeri, nu skulle det være sikret og selvhjulpen. Men regeringen pumper fortsat flere hundrede millioner ind i fiskeriet hvert år. Kystfiskeriet forsvinder, havne nedlægges som fiskerihavne og selv om det i dag ser bedre ud på de biologiske områder,
så ødelægger fiskeriets brændstofs forbrugende struktur og fiskeri, nu mulighederne for at få et økonomisk bæredygtigt fiskeri.

Med de konkrete og meget brutale erfaringer fra det islandske fiskeri bør Folketinget så hurtigt som muligt nedsætte en bred fiskerikommission med det formål, at få genoprettet dansk fiskeri som et levedygtigt erhverv til gavn og nytte for hele det danske samfund.

Kurt Bertelsen Christensen

Levende Hav medlem feb. 2009

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os