Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 
Pressemeddelelse udsendt onsdag den 21/12 2005

 

Udsmidet af god spisefisk slår alle rekorder

 

Den danske fødevareminister sidder for tiden ude i ”meget svære forhandlinger i Bruxelles” siger han. Han kæmper for de danske kvoter. EU vil beskære kvoterne på torsk med op til 15 %. Det svarer til et tab på ca. 1000 tons torsk i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat for 2006.

 

Fødevareministeren tæppebomber de danske medier med nyheder fra Bruxelles hvor han såvel beskriver sine bekymringer og heroisk indsats for Danmarks Fiskeriforenings interesser. (I dette hurlumhej har ministeren også fundet tid til at give sin initiativpris 2005 til Danmarks Fiskeriforening DF. DF får prisen for at have nedfisket tobisbestanden til noget nær 0 og for derefter at bruge mange offentlige midler på alle mulige og umulige projekter, for at finde ud af, om resterne af tobisbestanden kan bruges til menneske- i stedet for dyrefoder).

 

Ministeren har travlt i Bruxelles, han har nok ikke fået læst nyheder på prismodtagerens hjemmeside. Her kan han læse, at fiskerne i Kattegat fanger store mængder af torsk som bifangst i hummerfiskeriet med trawl. ”Tallene viser, at der kan fanges rigtigt mange torsk i Kattegat. På få timer kan man fange sin halvmåneds-ration, siger Svend Erik Andersen”, næstformand i Danmarks Fiskeriforening.

 

Hvis der er sandt hvad formanden siger og forsøgsfiskerierne viser, så har ministeren et meget stort problem. Udsmidet af salgbare torsk i Kattegat, i hummertrawlfiskeriet, kan være oppe på flere tusinde tons torsk om året. Dertil skal lægges et mindst ligeså stort udsmid af undermåls torsk og andre fisk og bunddyr. (kvoten på torsk i Kattegat er sølle 850 tons/2005).

 

Ministeren taler gerne om selektive trawl som skulle være i stand til at sorterere torsken fra hummer, inden torsken dør. Ovennævnte er en del af disse undersøgelser og her kan han læse, at sådanne trawl reducerer fangsten af store torsk med op til 10 % og fangsten af undermålstorsk med op til 17 %.

 

-         Men en reduktion på 10-15 % procent forslår jo som den berømte snebold i helvede, når man ser disse tal.

 

Det hænger ikke sammen, men det gør resten af fiskeripolitikken heller ikke. Alt imens de 25 ministre og deres embedsmænd, kommissionen og deres og 1600 ICES biologer og alle de andre, sidder i ”meget svære forhandlinger” nede i Bruxelles, om et par procent fisk flere eller færre fisk her og der, udsmider hummerfiskerne fra et meget lille område af EU havet, 4-5 gange så mange torsk om året, som de lovligt må bringe i land. 

 

Kattegat fiskerne spiller med åbne (naive vil mange sikkert sige) kort i denne sag. De vil have overbevist parterne i Bruxelles om det komplet vanvittige i, at sætte kvoterne ned, når der fanges så nærmest ufattelige store mængder af konsumegnede torsk, som de skal smide døde tilbage i havet.

 

Men tilbagestår spørgsmålet – hvad gør man ved det?

 

Selektive trawl løser ikke problemet. Her og nu kan de ansvarlige ikke andet end at stoppe dette hummerfiskeri med trawl, som beviseligt er årsagen til at bestandene af torsk ikke bliver genoprettet. Levende Hav anbefaler, at forvalte og reguler fiskeriet på selve fiskeriindsatsen ikke på kvoter. Det gøres helt enkelt ved at nedsætte trawlfiskeriet; forbyde det trawlfiskeri som er designet til at kunne fiske på stenbund (i dag fisker hummertrawlerne også oppe i stenene); ved at overholde reglerne for motorkraft (mange, sandsynligvis de fleste hummertrawler i Kattegat, trawler i dag med ulovligt store motorer); give positiv særbehandling til fiskeri med passive redskaber osv.

 

Følger de ansvarlige så disse helt igennem logiske råd og anbefalinger - nej det gør de ikke.

 

Hvorfor gør de så ikke det? Svaret er meget enkelt - de ansvarlige er godt og grundigt syltet ind i den store løgn, som hele fiskeripolitikken bygger på.

 

For flere oplysninger

Kurt Bertelsen Christensen

Telefon 97 89 54 55 el 20 48 74 21

 

Udsmidet af torsk i Kattegat er - udenfor fornuftens rækkevidde

At trawlfiskeriet efter jomfruhummer giver store og helt uacceptable bifangster af andre fisk, ex. torsk, som pga. af de lave kvoter skal smides ud igen, har der aldrig været tvivl om. Men at bifangsterne af konsumegnede torsk i Kattegat er flere tusinde tons, burde få ministeren til at ryste på hænderne i disse dage.  

Lige nu sidder fødevareministeren i Bruxelles til ”svære og meget vanskelige fiskeriforhandlinger” siger han. Han kæmper bl.a. for, at kvoterne på torsk ikke sættes ned med 15 %. (En reduktion af kvoterne på torsk i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, vil betyde et samlet tab for dansk fiskeri på ca. 1000 tons torsk i 2006).

Mens han gør det, kan han studere de seneste nyheder på Danmarks Fiskeriforenings hjemmeside. Her kan han bl.a. læse, at hummerfiskerne i Kattegat fanger meget store mængder af torsk. ”Tallene viser, at der kan fanges rigtigt mange torsk i Kattegat. På få timer kan man fange sin halvmåneds-ration, siger Svend Erik Andersen”, næstformand i Danmarks Fiskeriforening. Formålet med den undersøgelse, som formanden referere til, er at overbevise myndighederne (EU) om at kvoten på torsk i Kattegat (850 tons/2005) ikke må sættes ned.

Hvis der er sandt, så har ministeren fået et meget stort problem. For så kan han ikke afvise, at udsmidet af salgbare torsk i Kattegat, i hummertrawlfiskeriet, kan være oppe på flere tusinde tons torsk om året. Dertil skal lægges et mindst ligeså stort udsmid af undermåls torsk og andre fisk og bunddyr.

Han taler meget om selektive trawl som skulle være i stand til at sorterere torsken fra inden den dør. Ovennævnte er en del af disse undersøgelser og her står der at sådanne trawl kan reducerer fangsten af store torsk med op til 10 % og fangsten af undermålstorsk med op til 17 %.

-         Men en reduktion på 10-15 % procent forslår jo som en snebold i helvede, når man ser disse tal.

Ikke desto mindre er fødevareministeren taget til Bruxelles for at overbevise sine kollegaer om, at selektive redskaber skal belønnes. Ministeren begreb om ”selektive” redskaber ligger også uden for fornuften. Det er ikke garn, kroge, trawl som ikke kan fiske i sten, ruser osv. nej det er selektive hummer- og andre trawl.

Danmarks Fiskeriforenings strategi i denne sag er klar. De vil dokumentere, at der er mange flere torsk i Kattegat end myndighederne og biologerne er enige om. Det er en værdig opgave. Men tilbagestår spørgsmålet – hvad gør vi så ved det?

Hvis fiskerne har ret, så skal kvoten på torsk i Kattegat sættes op til 4-5000 tons torsk i 2006, og det bliver den med garanti ikke. Kommissionen, biologerne og regeringens miljøpolitiske rådgiver Verdensnaturfonden, ser den gerne sat ned til et stort 0.

Derfor vil hummerfiskeriet i Kattegat i 2006, fortsætte med at smide 90 % af de konsumegnede torsk, de får i trawlet, døde tilbage i havet eller forsøgt omsat på ulovlig vis. (Ovenstående forholder sig kun til et, i EU sammenhænge, lille hummertrawl fiskeri. Dertil kan lægges det øvrige danske og endnu større skotske hummertrawlfiskeri i Nordsøen og andre steder. Ifølge biologerne er der meget få torsk i Kattegat og alligevel kan fiskerne udsmide flere tusinde torsk om året. I de andre områder, ex. Nordsøen er der stadig lidt torsk).

I øvrigt er ministeren også taget til Bruxelles for at få hævet kvoterne på jomfruhummer!!!.

Ovenstående er blot et lille udsnit af EU’s fiskeri og kvotepolitik. Men sådan foregår det, alt imens de 25 ministre og deres embedsmænd, kommissionen og deres og 1600 ICES biologer og alle de andre, sidder ”i svære forhandlinger” om et par procent her og der.

Kattegat fiskerne spiller med åbne (naive vil mange sikkert sige) kort i denne sag. De vil have overbevist parterne i Bruxelles om det komplet vanvittige i, at sætte kvoterne ned, når der fanges så nærmest ufattelige store mængder af konsumegnede torsk, som de skal smide døde tilbage i havet.

Men tilbagestår spørgsmålet – hvad gør vi så ved det?

Selektive trawl er helt åbenbart ikke løsningen. Så tilbagestår Levende Havs mange års anbefalinger – reguler fiskeriet på selve fiskeriindsatsen ikke på kvoter.

Det gøres helt enkelt ved at nedsætte trawlfiskeriet; forbyde det trawlfiskeri som er designet til at kunne fiske på stenbund (i dag fisker hummertrawlerne også oppe i stenene); ved at overholde reglerne for motorkraft (mange, sandsynligvis de fleste hummertrawler i Kattegat, trawler i dag med ulovligt store motorer); give positiv særbehandling til fiskeri med passive redskaber osv.

Følger de ansvarlige så disse logiske anbefalinger - nej det gør de ikke.

Hvorfor gør de ikke det? Svaret er ligeså grusomt som det er enkelt - de ansvarlige er godt og grundigt syltet ind i den store løgn, som hele fiskeripolitikken bygger på.

 

Kurt Bertelsen Christensen

Ferring Strand den 21/12 2005   

       

   

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os