Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Sakset fra Politiken den 7/11 2003

Forskere: Lad små fiskere fange løs

Forskere peger på, at fiskebestande og havmiljø vil få det bedre, hvis de små fiskekuttere får lov til at fiske frit. De radikale vil tage forslaget op i Folketinget.

Af Michael Lund

Lad fiskerne i mindre kuttere glemme alt om fiskekvoter og fange alt det, de kan - med frit valg blandt alle fisk.

Opfordringen kommer fra flere forskere, og trods det utraditionelle budskab skulle planen rent faktisk have positiv indvirkning på den skrantende fiskebestand samt forbedre havmiljøet.

Små kuttere bruger sjældent trawl
Småfiskernes tagselvbord skal simpelthen gøre fiskeri fra mellemstore trawlere, som stadig skal overholde de strenge kvoter, mindre attraktivt.
 

De større trawlere bruger ofte væsentligt mere brændstof per fanget fisk, og samtidig fanger de alt for mange uønskede fisk - det såkaldte udsmid - i deres trawl, hvilket gør store indhug i fiskebestandene:

»Små kuttere bruger sjældent trawl, men i stedet garn eller kroge, der giver mindre udsmid. Samtidig fisker de tættere på land, de bringer fisken frisk i havn, og derved har den enkelte fisk højere værdi«, siger etnolog Thomas Højrup, som står bag en række af de rapporter, der ligger til grund for Fødevareministeriets seneste udspil til en fiskerireform.

Må ikke bruge trawl
Planen er at give mindre kuttere med en længde på 9-12 meter lov til at fiske frit i de danske farvande. Til gengæld skal der stilles skrappe krav til blandt andet fangstmetoder - de må ikke bruge trawl, men skal bruge såkaldte passive fangstredskaber som krog og garn.

»Det er en udmærket idé at satse på den kystnære flåde. Der er ingen tvivl om, at der er miljømæssige og biologiske gevinster ved at satse på de små fartøjer. De har mindre brændstofforbrug, og på det plan er de mere bæredygtige«, siger Christoph Mathiesen, forsker ved Institut for Fiskeriforvaltning. Han påpeger dog, at de større trawlere ofte er mere konkurrencedygtige.

Industrifiskeri sjældent til skade for miljøet
I Danmarks Fiskeriforening frygter formand Thorkild Førby, at omfordelingen af fisk vil ramme fiskere med mellemstore trawlere hårdt, da de stadig vil være underlagt de strikse fiskekvoter. Men det problem har fødevareordfører hos Det Radikale Venstre, Martin Lidegaard, en løsning på:

»Man kan målrette den økonomiske støtte til udfasningen af de mellemstore fartøjer, så de får mulighed for at lægge om til enten kystfiskeri eller industrifiskeri«, siger han.

Industrifiskeriet er sjældent til skade for miljøet og går ikke ud over eksempelvis den skrantende torskebestand. Her fiskes efter enorme mængder 'skidtfisk', som færdes i store stimer langt ude på havet.

En fundamental ændring
Martin Lidegaard kalder forslaget for »en fundamental ændring« af fiskeripolitikken, og vil arbejde videre med planen med henblik på et lovforslag. Den politiske opmærksomhed glæder forsker Thomas Højrup:

»Mange fiskere og fagfolk vil finde det virkeligt revolutionerende, at politikerne nu endelig vil diskutere måden, hvorpå man fanger fiskene, frem for udelukkende at se på hvad og hvor meget, der bringes i land«, siger Thomas Højrup.

Levende Havs kommentar

Det skal ikke herske tvivl om, at Levende Hav ser et frit fiskeri for kystfiskeriet (fartøjer op til 12 meter) som målet for det vi arbejder med, men vi også nødt til at se på de realistiske muligheder i fiskeriet i dag.

Og de er meget klare – der skal ske noget nu, dvs. fra årsskiftet! Kystfiskerne skal, så hurtig som muligt, have en betydelig forbedring af de forhold de fisker under. Og det at få etableret et frit fiskeri, med hvad deraf følger af store problemer, vil tage lang tid. Derfor kunne man se på de redskaber som findes i reguleringen i dag, for så at få udviklet en robust regulering til styring af et frit fiskeri. F.eks. årsmængder med kompensation for de seneste års nedgang i kvoterne.

For det frie fiskeri har brug for et robust regelsæt til styring af fiskeriet, så det ikke bliver ødelagt af uheldige hændelser inde og udefra, og det vil ske, for et frit fiskeri vil være så attraktivt, at det vil tiltrække alle kreative tanker og ideer. Det frie fiskeri skal fungere og overleve i et dansk fiskeri som er presset helt i bund, og derfor vil det kun kunne fungerer og overleve under et sæt regler, som er ligeså stærke som ex. det økologiske jordbrug.

 Kurt Bertelsen Christensen

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os