Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Sømandshjemmet i Hvide Sande, en onsdag aften i oktober 2005

Klokken er 19.00 og fiskerne ankommer for at høre deres minister og embedsmænd udlægge det fiskeriforlig som regeringen og Dansk Folkeparti havde indgået natten mellem tirsdag og onsdag. Mødet var sat til at vare til kl. 21.00

Der var dækket op til mere end 100 deltagere og de skulle have kaffe med citronkage. TV, både 1 og 2 og andre medier var ankommet til Hvide Sande, ifølge TV2 var der 150 deltagere.

Ministeren var veloplagt i blåstribet skjorte (uden slips) og han indledte sin præsentation med at hive op i bukserne og gøre sit publikum opmærksomme på, at det var 4 gang i år han var i Hvide Sande for at møde fiskerne.

Derfra gik han i gang med at fremlægge de overordnede og bagvedliggende målsætninger og omstændigheder omkring fiskeriforliget som han ofte kaldte ”en meget stor og meget omfattende reform af hele det danske fiskeri”, ja oven i købet en reform som han har forpligtet Danmark på at få markedsført, dvs. udbredt i hele EU fiskeriet.

Detaljerne i reformen overlod han naturligvis til sin kontorchef Mogens Schou at gøre rede for, for som ministeren ofte gentog denne aften, så er det Mogens Schou som er arkitekten og hjerne bag denne plan.

Disse 2 fremlæggelser forgik uden den store ståhej, bortset fra en utålmodig fisker, som under Schous fremlæggelse af en meget kompliceret plan, højlydt afbrød kontorchefen for at gøre ham opmærksom på, at ministeren efter eget udsagn var kommet til Hvide Sande for at høre på fiskerne, og ikke omvendt. (ellers forholdt fiskerne sig i ro, og meget langt fra den konfronterende attitude som TV nyhederne meldte ud til befolkningen).

Mogens Schou kom helskindet igennem sit foredrag og der blev åbnet for spørgsmål fra salen. Og dem var der mange af. De var meget konkrete og de spurgte ind til denne plans konsekvenser for de enkelte fiskere selv og Hvide Sande fiskeriet som sådan.

Ingen fiskere denne aften, som sluttede kl. 22.00, gjorde ministeren klart, at han kunne rende og hoppe med sin plan.

Alle har accepteret de politiske realiteter og derfra går man nu i gang, enkeltvis og som gruppe, med at få det bedste ud af situationen.

(Danmarks Fiskeriforenings egen pressechef tolker torsdag Hvide Sande mødet som ”Ministeren forlod Hvide Sande med klapsalver fra fiskerne”. Denne tolkning  siger dog intet om situationen i Hvide Sande, men alt om Danmarks Fiskeriforenings amatørisme og klodsethed i spindoktorri og dansk fiskeri). 

 

Og hvad er så situationen, hvad ligger der i fremtiden for dansk fiskeri?

Helt overordnet – alt!

Det er en stor, omfattende og meget detaljeret plan som nu skal udmøntes. Og på næsten alle områder er der frit slag for erhvervet det kommende år. Ministeren kunne ikke sige noget om hvornår denne plan var klar, andet end at det vil tage lang tid. Selv tror jeg ikke at denne plan er gennemført før til starten af 2007. Og det betyder, at fiskeriet i 2006 i hovedtrækkende vil blive reguleret noget lig 2005.

Denne store plan er udtænkt af embedsværket og embedsværket alene, med Mogens Schou som primus motor. Embedsværket har skrevet manuskriptet, Mogens Schou instruerer og ministeren spiller sin rolle, ofte til UG. Ministeren har fået rollen som frelseren af dansk fiskeri og det er en rolle som han har det godt med. Han kender ikke ret meget til fiskeriet selv og det gjorde han også sit publikum opmærksom på flere gange denne aften.

I denne for ministeren fiktive verden, er det selvfølgelig også tilladt og lyve og det gør han. På spørgsmålene om kystfiskernes fremtid, gentog han ordret, igen og igen den samme løgn til de mange medier der spurgte ind til netop kystfiskerne. Spørgsmålene lød: ”Hvordan kan du indgå et forlig som betyder at de store opkøber de små?” Dertil svarede ministeren: ”De der påstår det, har ikke læst på aftalen. De store kan ikke købe de små, det forhindrer vi i denne aftale. Nej tværtimod giver vi de små lov til at købe de store”.

Ministeren lyver så vandet driver af ham. De store kan uden problemer købe de små og den proces er allerede skudt i gang, og det er også en vigtig del af planen. Politisk vil ministeren sikkert gerne sikre kystfiskerne, og hvorfor skulle han ikke det? Men Mogens Schou og hans kollegaer i fiskeriforvaltningen vil af med kystfiskeriet. Dette irriterende småfiskeri giver dem alt for meget arbejde og bøvl.

Aftalen siger, at når den er udmøntet, sandsynligvis ikke før udgangen af 2006, så kan de små (dvs. fartøjer under 17 meter) melde sig til kystfiskerordningen. Gør de det, forpligter de sig til at blive i ordningen i mindst 3 år. Og inde i denne ordning, kan de store ikke købe de små, mens de små kan købe de store. Men denne kystfiskerordning er helt frivillig, så hvis de små gerne vil opkøbes af de store, fordi de måske ikke får noget andet valg, så kan de blive stående uden for kystfiskeriet for der så at lade sig opsluge af de store.  

”Ministeren lyver så vandet driver af ham” konkluderer jeg. Er det upassende at sætte prædikatet ”løgner” på en dansk minister? Måske, men selv om ministeren virker på et område hvor havet jo sletter alle spor, så vil den nære fremtid ikke udslette, men udstille ministerens kystfiskerløgn fra denne onsdag i oktober 2005, som det ex. er tilfældet ”Fiskeribanken”.

Ministeren løj ikke om Fiskeribanken denne onsdag. Den løgn ligger nu bag ham på de 11 møder han gennemførte inden han kom til Hvide Sande denne gang. Da gentog han flere gange at denne nye plan intet havde med Fiskeribanken at gøre. I dag torsdag, siger han til Ritzau, at Fiskeribanken skal lukkes. Derfor har fiskerne brug for værdien af kvoterne ”for ikke at stå med hatten i hånden”, når de nu skal stå over for det lokale pengeinstitut med hver deres håb om, at banken nu vil overtage alle de lån der knytter sig til den enkeltes kutter.

Fiskeriets minister har med denne plan givet et stort bidrag til, at løgnen bliver den siddende regerings skudsmål.

Hvad vil det nu ske?

Alle går nu i gang med at få det bedste ud af situationen.

Mange puljer finder sammen og mange forhåndsaftaler indgås. Der holdes godt øje med finanslovsforhandlingerne – hvor mange millioner får ministeren vredet fra Thor Pedersen? Et godt bud er max. 100 mio. som udløser noget af det samme fra FIUF midlerne. Værdien af denne ophugningsrunde vil sætte et stort præg på de aftaler fiskerne indgår med hinanden. Alle vil først skulle vurdere, hvorfra de høster de største økonomiske fordele.

Og så vil Fiskeriudvalget komme til at spille den store rolle i fremtiden. Og dertil er det mere end vigtigt, at fiskerne nu får sig organiseret uden for Danmarks Fiskeriforening.

Danmarks Fiskeriforening har fået Mogens Schous blå stempel (han roste i Hvide Sande dansk fiskeri for at have EU's bedste organisering!!!) til at køre på med fuld kraft, og kan de mindre ikke stå for mosten, så falder de, og det med Mogens Schous velsignelse. Men Mogens Schou har ikke kunnet give Danmarks Fiskeriforening og de store, alt det krudt de ville have og det krudt han gerne ville have givet dem. Det har Dansk Folkeparti forhindret gennem en vigtig forandring af den historiske tildeling af fisken. Historikken er flyttet fra de store ulovlighedernes år 2000, 2001, 2002, 2003, til nu kun at inddrage 2003, 2004 og 2005, med 2005 som det vigtigste år. 

Så selv om Mogens Schou, effektivt og meget nødvendigt for hans plan, har fået luget Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten ud af denne aftale, så fik Dansk Folkeparti sat sit præg på de fremtidige muligheder for kystfiskerne. Mogens Schou kan måske styre Dansk Folkeparti det kommende år, det må tiden og modstanden fra de mindre fiskere vise. Men for Mogens Schou har det været helt afgørende, at få medlemmerne af Folketinget, som ex. Martin Lidegaard, Kristen Touborg og Per Clausen ud af denne plan, da planen stadig er så løs og åben i kødet, at den med de herrer ombord, var kuldsejlet inden årsskiftet.   

Så herfra står det mere traditionelle danske fiskeri og kystfiskeriet helt alene op mod embedsværket og de store.

Jeg tror selv, at dette rigtige gode og fornuftige fiskeri, på egne præmisser, kan klare sig i fremtiden. Men det kan og vil kun ske gennem en stærk organisering, til kamp mod de store. 

Men uanset fremtiden for dette fiskeri, så skal det her slås fast, at ministeren, frelseren af dansk fiskeri, på kommando lyver stærkere end en hest kan rende, og hans instruktør og scenefolk i ministeriet og styrelserne, arbejder side om side med deres kollegaer i andre lande og i EU systemet, med dette ene mål, at få fiskeriet afviklet og erstattet af få store moderne og højt industrialiserede fartøjer.

Og på det punkt, er fiskeriet nu på vej ind på samme kurs som landbruget har været i mange år. 

Det er en længere historie som sikkert bliver udfoldet det kommende år. Her skal det blot slås fast, at uden modstand og viljen til kamp fra fiskeriet, mod Mogens Schous hensigter, forsvinder det traditionelle danske fiskeri og kystfiskeriet.

Og det er en kamp som fiskerne selv må tage styringen af.

Levende Hav ønsker dansk fiskeri – held og lykke.

Ferring Strand den 27/10 2005      

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os