Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Hvorfor løj Hans Chr. Schmidt?

En minister må ikke lyve og give Folketinget urigtige eller vildledende oplysninger. Havde det været folketingsmedlemmer og ikke journalister som stillede det følgende spørgsmål til fødevareministeren onsdag den 26/10, efter at regeringen og Dansk Folkeparti havde indgået et fiskeriforlig, så kunne Hans Chr. Schmidt stilles til ansvar overfor Ministeransvarlighedsloven § 5 stk. 2.

Journalister fra både DR1 og TV2 spurgte ministeren ”Hvorfor gennemfører I nu et nyt system hvor de store både kan købe de små?” Ministeren svarer: ”Det gør vi heller ikke, vi sikrer kystfiskerne. I dette nye system er det nemlig lige modsat, der kan de små købe de store, hvorimod de store ikke kan købe de små”.

Se og hør et af TV interviewene her: http://www.tv2regionerne.dk/reg2005/?id=263375&r=6

Efter at have givet dette svar til den danske befolkning, gav ministeren det stik modsatte svar på samme spørgsmål fra fiskerne. Her sagde han, at ”selvfølgelig” kan de store også købe de små. ”Jeg vil ikke tvinge nogen til at blive i fiskeriet”. Hvis de små ikke har lyst til at blive købt af de store, så kan de gå ind i en kystfiskerordning, hvor de vil være ”beskyttede” mod opkøb af de store over 17 meter i mindst 3 år. Men: ”Hvis de små vil købes af de store, så vil jeg ikke forhindre dem i det”. Det sidste har ministeren efterfølgende bekræftet i Fiskeri Tidende.

Ingen fortolkninger af de svar ministeren gav til offentligheden i denne sag ”om de store kan eller ikke kan købe de små”, kan komme til anden konklusion: ministeren gav den danske befolkning urigtige og vildledende oplysninger, onsdag den 26/10 2005.

Men hvorfor gjorde han det, hvorfor løj ministeren, efter at han havde indgået denne aftale med Dansk Folkeparti? At sandheden har ringe kår under politiske forhandlinger er velkendt. Men efter at den politiske aftale var indgået, kunne ministeren jo blot have sagt: De store kan kun købe de små som vil købes af de store. De små som ikke vil købes, kan gå ind i en kystfiskerordning. Hvorfor fortalte ministeren ikke den danske befolkning sandheden, da han blev spurgt, onsdag den 26/10?

Det kan der være flere grunde til. Før dette forlig har et enigt Folketing flere gange vedtaget, at kystfiskerne skulle sikres mod de store. De skulle have en regulering som var tilpasset kystfiskernes særlige forhold og behov, dvs. de skulle sikres mod at forsvinde i udviklingen mod de stadigt større og mere effektive fartøjer. Aftalerne affødte flere kystfiskerordninger, men uden den store værdi for kystfiskerne, og derfor tog kystfiskerne ikke imod dem. I aftalen med Dansk Folkeparti er der ingen forbedringer af kystfiskerordningen, tværtimod.

Hvis ordningen bliver så ringe, at man ikke kan leve i den, så bliver man udenfor, til salg for de store. Går man ind og viser det sig senere at man alligevel må forlade fiskeriet, blive man tvunget til at sælge til de store under 17 meter, altså på et meget mindre marked og til en lavere pris. Det giver selvfølgelig stor usikkerhed blandt kystfiskerne. Det havde ikke været tilfældet, hvis det havde været rigtigt, hvad ministeren påstod overfor tv, at de store ikke kan købe de små. En sådan klarhed, ville have fået kystfiskerne til at stå sammen, i et samarbejde for det fælles bedste.

Ministeren lyver. Men den løgn fulgte i kølvandet på andre ministerløgne i dette forlig. Ministeren misinformerede om Fiskeribanken, og han løj da han sagde ”jeg har fulgt Kystfiskerudvalgets indstilling til punkt og prikke”. Det er løgn, indstillingen fra kystfiskerudvalget var at alle fartøjer under 16 meter blev sikret mod opkøb af de store; at det simpelthen blev de store forbudt at købe fartøjer under 16 meter. 

Ministeren har løjet. Ikke i Folketinget, men overfor befolkningen. Det virker som om denne løgn var nødvendig for at dække over den kendsgerning, at det aldrig har været hensigten at kystfiskeriet skulle sikres. Tværtimod: Ministeren har accepteret embedsværkets ønske om at komme af med de besværlige små fiskere. Og embedsværket sendte ministeren i byen for med det velkendte brede smil at forsikre os alle om, at hvis kystfiskerne forsvinder, så har kystfiskerne selv valgt deres undergang.

Havet sletter som bekendt alle spor, og det håber Hans Chr. Schmidt og Dansk Folkeparti også vil ske efter dette forlig. Men selv havet kan ikke tildække manglen på frisk fisk, de energislugende trawleres fallit og ophøret af liv i havnene. Så når man i de kommende år skal betale mere og mere for fisken og når man kommer forbi en havn og ser at den nu er helt tømt for fiskekuttere, så husk, at det var denne regering og dens minister Hans Chr. Schmidt og Dansk Folkeparti, som i oktober 2005 blev enige om en plan, som de måtte lyve sig ud af.

Kurt Bertelsen Christensen

Formand for Levende Hav

 

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os