Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Fødevareminister Kjer Hansen: Greenpeace ødelægger havbunden!!

Greenpeace har for tiden gang i en af de allerbedste miljøaktioner i flere år. De smider store sten i havet for at få optimal offentlig opmærksomhed om trawlfiskeriet og råstofindvindingen på havet. Helt konkret vil de have stoppet trawlfiskeriet i den sydlige del af Nordsøen. Fiskeriets organisationer er som forventet sure og opbragte og de tyske fiskere har meldt Greenpeace til politiet.

Danmarks Fiskeriforenings formand i Esbjerg går endog så vidt at han anklager Greenpeace for at bringe fiskernes liv i fare ved denne aktion, fordi som han siger det: ”De mindre trawlere kan få stenene i deres trawl og de sten er så store, at skibene kan vælte”.

Det er noget være sludder som ingen med fiskerifaglig baggrund tager alvorligt. For det første trawler man ikke der hvor der ligger store sten og med den megen elektronik ombord ved man hvor de ligger ned til sidste meter. Alle trawlere ved således hvordan de undgår store sten, vrag osv. Det er daglig rutine i trawlfiskeriet. Så hvis fiskerne alligevel vil trawle i de små områder hvor Greenpeace har lagt sine sten, så kan de bare plotte de sten på deres søkort og så er der ingen problemer længere. Hvis de sten skulle være til fare for nogen trawlfiskere, så burde de fiskere ikke være på havet.

Nu går den danske fødevareminister Eva Kjer Hansen ind i sagen og den eneste forklaring jeg kan finde på det er at hun har en elendig rådgivning. Det hun siger, er for det første noget vrøvl, for det andet uforståeligt, når vi ved at en Greenpeace aktion som denne har en bred sympati i befolkningen. Hun siger bl.a. at Greenpeace burde ”gå ind i debatten” i stedet for at smide sten i havet. Jeg ved ikke hvor meget ministeren følger med i miljødebatten, men at Greenpeace ikke deltager i debatten om vores fælles hav og miljø, er en påstand som viser at hun lever i en anden verden end den hun er minister for.  

Det er også en politisk død sild, som hun er ude med. Alle ved at trawlfiskeriet er dybt problematisk og langt hovedparten af borgerne ser gerne så store havområder som muligt bliver fri for trawl for ikke at tale om bomtrawl, som netop denne Greenpeace aktion sætter i fokus.

Hvis ministeren er citeret korrekt til TV 2 så er hun også i konflikt med logikken når hun siger: ” De store granitblokke, som de dumper i Vadehavet, hører ingen steder hjemme. Derfor er jeg forarget over, at de griber til sådan nogle midler frem for at gå ind i debatten”.

 For det første er der granit i havet, mange steder alt for lidt, fordi stenfiskerne har fjernet dem. Og mange steder ligger de ikke heller ikke længere på de stenrev hvor de blev lagt for millioner af år siden. For trawlerne og råstofindvindingen flytter rundt med dem. Alle der fisker ved det og specielt i det miljøskånsomme snurrevodsfiskeri, hvor man lægger sit vod og sine tove så tæt til revene og stenene som muligt, men aldrig oppe i stenene. Det er helt normalt et snurrevodsfiskeren hænger fast i sten som ikke burde ligge der hvor han nu hænger fast. Snurrevodsfiskeren har lige så gode elektroniske instrumenter som trawlerne og kan derfor lægge sit vod og sine tove tæt på stenene. Men når trawlerne og råstofindvindingen flytter dem, så hænger han fast og, knækker sine tove, mister sit vod osv. Sådan har det været så langt tilbage jeg kan huske, og jeg mindes ikke at snurrevodsfiskerne er ude med store anklager om at deres liv er i fare og at ”havbunden ødelægges” som den danske fiskeriminister nu påstår at Greenpeace er i gang med.

Hele sagen som den tegner sig pt. rejser også det helt principielle spørgsmål om hvem der har ret til havet. Har man mere ret til at fjerne og flytte sten, end til at udlægge sten? Og hvis man har, hvorfra har man så fået den ret? Hvis ministeren tror at hun har et folkeligt mandat til at forbyde Greenpeace at udlægge sten og et folkeligt mandat til at tillade trawlfiskeriet at ødelægge stenrev, så tager hun fejl.

Greenpeace kan med sindsro afvente en politisag. De gør intet ulovligt, tværtimod gør de det som vi alle ønsker, nemlig at få begrænset og meget gerne helt udfaset det naturskadelige trawlfiskeri. Og hvis ikke en miljøorganisation som Greenpeace skulle sætte fokus på det med så fredelige midler som tilfældet er i denne aktion, så er det et stort tilbageskridt i kampen for et bedre miljø og et mere bæredygtigt fiskeri.

Kurt Bertelsen

Levende Hav

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os