Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Greenpeace i modvind

Det er målt på alle områder, lige bortset fra medieopmærksomheden, og politikernes mulighed for at udtale sig om fiskeriet, ikke nogen særlig god sag Greenpeace har fået gang i omkring et, for fiskeri, beskyttet område i Kattegat.

Lad os tage den fra en ende af. Efter mange års politisk kamp for fredninger til havs, bl.a. meget vellykkede aktioner med at smide store sten i vejen for trawlerne, lykkes det sidste år for Greenpeace, WWF og andre miljøorganisationer, som mener man kan frede sig ud af de problemer fiskeriet påfører havet og fiskebestandene, at få politisk opbakning (først og fremmest fra Sverige) til at få et område i Kattegat fritaget for fiskeri. Fredet blev et lille område lige nord for Gilleleje på ca. 300 km2, dvs. ca. en procent af hele Kattegat.

Fiskerne protesterede selvfølgelig, men området blev fredet for fiskeri. Det kunne fiskerne også leve med, for alternativet, som Levende Hav advokerer for, er at få løst problemet ved kilden, dvs. få udfaset fiskeriet med trawl efter jomfruhummer. 

Og nu siger Greenpeace de kan dokumentere, at der stadig foregår fiskeri i området. Fiskerikontrollen har opdaget noget af det og bøder er givet. Men det er også et problem at få bevist at de rent faktisk også fisker i området. For fiskerne har lov til at gå helt ind til kanterne og trawler de ex. på sydvest siden af området og begynder at hive trawlet op inden de når ind i området, og der er noget frisk vind, vil de være langt inde i området inden trawlet er bjerget.

Men det er kun bevisets stilling, noget andet er, at hvis fredning virker efter hensigten, dvs. hvis der bliver flere fisk i området, så vil fiskerne selvfølgelig også, hvis risikoen er til at leve med, fiske inde i området. De har ingen moralske problemer for de har aldrig givet deres støtte og accept til fredningen, så hvis de bliver opdaget skal de blot betale en bøde og skal de jo altid når de bliver opdaget i et ulovligt fiskeri. Så hvis det ulovlige fiskeri skal stoppes skal sanktionerne også være så store, at fiskerne kan se fornuften i ikke at fiske i det område. Og det mener fiskeriministeren ikke sanktionerne skal være, for som han siger til sagen ”Vi skal jo ikke tage levebrødet ud af munden på de fiskere”.

Når det ikke er nogen god sag for Greenpeace hænger det sammen med, at der der er ikke ret meget miljø eller naturbeskyttelse i den. For det lille område gør igen forskel for Kattegat miljøet og torsken i Kattegat, for fiskeriet foregår blot udenom. Og så er det også underligt, at Greenpeace åbenbart mener de er nødt til, i nattens mulm og mørke, at kravle rundt i fiskernes fartøjer og master for at anbringe GPS’er.

For er det noget fartøjerne er udstyret med i dag er det netop satellit overvågning via GPS’er så fiskerikontrollen kan følge fartøjernes gøren og laden 24 timer i døgnet.

Sådan er det i fiskeriet. Hvis ulovlighederne får lov til at foregå nogenlunde i fred for fiskerikontrollen fortsætter fiskerne ulovlighederne. Så hvis Greenpeace har ret i deres anklager, at der foregår et systematisk, dvs. omfattende ulovligt fiskeri i området, ved Fiskerikontrollen det hele og må så enten se igennem fingrene med, hvad ikke er unormalt når det gælder den danske fiskerikontrol. Og gør de det, fortsætter fiskerne selvfølgelig deres fiskeri og accepterer den lille risiko der forbundet med det. (Risikoen er også til at leve med for fiskerne får blot konfiskeret dagens fangster hvis de bliver opdaget).

Politikerne synes at være ovenud tilfredse med sagen for så kan de nemlig komme i medierne og der sige det eneste de helt åbenbart evner på fiskeriområdet - nemlig at de vil have stoppet det ulovlige fiskeri.

I Levende Hav har vi ikke noget imod fredninger på havet hvis de er accepteret af fiskerne og brugt til at frede unikke områder. Dvs. fredninger skal aldrig bruges til fiskeriforvaltning.

Hvis trawlerne, som i dette tilfælde er for voldsomt i Kattegat, så fjerner man det helt enkelt, alternativt få det bragt ned så det ikke er behov for fredninger. Og bifangsterne ved en sådan forvaltning skulle være til at få øje på. I forvejen burde trawlfiskeriet forbydes for det er et fiskeri som bruger en forfærdelig masse olie; som ikke kan løbe rundt uden store offentlige økonomiske tilskud og som samtidigt forarmer havet. Og specielt trawlfiskeriet efter jomfruhummer, med relativ små masker som det her er tale om i denne sag, har store bifangster af fiskeyngel. 

Nu får Greenpeace deres medieopmærksomhed og det samme gør de ansvarlige politikere og folk bliver forargede og i morgen er det hele glemt.

Selve problemet, trawlfiskeriet er der ingen der gør noget ved, det fortsætter uhindret. For det ulovlige fiskeri er en meget vigtig sag for politikerne –  det skal jo stoppes.      

Kurt Bertelsen Christensen

August 2010

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os