Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Nyheder fra Fødevareministeriet. 4. april 2006

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri skriver på ministeriets hjemmeside ”www.fvm.dk - vi arbejder for føden”.

Dette arbejde omfatter i følge ministeriet selv, også en nyhedstjeneste. Lad os i dag den 4. april 2006 se på ministeriets valg af nyheder. Ikke fordi der er noget specielt eller flere nyheder i dag, end der var i går, eller for en måned side. Men også derved giver nyhederne den 4. april et godt billede af denne service ministeriet giver til os, folket.

Siden domineres af en minister kalender, hvor vi ikke får noget at vide, men hvor vi kan følge med i hvad vores minister Hans Chr. Schmidt går rundt og laver. Så er det noget de kalder de ”seneste nyheder” en to tre oplysninger der som regel er nogle dage eller en uge gamle.

”Pressen skriver” er en tjeneste hvor ministeriet hver dag, undtagen weekenden, udvælger 4-6 korte sekvenser fra dagspressen. Vi ved det ikke, men det er sandsynligvis et resume af nogle artikler der refererer til fødevarer, landbrug og fiskeri. Det er denne tjeneste og service til det danske folk som kritikken i denne artikel retter sig mod.

I dag kan man bl.a. læse at industrifiskerne er optimister fordi det lige har været den 1. april og så er det lige blevet åbnet for tobisfiskeriet. "Tobisfiskeriet kan ikke slå fejl 4 år i træk" siger de. Vi husker at de samme sagde at tobisfiskeriet ikke kunne slå fejl 2 år i træk og da det gjorde det, sagde de 3 år i træk og nu siger de naturligvis 4 år i træk. Hvad vi skal med de "nyheder" står hen i det uvisse. Der er ingen referencer, der er ingen kommentarer, intet udover ovenstående vrøvl.

Og så er der nyheder fra fiskerikontrollen:

Dommer Claus Kejser fulgte anklagemyndighedens påstand og idømte to Sønderborg-fiskere hver en bøde på 2500 kr. Desuden fik de hver især konfiskeret 3200 kr. svarende til værdien af ulovlig fangst. Sagen går tilbage til den 16. december, hvor de to fiskere i den 47-åriges fiskekutter landede deres fangst på 6800 kilo industrifisk ved Sundgade-kajen i Sønderborg. Et par mand fra Fiskerikontrollen mødte op og tog en visuel bedømmelse af lasten. Derefter tog de et par prøver og fortsatte til Fiskeriinspektorat Syds hjemadresse i Fredericia med det, som hedder en fuld prøve på 100 kilo fisk. Her blev der foretaget en håndsortering, og Fiskerikontrollen kom til det resultat, af de 6800 kilo industrifisk var der 43 procent sild, selv om det højst tillade er 20 procent sild”

Det er en så fantastisk nyhed, at Mik Jensen, ledende fiskerikontrollør må være mere end tilfreds (ja han kunne selv have skrevet den) for det viser da om noget, at fiskerikontrollen virker.

Efter at kontrollen har brugt 20.000 kroner til at dække udgifterne til en mindre trailer med fisk, til at køre det halve af Sønderjylland rundt, til at få håndsorteret og optalt disse fisk i Fredericia osv. kunne de afsløre, at disse lovbrydere havde landet 2000 kg ulovlige sild, til en samlet gevinst på1000 kroner. De meget beskedne bødestørrelse som dommer Claus Kejser har givet de stakkels fiskere tyder på, at der ikke er tale om forhærdede forbrydere, men et par uheldige fiskere der ikke havde helt styr på bifangstprocenterne og så ellers befandt sig det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

Nu skal I forstå, at selv om 2 tons sild lyder som mange fisk, hvis man selv skulle spise dem, så er det ingenting og slet ikke i skidtfisk sammenhænge hvor der arbejdes med bifangstprocenter på op til 40 %. Dvs. at hvis en trawler lander 1000 tons fisk til fiskemel og olie, så må de 400 tons af lasten godt være sild.

En sag fra Nordjylland sætter også Sønderborg sagen i relief. Her er ejerne af en stor udenlandsk trawler blevet dømt 36 mil kroner i bøde og konfiskation, efter at have landet 7000 tons ulovlige sild og makrel. Her skulle der altså landes 30 - 40 store laster fisk, før kontrollen greb ind. Disse laster har sandsynligvis også kostet flere tusinde tons for små sild og makrel i udsmid.

Dette var blot et øjebliksbillede ude fra den store verden, hvor fiskere og fiskerikontrol leger røvere og soldater og hvor fødevareministerens arbejder for føden. På de indre liner trænger ministerens nyhedstjenester til kontrol og eftersyn, før den tjeneste kan siges at være en fortjeneste for andre end ligegyldigheden.

Kurt Bertelsen Christensen

Ferring Strand 4/4 2006

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os