Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Er Hirtshals Fiskeriforening ekskluderet af Danmarks Fiskeriforening - eller hvad?

(redigeret den 5/3)

Ifølge medierne er Hirtshals Fiskeriforening blevet ekskluderet af Danmarks Fiskeriforening, fordi fiskerne i Hirtshals fastholder deres mistillid til hovedbestyrelsen i Danmarks Fiskeriforening DF. Men ifølge en pressemeddelelse fra DF den 2. marts, opfordrer DF Hirtshals Fiskeriforening til at ”tage konsekvensen af deres beslutning” da man ”betragter Hirtshals Fiskeriforenings mistillid som en udmeldelse af Danmarks Fiskeriforening”.

Så ifølge DF har man ikke ekskluderet Hirtshals Fiskeriforening.

Spørgsmålet er også om Danmarks Fiskeriforenings love § 8 Eksklusion kan bringes i anvendelse i forhold til Hirtshals fiskernes mistillid og spørgsmålet er så afgjort, om DF overhovedet ønsker at ekskluderer Hirtshals Fiskeriforening, her mindre end 2 måneder inden Danmarks Fiskeriforenings årlige ordinære generalforsamlingen?

I § 8 Eksklusion stk. 1 står der ”Hovedbestyrelsen kan ekskludere en lokal-/kredsforening, når denne modarbejder foreningen, eller på anden måde gør sig uværdig til fortsat medlemskab”.

-         Et mistillid behøver jo ikke at være en modarbejdelse og om et mistillid er en ”uværdig” handling er vel også et åbent spørgsmål!

Dette understreget, rejser spørgsmålet om DF kan have nogen interesse i at ekskluderer Hirtshals Fiskeriforening, her og nu? Det tror jeg ikke, for Hirtshals Fiskeriforening kan indanke en eventuel eksklusion for den kommende generalforsamling og her er det ikke 100 % sikkert, at DF’s hovedbestyrelse får de stemmeberettigede kredse og lokalforeningers opbakning til denne eksklusion. Og så har hovedbestyrelsen, og ikke mindst formanden, fået et meget alvorligt problem på halsen. For så bliver Hirtshals fiskernes mistillid vendt mod hovedbestyrelsen og formanden.

Kan det ske?

Det er ikke utænkeligt, fordi Hirtshals fiskernes mistillid bunder i formandens og hovedbestyrelsens leg med ilden, omkring individuelle kvoter og deres omsættelighed i en såkaldt ”Dansk model” og den køber flertallet af de danske fiskere ikke i dag. For lidt over et år siden sagde fiskerne klart nej til IK og IOK på et repræsentantskabs møde i Ålborg og selv om der er kommet mere kød på benet siden da, er der stadig tvivlsomt, om fiskerne vil have indført IK og IOK. Også selv om man nu er ved at få kædet IK og IOK sammen med kapacitet og offentlige støtte til ophugning af de fiskefartøjer som ønsker t forlade fiskeriet.

Hirtshals fiskernes mistillid vil præge debatten, op til og under den kommende generalforsamling i DF, også uanset hvorledes Hirtshals fiskerne vælger at håndtere deres situation.

Men en officiel eksklusion af Hirtshals Fiskeriforening, vil uden tvivl sætte selve dagsorden på den kommende generalforsamling. Og det vil så blive en dagsorden, som DF's hovedbestyrelse og formanden ikke har styr på. Og denne ustyrlighed kan medføre, at generalforsamlingen går imod en eksklusion af Hirtshals Fiskeriforening på det foreliggende grundlag. Hvad vil det så ske? I dag handler hovedbestyrelsen hen over hovedet på dets medlemmer og fortsætter med at få gennemført en eller anden form for omsættelighed af fisken i havet, men kan de også det efter et nej fra en generalforsamling?

Kurt Bertelsen Christensen

Marts 2004

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os